Widzisz wypowiedzi wyszukane dla frazy: Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Scieżki rowerowe cd.

*Adamm* (15:39:55, 4.07.2007):

Chcąc skomentować "dobre rady" niektórych grupowiczów odnośnie (nie)jazdy po

ruchu drogowego KWP zapytanie o następującej treści:


Od kiedy to policja stanowi prawo? Spytaj się lepiej jakiegoś prawnika
specjalizującego się w kodeksie drogowym. Może też w polskim sądzie była
jakaś podobna sprawa i można popatrzeć na wyrok oraz uzasadnienie.

I jeszcze jedna kwestia. Jest rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wg niego wysokość progów
i uskoków na ścieżce nie powinna przekraczać 1cm. Nie wiem nawet czy
jakakolwiek ścieżka w naszym mieście spełnia to rozporządzenie, więc chyba
można uznać, że to nie ścieżka. No, ale nie jestem prawnikiem.

 » 

dot. środków chem.: ang -> pol
Not Otherwise Specified.


Po polsku: inaczej nie określone (i.n.o.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.
7) ***materiały inaczej nie określone (i.n.o.)*** - określenie ogólne
materiałów, do którego mogą być zaliczone materiały niebezpieczne nie
wymienione z nazwy w załączniku A, których właściwości odpowiadają temu
określeniu.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0608.htm

Materiały nie wymienione imiennie w klasach 1 do 9 oraz materiały inaczej
nie określone (i.n.o.) mogą być przewożone tylko za zezwoleniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej wydanym na wniosek nadawcy lub odbiorcy
materiału.
http://www.otzo.most.org.pl/publikacje/sem_proe/wios_kra.htm

Raz jeszcze

Hania.

wjazd-spad maksymalny ?

Jaki w praktyce może być maksymalny kąt nachylenia wjazdu (w sumie każdej
drogi), aby można było jeszcze wjechać samochodem ciężarowym ?


http://www.drogi.com/akty_prawne/du43_430.shtml

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

§ 78.

Zjazd publiczny powinien mieć:
- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej
ukształtowania,
- na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie
podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż
12%,

§ 79. Zjazd indywidualny powinien mieć:
- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej
ukształtowania,
- na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie
podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%.

Jak załatwić postawienie znaku drogowego?

Witam,
Czy ktoś przerabiał problem postawienia znaku, a właściwie znaków
drogowych - zakaz wjazdu pow.3,5t , oraz ograniczenie do 40, na drodze
gminnej, albo powiatowej i może zasugerować rodzaj i kolejność działań?


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach. (Dz. U. Nr 90, poz. 1006)
tu masz link http://www.drogi.com/akty_prawne/du90-1006_2000.shtml

masz opisane co, gdzie i jak.
No ale mozna tez (idac na latwizne) wyslac pismo do zarzadcy drogi z prosba
o postawienie zanku. Jak by nie chcieli tego zrobic, to sam zalatw sprawe
zgodnie z w/w rozporzadzeniem i beda musieli postawic znak jezeli jego
ustawienie jest wskazane.

Pozdrawiam
MarJusz

 » 

odleglosc budynku od lini kolejowej

| czy sa jakies kryteria  (prawne, budowlane, zdroworozsadkowe)
okreslajace
| jak blisko linii kolejowej mozna zbudowac dom?

Kiedyś było tak: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
§
4 pkt. 1 "Roboty ziemne oraz budynki i budowle mogą być wykonywane w
odległości nie mniejszej niż 20 m od granicy obszaru kolejowego".
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja
1999
r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie
drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót
ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych
(Dz. U. Nr 47 z 1999 r., poz. 476).

Być może cos sie pozmieniało, poszukaj może nowego rozporzadzenia, jeśli
takowe jest


Dzieki.
Sz.

Drogi - kodeks drogowy. Kolej - no właśnie co?


Ok. Ale przepisy tego nie regulują?


Regulują.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 14 marca 2001
r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze
kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/0351.htm
Paragraf 2, punkt 3.

Jeżeli po horyzont nie widzę przytoczonego przez Ciebie
przejścia, kładki, mostu ...


Tough luck.

BR

Drogi - kodeks drogowy. Kolej - no właśnie co?

| Ok. Ale przepisy tego nie regulują?

Regulują.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 14 marca 2001
r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze
kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/0351.htm
Paragraf 2, punkt 3.


No tak, czarno na białym a raczej czarno na niebieskim. Wielkie dzięki.

Robert

Na pokładzie rzeźni Kraków - Koszalin - parę spostrzeżeń ( długawe)

Chwila ciszy i
stukot butów dwóch SOK-ali pędzących za delikwentem ktory pociągnął za
hamulec.
(...)
Swoją drogą  - jaka jest urzędowa kara za tego rodzaju bezsensowny
wyczyn?


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 1999 r.

w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz
zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

(Dz. U. Nr 38, poz. 376)

§ 2. Podróżny jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w razie:
(...)
3)spowodowania przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

§ 3. 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę
najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez przewoźnika, w
następujący sposób:
(...)
3)jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub
zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

---
W chwili obecnej jest to 330 PLN.

Pozdr.
Aragorn

Fotografowanie na kolei


Witam,

Mam pytanko, czy owe rozporzadzenia sa nadal aktulane, czy juz moze zostaly
zniesione nowymi:

1.Zarządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych  z dnia 29 .06 1983 roku  w
sprawie określenia wzoru i sposobu oznakowań
obiektów........itp itp
2.Zarzadzenie MTiGM nr 204 z 7.VI.1990 r. w sprawie szczegolowych zasad i


 trybu udzielania zezwolen na fotografowanie oraz wstep i przebywanie na
 terenie obiektow w resorcie transportu i gospodarki morskiej

No bo to ostatnie:
3. Rozporzadzenie MTiGM z 14.III 2001 r. w sprawie przepisow porzadkowych
obowiazujacych na obszarze kolejowym, w pociagach i innych kolejowych
pojazdach szynowych (Dz. U. nr 30, poz. 351 z 9.IV.2001 .)
jeszcze nie mialo okazji stracic waznosci:)

Przepisy ad. linii kolejowych & pytanie

Witam.

Chciałem Was zapytać o kilka spraw, będę wdzięczny za pomoc :-)

1. Poszukuję przepisów, które regulują kwestie związane z prowadzeniem linii
kolejowych - np. jaka szerokość jest potrzebna dla poprowadzenia jedno- i
dwutorowej linii.


 Sugerowalbym zapoznanie sie z nastepujacym dokumentem:

Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
kolejowe i ich usytuowanie.

Tresc mozna sciagnac stad:
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19981510987

pozdr
P.

postrzelony w pociagu zlodziej

Zadziwię Cię, ale jest na to przepis rangi ustawy. Otuż kolejno:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie
przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego w § 2.
zarządza:

1. W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń
przewozi się w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w
magazynkach nabojowych.

2. Broń do ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia
może być załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i
przewożona w stanie zabezpieczonym.

Zaś USTAWA z dnia 21 maja 1999 r.  o broni i amunicji w w art. 51
przewidziano, że naruszenei tej zasady jest wykroczeniem (art. 51.2 pkt 8).
A więc można za to dostać grzywnę oraz gozi utrata samej broni. Dodatkowo
może zostać cofnięte pozwolenie na broń na podstawie art. 18 tej ustawy.

Przy czym w wypadku pistoletu oczywiście wystarczy, że nie był przeładowany,
co w praktyce raczej trudno udowodnić.

Instrukcja E1


| Ma ktoś może NOWĄ instrukcje E1 w PDFie lub DOCu ??

| Jak tak to poproszę na  lukaszlidzbarski MALPA interia.pl

Albo na www.badongo.com :) Swoja droga, Ie1 wisiala na jakims ftp... hmm...

p, zul


 jeszcze jest coś takiego jak: Rozporządzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i
warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych.  Dz.U. 2000 nr 34 poz. 400
stojące wyżej w niż instrukcja która musi uwzgledniac w/w.
loco

Instrukcja E1


 jeszcze jest coś takiego jak: Rozporządzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i
warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych.  Dz.U. 2000 nr 34 poz. 400
stojące wyżej w niż instrukcja która musi uwzgledniac w/w.


Do obejrzenia u mnie: www.kolej.pl/~rbach, pod "rozporządzenie 1444"
jak się wytnie dział o sygnałach to będzie Ie1 :)
Pozdrawiam,

sygnał D6

W teorii powinien być oświetlony w nocy pomarańczową latarnią
(oraz w dzień jeśli zachodzi taka potrzeba), a dodatkowo powinien być
oświetlony inną białą latarnią.  Ale jak to wygląda w praktyce to nie wiem.


Teoria to :

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 11 lutego 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach
kolejowych.

Par 93:

12. Tarcza "Zwolnić bieg" w porze nocnej, a także w dzień, gdy to jest
wymagane, ma latarnię ze światłem pomarańczowym (sygnał nocny) i jest
oświetlona. Wskaźniki, ustawione na początku i końcu odcinka przejeżdżanego ze
zmniejszoną prędkością, są również oświetlane. Jeżeli powierzchnia
tarczy "Zwolnić bieg" jest wykonana z materiałów odblaskowych, to w przypadku
ustawienia jej na szlaku można nie stosować na niej ani sygnału nocnego, ani
miejscowego oświetlenia.

Praktyka niestety jest inna. Owszem stosuje się już wskaźniki odblaskowe, ale
jeszcze nie w zadowalających ilościach.

Może wypowiedzieli by się tutaj sie na temat widoczności D6 + W14 maszyniści,
którzy z nosem na szybie, w nocy, w strugach deszczu, wzrokiem poszukiwali
nieoświetlonego wskaźnika W14 (oczywiście nieodblaskowego)???

Tak więc jest prawna podstawa do pociągnięcia do odpowiedzialności zarządcę
infrastruktury kolejowej przez UTK, ale nie znane mi są przypadki aby
inspektorzy zajmowali się takimi ,,głupotami". A przecież powinni w pierwszej
kolejności .....

Ty

pkp

Problem polega na tym, iż jeżeli odnośne przepisy Prawa transportowego


oczywiście ustawy Prawo przewozowe z 15.11.1984r. (Dz.U. z 2000r., Nr 50,
poz. 601)

oraz

rozporządzenia wykonawczego


(Dz.U.99.38.376 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z
tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego
zwierząt i rzeczy.)

czytać litaralnie, to owszem, w przypadku braku

legitymacji opłata dodatkowa nalezy się przewoźnikowi, ale wszystko zależy
od
wykładni jaką zastosowłaby sąd,


pzdr

marek radwański

migajacje swiatelko rowerowe

Jeszcze nie tak dawno było to prawdą. Obecnie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 kwietnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia:

§ 52. 1. Rower powinien być wyposażony:

1) z przodu  - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej
selektywnej,
2) z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż
trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być
migające,
3) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Stało się tak od wejścia w życie w/w rozporządzenia. Wcześniej faktycznie
rower miał mieć z tyłu stałe światło czerwone. Zmianę wymusiło życie,
podobnie jak z trzecim światłem hamowania, za które wcześniej nie jeden
kierowca zapłacił mandat albo pozbył się dowodu rejestracyjnego, a teraz
jest obowiązkiem w nowych pojazdach.

kontrola drogowa - zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Byle glina nie, funkcjonariusz Ruchu Drogowego TAK!, bo przeszedł stosowne
przeszkolenie. Zasadniczo każda widoczna korozja tzw. elementów nośnych
pojazdu (przy nadwoziu samonośnym, to progi, podłoga, dach), jak również
dziury w nadwoziu (zmniejszają bezpieczeństwo bierne i powodują, że kabina
nie jest szczelna) kwalifikuje do zatrzymania dowodu rejestracyjnego.
Również korozja luster reflektorów.
Szczegółowo zagadnienie to zostało unormowane w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA
TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów
przy tym stosowanych. (Dz. U. z dnia 13 października 1999 r.). Znajdziesz
tam i inne powody uzasadniające zatrzymanie dowodu rejestracyjnego na
drodze.

przyciemniane szyby w samochodach

co ogladales wczoraj TV4 (drogowka) ??? Jezeli tak to Policjanci chyba
mieli
racje...
no ale nie jestem fachowcem


Tu jest tekst z www.katowice.kwp.pl

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602 wraz z pózniejszymi zmianami)-
pojazd uczestniczacy w ruchu ma byc tak zbudowany wyposazony i utrzymany,
aby korzystanie z niego zapewnialo miedzy innymi dostateczne pole widzenia
kierowcy.
W zwiazku z powyzszym majac na uwadze: rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych
i badan pojazdów ( Dz. U. Z 1996 r. nr 155, poz. 772) oraz przepisy
Regulaminu nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ stanowiace wymagania
w zakresie pola widzenia kierowcy, które okreslaja dwie strefy wymaganego
pola widzenia kierowcy: do przodu od miejsca kierowcy w promieniu 180
stopni, do tylu w lusterka wsteczne i wymóg wyposazenia pojazdu w lusterko
wsteczne po prawej stronie pojazdu, o ile lusterko wewnetrzne nie zapewnia
dostatecznej widocznosci do tylu, przepisy Regulaminu nr 43 EKG ONZ
dopuszczajace w pojezdzie oszklenia o przepuszczalnosci swiatla ponizej 70 %
dla szyb innych niz przednie i nie posiadajacych wplywu na pole widzenia
kierowcy.
"
Ci policjanci wczoraj powolywali sie wlasnie na to 43 EKG ONZ. al;e co to
jest? i czy to obowiazuje w polsce? W konstytucji pisze ze wolnosc moze byc
ograniczona tylko ustawa a nie jakimis regulaminami z ONZ.

Pyatnie do prawnikow:
czy regulaminy ONZ obowiazuja w polsce?

pozfdrawiam
Adam

Podswietlenie auta a prawo ??

Nie doczytałeś dokładnie mojego wystąpienia. W par. 12.2. ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 kwietnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia. (Dz. U. z dnia 15 maja 1999 r.) zapisano "Ponadto dopuszcza się
wyposażenie w następujące światła (...)". I tyle! Innych świateł się nie
dopuszcza.

Podswietlenie auta a prawo ??Nie doczytałeś dokładnie mojego wystąpienia. W par. 12.2. ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 kwietnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia. (Dz. U. z dnia 15 maja 1999 r.) zapisano "Ponadto dopuszcza się
wyposażenie w następujące światła (...)". I tyle! Innych świateł się nie
dopuszcza.


znaczy sie ze na szperacz trzeba miec indywidualne zezwolenie,
prawda??

pozdrawiam

Pawel Idzikowski

http://www.bitmit.com

Prawa kanara i pasazera

Popełniłem lapsusa w poprzedniej wypowiedzi, ale się poprawiam:

przy ukłądaniu regulaminów przedsiębiorstwa przewozowe korzystaja z
następujących aktów prawnych:
- Prawo przewozowe, Ustawa z dnia 15.11.1984r, Dz.U. 119 poz 575 z 1985r,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
12.01.1995r, Dz.U. nr. 5 poz. 28 z dnia 1995r,
- Kodeks Wykroczeń,
- i lokalnie z Uchwał Radz Miasta

podrawiam
        Therion

Fotografowanie pociągów wojskowych

Witam.

Mam pewien wojskowo-kolejowy problem i piszę,


To rozwiewam ten problem cytując rozporządzenie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 14 marca 2001 r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w
pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.
(Dz. U. Nr 30, poz. 351)

§ 1. Na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach
szynowych, z zastrzeżeniem § 2 i 3, zabrania się:
(...)
16) fotografowania, filmowania, wykonywania szkiców i rysunków budynków,
budowli i urządzeń oraz pociągów i innych kolejowych pojazdów szynowych,
jeżeli zakaz taki wprowadzony jest przez zarząd kolei lub przewoźnika
kolejowego,

Ziterpretujcie to teraz drodzy MK. Co to jest "obszar kolejowy"

Całość rozporządzenia jest tu: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/0351.htm

E1

czy warto kupić E1 z 1976 roku? czy to jest aktualne w 99%, czy było duzo
zmian od tamtego czasu?
pzdr
Maciek Witkowski


Witam,
najnowsze E1 i R1 to: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z
dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia
ruchu na liniach kolejowych.(Dz. U. Nr 34, poz. 400), można znaleźć w całości na
www.abc.com.pl .
ZTCW to ma się ukazać nowe E1, a także są rozmowy jak dodać nowe sygnały (np. 80
km/h w bok).
Pozdrawiam
qbaem

E1

najnowsze E1 i R1 to: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków
prowadzenia ruchu na liniach kolejowych.(Dz. U. Nr 34, poz. 400),


Rozporzadzenie to, powinno byc jeszcze w tym roku znowelizowane. Chyba, ze
znow sie okaze, ze latwiej jest zmienic ustawe niz wydac nowe
rozporzadzenie.

E1


| czy warto kupić E1 z 1976 roku? czy to jest aktualne w 99%, czy było duzo
| zmian od tamtego czasu?
| pzdr
| Maciek Witkowski

Witam,
najnowsze E1 i R1 to: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z
dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia
ruchu na liniach kolejowych.(Dz. U. Nr 34, poz. 400), można znaleźć w całości na
www.abc.com.pl .
ZTCW to ma się ukazać nowe E1, a także są rozmowy jak dodać nowe sygnały (np. 80


WOW :)

Pal licho kolej, ale w tym jest metro zawarte :)))

E1

Witam,
najnowsze E1 i R1 to: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ z
dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków
prowadzenia
ruchu na liniach kolejowych.(Dz. U. Nr 34, poz. 400), można znaleźć w


całości na

Internetowy Serwis Informacji Prawnej:
http://isip.sejm.gov.pl

http://tinyurl.com/4l9p9

Czat z komendantem SOK.


Już sie pojawił :)


Pan Komendant ma chyba nieaktualne informacje:

BoguslawMarkowski: Kwestię fotografowania reguluje rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. Jednak
ostatnie wydarzenia zaistniałe na świecie, akty terroryzmu spowodowały,
że musimy być bardziej czujni, profilaktyki nigdy dość.

AFAIK to tamto rozporządzenie już nie obowiązuje - nowe pojawiło się pod
koniec ubiegłego roku. Denerwuje mnie takie gadanie o terroryźmie itp. -
przecież nawet jeśli na peronach będzie co 10m stał sokista to jak ktoś
będzie chciał to i tak zrobi fotki, chociażby z jakiegoś miejsca poza
terenem dworca używając aparatu z teleobiektywem.

Fotografowanie PKP

| Skąd to wyczasnąłeś ?? :-D
[ciach "D"]

1. Od dyzurnej, ktora pracuje na pewnej nastawni
2. Od znajomego, ktory pracuje tez na nastawni i czasami pisze na tej
grupie
3. Potwierdzili to SOKisci z Wrocka, ktorzy dorwali kolege UFO ;)


Wszystkich, ktorych tu wymieniles (no moze z pominiecem punktu drugiego); to
sa osoby niekompetentne. Znaczy nie znaja dobrze przepisow. Juz nie raz sie
spotkalem jak SOK wciskal jakies kity (skrajnia wynosi 4m od srodka toru w
kazda strone), albo od dyzurnych ruchu i nastawniczych twierdzacych, ze nie
wolno na PKP robic zdjec bo jest zakaz.
Jak zobacze podstawe prawna to uwierze....

Z tego co wiem to nowe Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej mowi o tym, ze zdjec, nie mozna robic, o ile przewoznik wprowadzi
taki zakaz. Wiec jesli PKP powiesi na semaforach tabliczki z napisem "zakaz
fotografowania"  lub opublikuje taka informacje w miejscu ogolnie odstepnym;
top wtedy rozumiem, ze nie wolno focic...

Fotografowanie PKP

Wszystkich, ktorych tu wymieniles (no moze z pominiecem punktu drugiego);
to
sa osoby niekompetentne.


Pkt. pierwszy jest raczej kompetentny. Co do trzeciego tez mam male
zastrzezenia.

Znaczy nie znaja dobrze przepisow. Juz nie raz sie
spotkalem jak SOK wciskal jakies kity (skrajnia wynosi 4m od srodka toru w
kazda strone),


Lo jezu, im bardziej na poludnie, tym glupsze ;D - bez obrazy.
Mi gadali ze 2 metry i chyba mieli racje...

Z tego co wiem to nowe Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej mowi o tym, ze zdjec, nie mozna robic, o ile przewoznik wprowadzi
taki zakaz. Wiec jesli PKP powiesi na semaforach tabliczki z napisem
"zakaz
fotografowania"  lub opublikuje taka informacje w miejscu ogolnie
odstepnym;
top wtedy rozumiem, ze nie wolno focic...


He, jak chcesz focic, to chyba twoim zadaniem jest znalezienie odpowiedniego
przepisu o fotografowaniu, a nie ze PKP bedzie Ciebie informowalo.

Czemu jestes MK??

dobra rada:
Jak sie wam czepia SOK że fotografowanie jest zabronione urżnijcie głupa,
powiedzcie że nie wiedzieliście, i spytajcie, czego nigdzie na stacji nie
ma
żadnych tabliczek mowiących o zakazie fotografowania :)
skutkuje! :)


E tam, ja takiemu kurwiszonowi mówię: "Rozporządzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przepisów porządkowych
obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych
pojazdach szynowych DZIENNIK USTAW NR. 30 POZYCJA 351"
I może mnie cham pocałować w dupę.

Czemu jestes MK??

E tam, ja takiemu kurwiszonowi mówię: "Rozporządzenie Ministra
Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przepisów
porządkowych
obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych
kolejowych
pojazdach szynowych DZIENNIK USTAW NR. 30 POZYCJA 351"
I może mnie cham pocałować w dupę.


Ze sie czepia focenia nie oznacza, ze jest kurwa i chamem kolego.

czy wolno robić fotografie na kolei

Sprawa jest taka. Ostatnio robiąc zdjęcia na dworcu zaczepił mniej
kolejarz i
powiedział, że to obiekt strategiczny i nie wolno bez pozwolenia dyrekcji
robić
zdjęć. Czy to prawda?
I jescze jedno. Jaka jaka jest tego podstawa prawna?
Pozdrawiam
Rajas


Dz.U.01.30.351

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 marca 2001 r.

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w
pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

(Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2001 r.)
Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr
84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych,
z zastrzeżeniem § 2 i 3, zabrania się:

.
.
.
.
16)  fotografowania, filmowania, wykonywania szkiców i rysunków budynków,
budowli i urządzeń oraz pociągów i innych kolejowych pojazdów szynowych,
jeżeli zakaz taki wprowadzony jest przez zarząd kolei lub przewoźnika
kolejowego,

(a zakazu takiego nikt nie wprowadził)

O wypadkach i nie tylko


pokazywali wnetrze lokow ( red. jechal z maszynistami ) oraz loki z zewnatrz


O!

Dz.U.01.30.351
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 14 marca 2001 r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w
pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.
§ 3. 1. W pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych zabrania się
ponadto:
 3)  wchodzenia do kabin sterowniczych pojazdów szynowych oraz
uruchamiania tych pojazdów,


NB. Czy maszynistom tez sie zabrania? ;-))

O wypadkach i nie tylko

Matko kochana! Cos mi ten Agent takiego dziwnego zrobil, ze post
sprzed paru tygodni dopiero teraz wyemitowal. Kto wie, czy nie
powtornie... Przepraszam...

(K.Sz.) ujawnil, ze:| pokazywali wnetrze lokow ( red. jechal z maszynistami ) oraz loki z zewnatrz

O!

| Dz.U.01.30.351

| ROZPORZĄDZENIE
| MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

| z dnia 14 marca 2001 r.

| w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w
| pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

| § 3. 1. W pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych zabrania się
| ponadto:
|  3)  wchodzenia do kabin sterowniczych pojazdów szynowych oraz
| uruchamiania tych pojazdów,

NB. Czy maszynistom tez sie zabrania? ;-))

[pr] Zapłacić za dróżnika i uruchomić przejazd

| Kolej zamknęła przejazd przez tory kilkanaście dni temu, powołując
| się m. in. na przepis mówiący o tym, że w odległości trzech
| kilometrów od wiaduktu nie mogą funkcjonować przejazdy przez tory.

A co to za przepis i przez kogo ustanowiony? Ktoś zna źródło?


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26
lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 20 marca 1996 r.)

rk

[pr] Zapłacić za dróżnika i uruchomić przejazd

| Kolej zamknęła przejazd przez tory kilkanaście dni temu, powołując się
| m. in. na przepis mówiący o tym, że w odległości trzech kilometrów od
| wiaduktu nie mogą funkcjonować przejazdy przez tory.

| A co to za przepis i przez kogo ustanowiony? Ktoś zna źródło?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 20 marca 1996 r.)


Dzięki, faktycznie jest taki gniot. Niech nam żyje ówczesny minister, a
dzisiejszy europoseł, doktor habilitowany Bogusław Liberadzki z SLD razem z
rodziną poutykaną na różnych stołkach.
Zgodnie z tym rozporządzeniem należy zlikwidować między innymi dojazd do
lokomotywowni i wagonowni na Grochowie w Warszawie, całego kampusu
wojskowego w Rembertowie razem z Akademią Obrony Narodowej. Zdaje się, że
dojazd na lotnisko Okęcie też prowadzi przez jednopoziomowe skrzyżowanie z
torami i jest bliżej niż 3 km od wiaduktu. Też do likwidacji. Dlaczego
jeszcze tego nie zrobiono?
Oczywiście łatwiej mądrzyć się w Rzeszowie.

[pr] Zapłacić za dróżnika i uruchomić przejazd


| Kolej zamknęła przejazd przez tory kilkanaście dni temu, powołując
| się m. in. na przepis mówiący o tym, że w odległości trzech
| kilometrów od wiaduktu nie mogą funkcjonować przejazdy przez tory.

| A co to za przepis i przez kogo ustanowiony? Ktoś zna źródło?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26
lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 20 marca 1996 r.)


Ale to przeciez sa brednie, ktorych nikt probuje przestrzegac, chyba
ze ma jakies inne powody. W Warszawie straszono zamknieciem przejazdu
przy Naczelnikowskiej po otwarciu wiaduktu kawalek dalej. Ale nie
zamknieto. Zreszta i przejazd przy Szwedzkiej tez nie ma 3 km od tego
wiaduktu.

Ale sztandarowym przykladem jest oczywiscie przejazd w Rembertowie -
tylko szaleniec moglby probowac go zamknac.

Przejazd na ks. Janusza jest tuz obok wiaduktu, przejazd w Pludach ma
mniej niz 3 kilometry...

  MJ

CTL Maczki Bor - zdjecia


No nie wiem i właśnie dlatego chciałem się czegoś na ten temat
dowiedzieć. W ustawie o transporcie kolejowym czytamy:
"Minister właściwy do spraw transportu określi [...] sposób
oznakowania pojazdów szynowych".
Jakoś musiał to określić...


Proszę bardzo:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 1999 r.
w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu
oznakowania pojazdów szynowych.
(Dz. U. Nr 38, poz. 378)
[...]
par 7. 1. Oznakowanie pojazdów szynowych, wielkość liter, cyfr oraz ich
wysokość i umiejscowienie określa Polska Norma.
2. Przewoźnik może wprowadzić dodatkowe oznakowanie pojazdu szynowego.
[...]

Trzeba więc znaleźć tę normę. Przedtem była branżowa BN-69/3500-07, ale
już nie obowiązuje.

BR

Fotografowanie na dworcach PKP

Proszę kolegów o informację, jakie są podstawy prawne do zabronienia
fotografowania na peronach i na terenie dworca PKP. Zrobiłem kilka zdjęć z
myślą o publikacji (zdjęcia raczej artystyczne, rybim okiem) i pogoniono
mnie, choć na w/w obiekcie nie było zakazu fotografowania.Czy dalej
pokutują
przepisy o obiektach o znaczeniu militarnym, których nie wolno
fotografować
(jak za komuny) czy może są  juz inne przepisy , które w/w zakaz
sankcjonują?
Wdzięczny będe za odpowiedź.


Tak sie sklada, ze mozesz fotografowac ile chcesz... Po prostu osoba, ktora
Ciebie pogonila jeszcze zyje czasami "komuny" gdzie wszystko bylo scisle
tajne :-))

Ponizej cytuje Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 14 marca 2001.
paragraf 1. Na obszarze kolejowym, w pociagach i innych kolejowych pojazdach
szynowych zabrania sie:
16) fotografowania, filmowania, wykonywania szkicow i rysunkow budynkow,
budowli i urzadzen oraz pociagow i innych kolejowych pojazdow szynowych,
jezeli taki zakaz jest wprowadzony przez zarzad kolei lub przewoznika
kolejowego.

A wiec, skoro zarzad kolei nie wprowadzil takiego zakazu (o ktorym jest
obowiazany poinformowac w sposob zwyczajowo przyjety), to taki zakaz nie
obowiazuje.

Luki bezstykowe lagodniejsze - czemu?

Z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie.

 Luki dla toru bezstykowego musza miec wiekszy promien - dlaczego? I
dlaczego luk przy podkladach drewnianych musi miec promien 500 m a przy
betonowych tylko 450 m? (przy 'stykowym' luk moze miec promien mniej niz
160 m, bo taka pozycja pojawia sie w tabelce podajacej o ile tor musi byc
szerszy (by kolo moglo byc 'ma ukos' w stosunku do toru)

Luki bezstykowe lagodniejsze - czemu?


Z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie.

 Luki dla toru bezstykowego musza miec wiekszy promien - dlaczego? I
dlaczego luk przy podkladach drewnianych musi miec promien 500 m a przy
betonowych tylko 450 m? (przy 'stykowym' luk moze miec promien mniej niz
160 m, bo taka pozycja pojawia sie w tabelce podajacej o ile tor musi byc
szerszy (by kolo moglo byc 'ma ukos' w stosunku do toru)


Chodzi o stateczność toru bezstykowego. Na łukach działa siła pozioma(
odśrodkowa od odzdzuaływania taboru + zmian temp. ) która może
spowodować "wypchnięcie " t. bezstykowego na zew. Sile tej przeciwstawia się
( a właściwie równoważy ją ) min. ciężar podkładów oraz tarcie podkładów o
podłoże tłuczniowe. Ciężar podkładów bet. wynosi 220 - 240 kg natomiast
drewnianych 80 - 100 kg.Ponadto dolna szer. podkładów drew. wynosi max. 26
cm ( typ IB) a betonowych 30 cm.
W CNTK poobliczno te wszystkie siły i ze wzorów wyszło to co jest w
rozporządzeniu

[wask] Znin - Koncesja na 50 lat

Użytkownik "Jaroslaw Wozny":

Marek Pol - minister infrastruktury, 21 marca br. udzielił koncesji
Żnińskiej Kolei Powiatowej sp. z o.o. na prowadzenie działalności
gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób na linii
kolejowej wąskotorowej Żnin - Wenecja - Biskupin - Gąsawa o prześwicie
torów
600 mm.
     Koncesja udzielona jest na okres 50 lat, a rozpoczęcie prowadzenia
działalności nią objętej nastąpi 15 kwietnia br. Opłata za taki dokument,
na
podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wynosi
6
tys. zł. Jak powiedział starosta Zbigniew Jaszczuk, kosztów nie dało się
uniknąć.
     - Koncesja była potrzebna. Nie mogliśmy pozwolić sobie na
partyzantkę.
Teraz, przed podjęciem działań związanych z rozwojem żnińskiej kolejki,
pozostaje jeszcze pytanie, czy i w jakiej wysokości gmina Żnin wniesie
swoje
udziały do wspomnianej spółki.


Jeszcze mam pytania:
1. Kto tworzy spółkę?
2. Czy właściciele innych kolejek też starają się o koncesję
3. Na jakich zasadach jeżdżą kolejki, które nie są własnością lub nie
zostały użyczone przedsiębiorstwom posiadającym koncesję?

20 km/h na przejazdach

Od 21.11.2000 prędkość jazdy pociągu przez przejazd z uszkodzoną rogatką
została podwyższona z 15 na 20 km/h.


Okreslone to bylo w:
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 11 lutego
2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach
kolejowych. (Dz. U. Nr 34, poz. 400),
[...]
CZĘŚĆ IV
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 195. Zarządy kolei, przewoźnicy kolejowi oraz kierownik jednostki
zarządzającej metrem, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia, dostosują wewnętrzne regulaminy i instrukcje do przepisów
rozporządzenia.
§ 196. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

11.02.2000 + 14 = 25.02.2000
25.02.2000 + 6 miesiecy = 25.08.2000
21.11.2000 - 25.08.2000 = 2 miesiace, 26 dni
Prawie 3 miesiace spoznienia, tyle czasu PKP dzialalo wbrew prawu.

Serek

Chodzenie po torach

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 marca 2001 r.

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze
kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

(Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2001 r.)


To rozporzadzenie juz nie obowiazuje. Wlasciwe podalem w innym poscie.

sjs

Chodzenie po torach

| ROZPORZĄDZENIE
| MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

| z dnia 14 marca 2001 r.

| w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze
| kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

| (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2001 r.)
| Na obszarze kolejowym zabrania się ponadto:
|    1)  wstępu i przebywania osób postronnych na torowiskach, nasypach...
To rozporzadzenie juz nie obowiazuje. Wlasciwe podalem w innym poscie.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 listopada 2004 r.

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w
pociągach i innych pojazdach kolejowych

(Dz. U. Nr 264, poz. 2637)
§ 2. Na obszarze kolejowym zabrania się ponadto:
  1)  wstępu i przebywania osób nieuprawnionych na torowiskach, nasypach...

Niewiele się zmieniło...

Witam !

Ależ pisze całkiem wyraźnie! "Zarząd kolei" dość precyzyjnie określa
uprawnione ciało. Jasne, ze może chodzić o zarząd całego PKP lub PLK, bo
ona
"odziedziczyla" uprawnienia dotyczace stacji. Cargo nie ma na stacji nic
do
gadania.

Chyba nie można. Zarzad jest dokładnie określonym organem, występuje na
PKP
i nie może oznaczać "naczelnika".

Wątpię, czy na PKP istnieje zwyczaj delegowania uprawnień w dół. Raczej
jest
firma znana z centralizacji. Poza tym zakaz fotografowania zahacza o prawa
obywatelskie i z pewnością nie może być ograniczana zapisem byle (bez
urazy)
naczelnika.


Byćmoże ma pan racje, jednak ten punkt rozporządzenia jest na tyle
niedokładnie sformułowany żę interpretacj może być tyle ile osób o nim

tego zagadnienia do Komendy SOK w Warszawie, bądź bezpośrednio do
Ministerstwa Transportu i Gospodarki morskiej. Swoją drogą mogę panu
powiedzieć że nie znam osobiście sokisty który robiłby z tego powodu
problemy (no pod warunkiem że MK nie popełnia przy okazji innego wykroczenia
np. paragraf 2 punkt 3 w/w rozporządzenia)

Witam !

Byćmoże ma pan racje, jednak ten punkt rozporządzenia jest na tyle
niedokładnie sformułowany żę interpretacj może być tyle ile osób o nim
dyskutujących.


Każde rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy, należy więc w razie
wątpliwości w dokonywaniu wykładni odwołać się do aktu nadrzędnego (ustawy
właściwej). I tak w Ustawie z dnia 28 marca 2003r. O transporcie kolejowym w
artykule 4 ustęp 7 jest opisane kto jest zarządca infrastruktury kolejowej
zaś w ustępie 9 kto jest przewoźnikiem.


tego zagadnienia do Komendy SOK w Warszawie,


Nawet gdyby im zadać takowe pytanie to i tak nie liczyłbym na obiektywną
odpowiedź gdyż poziom szkolenia w zakresie prawa (jak i każdym innym
zakresie) jest w SOK wyjątkowo niski i zapewne jest to efektem
niedoszkolenia ludzi w samej centrali.

bądź bezpośrednio do
Ministerstwa Transportu i Gospodarki morskiej.


No tu można zadać pytanie.

Swoją drogą mogę panu
powiedzieć że nie znam osobiście sokisty który robiłby z tego powodu
problemy (no pod warunkiem że MK nie popełnia przy okazji innego
wykroczenia
np. paragraf 2 punkt 3 w/w rozporządzenia)


To coś słabo kolega orientuje się w środowisku własnej służby...

Pozdrawiam

JJC
http://www.galeria.kolejowa.prv.pl

Ksztaltowy odwrotnie


pytanie, jakie znaczenie ma ten odwrotnie pomalowany semafor.


Ogólne instrukcje kolejowe milcza na ten temat. Ale jest cos w tej sprawie
w takim akcie prawnym:
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 11 lutego 2000 r.
w sprawie szczególowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach
kolejowych.
(Dz. U. Nr 34, poz. 400), i brzmi to tak:
"Semafory ksztaltowe
§ 66. 1. Sygnaly na semaforach ksztaltowych podaje sie odpowiednim
polozeniem ramion w dzien, a swiatlami w nocy. W zaleznosci od liczby
ramion, wyróznia sie semafory jedno- i dwuramienne.
2. Ramie semafora z przodu jest koloru bialego z czerwona obwódka,
natomiast z tylu jest koloru bialego z czarna obwódka. W uzasadnionych
przypadkach, w celu zapewnienia lepszej widzialnosci, kolory ramienia i
obwódki moga byc odwrócone."
Nigdy nie spotkalem takiej sytuacji w realu.
Takze ta fotka nie wydaje mi sie rodzimym krajobrazem.
Pozdrawiam.
MM

[pr] Zmiany w kursowaniu pociągów

A jakie są liczbowo te wartości graniczne i jak to zalezy od rodzaju
przejazdu?


Kat. D do 20.000
Kat. C do 50.000
Kat. B powyżej 50.000
Kat. A jw., m.in. w granicach stacji, przy 2 torach szlakowych.

Wszystko o przejaqzdach, kategoraich, iloczynach:
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.
http://tiny.pl/fmpl

Tor bezstykowy - mniejsze nachylenie. Czemu?

Kontynuuje serie pytan...

Z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie.

 Dlaczego przy torze bezstykowym "pochylenie podluzne" nie moze przekraczac
12 promili, a przy torze 'stykowym' nie ma tego ograniczenia? Co prawda w
par 37 pisza, ze dla linii magistralnych nachylenie moze byc co najwyzej 6
promili...

 Przy okazji: po co szyny sa nachylone do wnetrza toru?

jak to z apteczką w samochodzie?

Stan prawny na 1 maja 2002 - wczesniejszego nie mam

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 kwietnia
1999 r.w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego
wyposażenia.
(...)
warunki dodatkowe dla autobusu (...)
Autobus powinien być wyposażony w (...)

POWINIEN to znaczy ze wcale nie musi!!!! Ktos kto ukladal Kodeks byl chyba


skonczonym idiota, bo "powinien" az sie roi. A znajac zasady logiki to
wyrazenie nie oznacza przymusu bezwzglednego. I jesli traktowac Kodeks z
zasadami logiki to sie okaze, ze samochody nie musza miec hamulcow i innych
bajerow...

Fajna rzecz - mozna sie przed sadem klocic, zgodnie z zasadami logiki...

jurek

Pytanie o nowe rejestracje - jak to jest?

| "WE J.BOND"   - kropka to chyba domalowana albo zaslepka od srobki.

| Nie ma takiej rejestracji. Nawet bez kropki. Numer indywidualny musi
| miec na drugim miejscu CYFRE.

Alez zapewniam cie ze JEST druga cyfra to przeciez numery probne
Widzialem tez WU MARIA


To ciekawe, bo to by bylo niezgodne z rozporzadzeniem ministra, ktore
jasno wskazuje (podaje wersje z uwzglednieniem zmian wprowadzonych tuz
przed wprowadzeniem nowych rejestracji), ze po literze wojewodztwa
powinna byc cyfra:

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
       w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

 Â§21 ust.2 pkt.4:
 na tablicach indywidualnych - litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa
 zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią indywidualny wyróżnik
 pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Michal.

Pytanie o nowe rejestracje - jak to jest?


...

| W Sochaczewie widzialem rejestracje na BMW

| "WE J.BOND"   - kropka to chyba domalowana albo zaslepka od srobki.

| Nie ma takiej rejestracji. Nawet bez kropki. Numer indywidualny musi
| miec na drugim miejscu CYFRE.

Alez zapewniam cie ze JEST druga cyfra to przeciez numery probne
Widzialem tez WU MARIA


Niewykluczone, ze urzedasy cos pozmienialy. Wedlug:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 31 marca 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
(Dz. U. Nr 25, poz. 305)
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/0305.htm

to:

"4) na tablicach indywidualnych - litera i cyfra stanowią wyróżnik
województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią indywidualny
wyróżnik pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można
zastąpić liczbą,"

"6) na tablicach tymczasowych - litera i cyfra stanowią wyróżnik
województwa, zaś cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 stanowią wyróżnik
pojazdu, który po wyczerpaniu wskazanej pojemności tworzy się w układzie
trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i litera,"

Pozdrawiam

Slawek

TV na przejeździe kolejowym

Czy są jakieś normy, przepisy itp
normujące sprawy kamer TV na przejazdach obsługiwanych z odległości? Na
jaką
odległość od osi przejazdu powinny widzieć? Czy znajdę gdzieś schematy
(odległości) rozmieszczenia świateł ostrzegawczych, z jakiej odległości
powinny być widziane przez kierowców?


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 lutego
1996 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie

TV na przejeździe kolejowym

| Czy są jakieś normy, przepisy itp
| normujące sprawy kamer TV na przejazdach obsługiwanych z odległości? Na
jaką
| odległość od osi przejazdu powinny widzieć? Czy znajdę gdzieś schematy
| (odległości) rozmieszczenia świateł ostrzegawczych, z jakiej odległości
| powinny być widziane przez kierowców?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 lutego


wiesz, ja jestem między innymi dróżnikiem i to rozporządzenie znam.Niema w
nim nic o warunkach widoczności przejazdu przez kamery TV. Na przykład: na
jednym z monitorów widzę tylko oba toki szynowe plus część rogatek,
natomiast nie widzę drogi ani zbliżających się pojazdów. Tak, wiem że przed
opuszczeniem rogatek przez comajniej 8 sek świecą sygnalizatory itp... ale
panowie kierowcy w 90% mają to w dupie i rżną setką przez przejazd
(wyremontowali asfalt, przedtem zwalniali bo były 40 centymetrowej
głębokości dziury).
I jest taka sytuacja: mam zgłoszony pociąg, zaczynam opuszczać rogatki (8
sek zanim pójdą drągi w dół) widzę PRZEJAZD pusty i nagle w odległości 3-4
metrów pojawia się rozpędzony np TIR. Zanim zdążę oderwać palec od przycisku
już jest po drągu. (Kij z samochodem, sam sobie winien).
Dlatego ponawiam pytanie: Jaki obszar przejazdu i drogi powinienem widzieć
na monitorze?
pozdrawiam
Stefan

Tunel - cd, ktos to moze pociagnac?

Przedstawieciel Ministerstwa Infrastruktury oswiadczyl przed chwila w
Polsacie, ze parametry tunelu sie nie zmienily.

Klamal z wlasnej inicjatywy, czy zostal wprowadzony w blad?

Jak ma ktos przelozenie, to moze zapyta jak sie ma odbior tunelu (i zgody na
zmiany w projekcie podczas remontu) do Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.1998 (DU 1998 nr. 151 poz. 978)?

sz.

Dz.U. i E1

W dzienniku Ustaw Nr 34 z dnia 27 IV 2000 ukazało się pod pozycją 400
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
11.02.2000 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na
liniach kolejowych, czyli popularnie mówiąc kolejowe E1+. Ogólnie
ciekawa lektura i rysunki do skanowania lepsze niż z oryginalnej E1.
Pozdrawiam
PLASER

Dz.U. i E1


W dzienniku Ustaw Nr 34 z dnia 27 IV 2000 ukazało się pod pozycją 400
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
11.02.2000 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na
liniach kolejowych, czyli popularnie mówiąc kolejowe E1+. Ogólnie
ciekawa lektura i rysunki do skanowania lepsze niż z oryginalnej E1.
Pozdrawiam
PLASER


Mala pomylka. To prowadzenie ruchu, to R1. E1, to przepisy sygnalizaji,
ktore zostaly dolaczone do tego rozporzadzenia. Tak, ze to rozporzadzenie ,
to R1 i E1 razem wizete.
Tommy

kompendium wiedzy o prowadzeniu ruchu po PKP

Witam. Chciałbym polecić, szczególnie początkującym MK ciekawą lekturę w której
szczegółowo opisane zostały zasady prowadzenia ruchu na liniach PKP i w metrze.
Dodatkowo można tam znaleźć wszystkie znaki i sygnały stosowane na PKP i w
metrze. (Co prawda sporo jest stron w necie na ten temat), no ale wielu z was
ma pewnie ograniczony dostęp do internetu, a do książki zawsze można zajrzeć.
Cóż to za cudo? Jest to Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10. 02. (no właśnie nie pamiętam 2000 czy 2001 roku) w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia ruchu na liniach kolejowych (Dz. U. nr 34, poz
400) Jest tego ze 100 stron. Gdzie to można dorwać?
1. W niektórych sądach (podobno u mnie w Lublinie sprzedają w sądzie
apelacyjnym)
2.W sprzedaży wysyłkowej Tel. 0800 - 287 - 581

kompendium wiedzy o prowadzeniu ruchu po PKP

...Morskiej z dnia 10. 02. (no właśnie, tu jest mały ból, bo nie
pamiętam 2000 czy
2001 roku, ale to jest mały problem na szczęście) w sprawie
szczegółowych zasad
prowadzenia ruchu na liniach kolejowych (Dz. U. nr 34, poz
400) Jest tego ze
100 stron. Gdzie to można dorwać?


Hey!

a. z 2000 roku
b. Najlepiej wziac to z adresu http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/0400.htm

dokladnie to sie nazywa tak:

        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
        z dnia 11 lutego 2000 r.
        w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na
liniach kolejowych.
        (Dz. U. Nr 34, poz. 400)

Pozdrowienia

Artur Czartowski

Opis stanu - linia 8, km 277 - 309


(ciach)

Istniejacy profil jest dostosowany do
uksztaltowania terenu i w zwiazku z tym pochylenia w wielu lokalizacjach
znacznie przekraczaja 6


Czyzby zamierzali pagorki prasowac? Dasie?

Dochodza one do wielkosci (wg DOG):
- 9,4 , km 279.000 279.250
- 9.0 , km 279,485 279,975
Istniejace parametry toru sa niezgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej


A tu zgoda, bo OIDP na linii magistralnej max. dopuszczalne pochylenie
to 6 o/oo.

Podczas pomiarów geodezyjnych ukladu torowego stwierdzono brak skrajni
budowli do 15 szt. slupów trakcyjnych, w tym slupy na miedzytorzach na
p.o. Szczepanowice, p.o. Smroków, p.o. Luczyce i p.o. Slomniki Miasto.


..i przez to w ubieglym roku bodajze ktos byl_zabil sie o taki slup
tamze, wychylajac sie przez okno.

W rejonie przejazdów w poziomie szyn przebiegaja kable srk, które
przechodza pod torami szlakowymi. Wzdluz toru nr 2 (pomiedzy torem a
slupami trakcyjnymi) biegna kable swiatlowodowe PKP i TP S.A.


?? Dwa bratanki?

Zaklada sie, ze wszystkie kable znajduja sie na normatywnej glebokosci i
zbedna jest ich przebudowa. Jednakze przed rozpoczeciem robót nalezy
dokladnie ustalic polozenie kabli poprzez wykonanie przekopów
kontrolnych. W miejscach ewentualnych kolizji roboty ziemne prowadzic
recznie.


"Zaklada sie". Dobre. Dokumentacyi niet?

-----
rm

Uprawnienia do ulg

Moje pytanie dotyczy dokumentów stwierdzających uprawnienie do ulgi. Czy
są jakieś zmiany w tej kwestii? Chodzi mi głównie o niewidomych i osoby
niezdolne do samodzielnej egzystencji (dawniej I grupa inwalidztwa). Jak
dotąd wystarczyła w takich przypadkach legitymacja Polskiego Związku
Niewidomych lub wpis do odwodu osobistego stwierdzający trwałe inwalidztwo
I grupy. Ostanio pojawiły się żądania okazania odpowiedniego orzeczenia
komisji lekarskiej. Jak to naprawdę jest?


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 128,
poz. 1435) weszło w życie 10 grudnia 2001 r. i stanowi właśnie, że dokumentem
poświadczającym uprawnienie inwalidy I grupy (osoby niezdolnej do samodzielnej
egzystencji) do ulgowych przejazdów jest wypis z treści orzeczenia komisji
lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I
grupy inwalidów (wpis w dowodzie osobistym nie jest honorowany).
To rozporządzenie będzie zmienione w związku z wejściem w życie 31 stycznia
znowelizowanej ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów. Na razie - o ile
wiem - jeszcze Minister Infrastruktury nic nie rozporządził.

Pozdr.
Aragorn

Instrukcja E1

Mam malą prośbe pilnie poszukuje wzorów znaków, które stoją przy torach
kolejowych. Z tego co sie orientuje to wzory te określa instrukcja E1.
Gdzie
mozna zdobyc taka instrukcje w formie cyfrowej.


----------------------------------------------------------

Jest fajny programik z E-1 na FTP-a "Chip"-a:
http://download.chip.pl/download_46634.html

W ogóle to co się nazywa potocznie instrukcją E-1 to masz w Dzienniku Ustaw
z 27 kwietnia 2000 roku, numer 34, pozycja 400 i nazywa się oficjalnie tak:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków
prowadzenia ruchu na liniach kolejowych.

Jest do kupienia w każdym Sądzie Okręgowym

Pozdro
SmAs

Instrukcja E1

| Mam malą prośbe pilnie poszukuje wzorów znaków, które stoją przy torach
| kolejowych. Z tego co sie orientuje to wzory te określa instrukcja E1.
Gdzie
| mozna zdobyc taka instrukcje w formie cyfrowej.

----------------------------------------------------------

Jest fajny programik z E-1 na FTP-a "Chip"-a:
http://download.chip.pl/download_46634.html

W ogóle to co się nazywa potocznie instrukcją E-1 to masz w Dzienniku
Ustaw
z 27 kwietnia 2000 roku, numer 34, pozycja 400 i nazywa się oficjalnie
tak:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków
prowadzenia ruchu na liniach kolejowych.

Jest do kupienia w każdym Sądzie Okręgowym


Dzienniki Ustaw znajdziesz na stronach www.abc.com.pl w dziale Publikatory
lub na stronach sejmu: www.sejm.gov.pl

Ziene strzałki - wersja ostateczna

Po przeczytaniu rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych mogę
już rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zieloną strzałkę zezwalająca na skręt warunkowy na skrzyżowaniu należy
traktować tak jak znak stopu, tj przy palącym się czerwonym świetle należy
się zatrzymać przed sygnalizatorem i dopiero po upewnieniu można na nie
wjechać.
Dotyczu to zarówno strzałek nadawanych jako sygnał świetlny razem z
czerwonym światłem , jak i tych na tabliczce. Przy czym te drugie obowiązują
do końca 2000 roku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej, oraz spraw
wewnętrznych i administracji z dnia 21 czerwca 1999 (Dz.U. nr 53 poz.662
$96, oraz $113 ust. 3)

pozdrawiam
Tom Apacz
************************************************************

nie warto na to patrzeć  :-)  http://www.tomapacz.z.pl
************************************************************

Perony na rondzie Reagana

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

...

6. Peron w stosunku do główki szyny powinien być wyniesiony nie mniej
niż o 0,1 m.

CitiBank

| LC 12345 to zwykła rejestracja z Chełma, a SebMal sobie WYKUPIŁ za 1 kzł
| S0 SEB

Ok, to w takim razie rejestracja z Olsztyna to NO czy N0 ??


Jeżeli jest to tablica indywidualna lub próbna, to po N
występuje cyfra (od 0 do 9). Jeżeli zaś jest to zwykła
tablica to po N ma O (nie zero) czyli NO

Aby zakończyć ten temat, proponuję dokładnie
zapoznać się z zaadami - rozporządzenie dostępne
na stronach Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej (www.mtigm.gov.pl).

Pozdrawiam,

Sebastian Malarz

wysokosc schodow

Odpowiedz na Twoje pytanie nie znajdziesz w PN, ale w roporządzeniach o
warunkach technicznych. Dla schodów w budynkach przepisy są zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Możesz
też coś poszukać w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytowanie - może to rozporządzenie
nie dotyczy schodów wewnętrznych, ale zawiera całą skarbnicę dotyczącą
schodow zewnętrznych, które w warunkach technicznych sla budynków
potraktowane są po macoszemu.
Między nami to te wysokości w ciągu powinny być identyczne. Takie skoki
daje się odczuć przede wszystkim przy schodzeniu, ale dramatu nie
będzie, bo czlowiek jest w stanie zaakceptować zmiany na poziomie ok. 1
cm - patrz tolerancje wykonawcze. Dzisiaj jest sobota, ale w
poniedziałek popytam swoich architektów.

Pozdrawiam

Grzecho

-----
Wysłano za pośrednictwem WWW.CAD.PL (http://www.cad.pl)
Książka o AutoCAD-zie 2004: http://cad.pl/url29I~ac24pk

Rozmiary naklejki PL

| Jakie sa rozmiary naklejki na samochody z PL-ka???

Dowolne.


ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 19 czerwca 1999 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdow.
(Dz. U. z 1999r. Nr 59, poz. 632)
(Dz. U. z 2000r. Nr 25, poz. 305)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 26, poz. 296)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1632)
Na podstawie art. 72 ust. 3 i art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i
Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872)
zarzadza sie, co nastepuje:

? 33. 1. Na pojezdzie zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, ktory ma
byc uzywany w ruchu miedzynarodowym, znak z literami "PL" umieszcza sie z
tylu pojazdu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Znak z literami "PL" moze byc umieszczony na tylnej szybie samochodu w
prawym dolnym rogu, pod warunkiem ze bedzie zapewniona wystarczajaca
widocznosc znaku i czytelnosc liter.

? 37. Oznaczenia pojazdow, o ktorych mowa w ? 32, 34 ust. 3, ? 35 i 36 ust.
1, powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-92/N-01255 "Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa".

? 38. Wzory oznaczen pojazdow, o ktorych mowa w ? 32-36, a takze ich opis
okresla zalacznik nr 7 do rozporzadzenia.

a caly tekst wraz z wymiarami jest, np. tutaj:

http://www.tlang.netglob.com.pl/0632%20-%20tekst%20jednolity.htm

pozdrawiam
Lucjan

Font z tablicy rejestracyjnej


Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 19 czerwca
1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.99.59.632  z
pózn.
zm.), załącznik nr 4, punkt 2.10:
"Litery i cyfry na tablicach powinny być zgodne z normą PN-S-73200, z
wyjątkiem liter A, M, W oraz liter zwężonych. Wymiary tych liter określono
na rysunkach 9-12 i w tablicach 4-6. "

Niestety nieznana mi jest digitalizacja pisma PN-S-73200, nie mówiąc już o
alternatywnych znakach z rozporządzenia.


Adamie,

Zasady normy PN-S-73200 są takie same lub prawie takie same jak zasady
budowy liter i cyfr z tablic drogowych - "z wyjątkiem liter A, M, W oraz
liter zwężonych". Tak to już jest nad Wisłą, czego zza Oceanu może nie
widać.
A propos, zasada jest bardzo prosta: litery mają być kombinacją kółek z
cyrkla i prostych z linijki.
Efekt jest taki, że dodatkowa kombinacja tego kiepskiego kroju z "literami
zwężonymi" urąga wszelkim zasadom i wygląda po prostu fatalnie.

Pozdrawiam
Grzegorz

A przy okazji :)

Witam

normlanie - jestes zlota!


Po pierwsze "primo" Luiz jak widzisz brak na koncu "a" a wiec jestem zloty
:))

ps czy moge prosic linka do tych ustaw?


Pelny tekst ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego
wyposażenia znajduje sie na stronie:

sadze ze to swietny material do gazetki - opracuje go i zapodam do
wiosennego nru -

postokrotne dzieki

(chyba soebbie wydrukuje bo oczy mnie bola od monitora)


A przy okazji :)

hehehe
no ale dalem sie nabrac - a
maradona ma a a jest facetem -

zatem zloty- dzieki ;PP

misie kojazylo z luiz - amerykanska

Witam
| normlanie - jestes zlota!

Po pierwsze "primo" Luiz jak widzisz brak na koncu "a" a wiec jestem zloty
:))
| ps czy moge prosic linka do tych ustaw?
Pelny tekst ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego
wyposażenia znajduje sie na stronie:

| sadze ze to swietny material do gazetki - opracuje go i zapodam do
| wiosennego nru -

| postokrotne dzieki

| (chyba soebbie wydrukuje bo oczy mnie bola od monitora)


pasy a policjanci

SIEMACIE GARBUSIARKI I GARBUSIARZE!!!

-----Original Message-----
From: pawka
Subject: Re: pasy a policjanci - dlugie

I tyle. Nie masz i juz.

Dz.U. 44 poz.432

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz
zakresu ich wyposazenia.


<<ciach|

Wniosek jeden ide do garbuska demontowac pasy :)))))))))))))
Poza tym dobrze bedzie gdy sobie wydrukuje ta ustawe i bede mial na wszelki
wypadek np. na nachalnego gliniarza :))))))))

zadowolony
Mr_Alex
1300 66' 6V

www.garbus.burnit-rs.com

-------------------------------------------------------------------------
Przy takim hymnie strzelilbys gola! Wygraj wersje oficjalna!

| http://link.interia.pl/f15e7


--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.samochody.garbusy

kierunkowskazy

Czy ktoś wie, gdzie można znaleźć przepisy regulujące kolor świateł
kierunkowskazów i ich częstotliwość??
Niestety nie mam książkowego wydania KD, a w tym co ściągłem z sieci nic
na
ten temat nie znalazłem....


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 1 lutego 1993 r.
w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 1997 r.)

[Dz.U.96.155.772]

[...]
§ 11. 1. Pojazd powinien być wyposażony w następujące światła zewnętrzne
[...]

pl

kierunkowskazy


| ROZPORZĄDZENIE
| MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
| z dnia 1 lutego 1993 r.
| w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
| (Dz. U. z dnia 28 grudnia 1997 r.)

| [Dz.U.96.155.772]


Wydawalo mi sie ze jednak "promaaprilisowe" rozporzadzenie - czyli pod
tym samym tytulem (lub mocno zblizonym) Dz.U. 44/99 z 1 kwietnia
1999r. Prawo pozniejsze uchyla wczesniejsze...

badania techniczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 7 września 1999 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.


Musisz się bardziej starać;))

      Dziennik Ustaw  Nr 20  z 2000 r.

      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

         z dnia 17 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

Permanentny korek na trasie Łódź-Warszawa?

Przejazd kolejowy w Rawie Mazowieckiej leżący na tej trasie oznakowany
jest znakiem B-32 z napisem "Rogatka uszkodzona". Przepisy
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie
znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. Nr 58, poz. 622) mówią, że:

par. 26. 1. Znak B-32 "stój - kontrola celna" oznacza obowiązek
zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło - Zoll" na znaku mogą być
umieszczone napisy: "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona",
"Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub
"Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania.

2. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a
jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może
nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału
zezwalającego na ruch.

Oczywiście nie ma żadnej sygnalizacji ani "osoby uprawnionej"!

Gdyby chcieć przestrzegać przepisów trzeba by tam stać do us*.*
śmierci.

Dzwoniłem do wydziału komunikacji urzędu wojewódzkiego, potem do
wydziału gospodarki przestrzennej, potem do dyrekcji dróg, ale stanęło
na tym, że to kolej winna. Do PKP już nie dzwoniłem.

halogeny przeciwgielne i kodeks drogowy

Witam

ostatnio wpadlem na genialny pomysl montazu halogenow do corsy B. mam
tylko
maly problem. slyszalem od znajomego, o tym ze jak wlacza sie drogowe
swiatla
to przeciwmg. powinny zgasnac. ponoc tak jest w KD.


Dz.U.99.44.432
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 1 kwietnia 1999 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia.
(Dz. U. z dnia 15 maja 1999 r.)

patrz: załącznik 6

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0432.htm

pytanie nt CIEMNE SZYBY

"
Oferowane przez nas folie posiadają niezbędne atesty , a firma nasza ma
certyfikat na oklejanie szyb samochodowych wydany przez Instytut Szkła i
Ceramiki w Krakowie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej
dozwolone jest oklejenie szyb w samochodach za wyjątkiem szyby przedniej,
oraz przedniej kierowcy i pasażera.

Samochody oklejone folią wyposażone zostają w  świadectwo montażu
zawierające numery certyfikatów folii i montażysty , datę oraz dane
samochodu i montażysty.

Certyfikat ten jest  niezbędny przy przeglądach na stacjach diagnostycznych
, oraz w razie drogowej kontroli pojazdu."

Możesz sie do tego ustosunkowac.
Sam pytalem o to na liscie jakis miesiac temu i sporo bylo podobnych opini.
Z drugiej strony nikt mi nie zabroni wozic np koca zasłaniającego tylna
szybę.

Jestem troche zdezorinetowany, a i roznica kosztow niebagatelna 1:4.

Pozdrawiam Jarek

pytanie nt CIEMNE SZYBY

Fragment strony zajmujacej sie tym
"
Oferowane przez nas folie posiadają niezbędne atesty , a firma nasza ma
certyfikat na oklejanie szyb samochodowych wydany przez Instytut Szkła i
Ceramiki w Krakowie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej
dozwolone jest oklejenie szyb w samochodach za wyjątkiem szyby przedniej,
oraz przedniej kierowcy i pasażera.

Samochody oklejone folią wyposażone zostają w  świadectwo montażu
zawierające numery certyfikatów folii i montażysty , datę oraz dane
samochodu i montażysty.

Certyfikat ten jest  niezbędny przy przeglądach na stacjach diagnostycznych
, oraz w razie drogowej kontroli pojazdu."

Możesz sie do tego ustosunkowac.
Sam pytalem o to na liscie jakis miesiac temu i sporo bylo podobnych opini.
Z drugiej strony nikt mi nie zabroni wozic np koca zasłaniającego tylna
szybę.

Jestem troche zdezorinetowany, a i roznica kosztow niebagatelna 1:4.

Pozdrawiam Jarek

Opowiedz KWP na pytanie o powtarzacze

To co dostałem w odpowiedzi na zapytanie o wjazd na skrzyżowanie jeżeli nie
wiem czy będe w stanie go opuścić ponieważ brak jest powtarzaczy za
skrzyżowaniem.
Pajonk

W odpowiedzi na Pana pismo -  z informacji uzyskanych z Wydziału Ruchu
Drogowego .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.1999
roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U. nr 58 poz.622 w sposób
jednoznaczny okresla zasady dotyczące  kierującego w &95 pkt.2 ust. 1 i 2
stwierdza się : sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1. ruch pojazdu utrudniałby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom
2. ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie
skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału
zielonego. Ponadto rozdział 5 tego rozporządzenie w paragrafie 95 , 96 i 97
określa w sposób pełny zasady zachowania się kierującego na skrzyżowaniach
gdzie ruch kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej.
 Kwestia demontażu " powtarzaczy" - organ zarządzający ruchem na danej
drodze zobowiązany został do przeprowadzenia dokładnej analizy sytuacji
ruchowej oraz płynności ruchu na każdym skrzyżowaniu - rozumiec przez to
należy , iż każde skrzyżowanie będzie rozpatrzone oddzielnie oraz dla
każdego z nich usytuowanie " powtarzaczy" może być inne ( powtarzacz może
być usytuowany za skrzyżowaniem bądź nad nim dla danego kierunku ruchu).

rzecznik KWP w Krakowie

Rondo Inwalidow

mysle, ze to rozporzadzenie powinno wisiec na kazdym rondzie (w calosci),
zeby nikt nie mial watpliwosci jak sie zachowac ;)))

co do tresci to zawsze tak mi sie wydawalo, jednak praktyka bywa brutalna i
z tego co widze na codzien to lepiej jest jezdzic z mrugaczami (poruszajac
sie po rondzie w lewo) niz klepac samochod co tydzien. (no chyba ze ktos
porusza sie po rondzie tylko wewnetrznym pasem)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI

z dnia 21 czerwca 1999 r.

w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

(Dz. U. z dnia 26 czerwca 1999 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz.
1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się,
co następuje:


tuning tablicy


I jak Cie misie zatrzymaja to moga nawet auto na lawete i na parking bo
dokonales samowolnej modyfikacji samochodu niezgodnej z wymogami technicznymi
dopuszczenia pojazdu mechanicznego  do ruchu drogowego.


Zalacznik 7. do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej na temat rejestracji pojazdow nic nie mowi na temat koloru
oswietlenia tablicy, mowi jedynie ze ma byc oswietlona. A kolor - to
już kwestia homologacji samochodu.

tuning tablicy

| I jak Cie misie zatrzymaja to moga nawet auto na lawete i na parking bo
| dokonales samowolnej modyfikacji samochodu niezgodnej z wymogami
technicznymi
| dopuszczenia pojazdu mechanicznego  do ruchu drogowego.

Zalacznik 7. do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej na temat rejestracji pojazdow nic nie mowi na temat koloru
oswietlenia tablicy, mowi jedynie ze ma byc oswietlona. A kolor - to
już kwestia homologacji samochodu.


Zalacznik 6 mowi wyraznie "swiatlo biale"  Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

Pojemność zbiornika LPG i nie tylko

BTW zbiornik paliwa w P405 to 70l i tak se
pomyślałem że teraz taka pojemność to mi nie jest już potrzebna, więc
można by tak zostawić ze 20 l a w miejsce reszty wsadzić butle z
gazem. Być może udało by się podpasować zbiornik na beznyne z innego
pojazdu. Czy będzie jakaś przeszkoda techniczna, prawna?


Bedzie przeszkoda prawna, polecam lekture Rozporzadzenie ministra transportu
i gospodarki morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Nr
44, poz. 432).
Pokrotce, zbiorniki z gazem i benzyna musza byc oddzielone od siebie. Chyba,
ze oddzielisz je odpowieniej grubosci przegroda stalowa i nie naruszysz
konstrukcji/ksztaltu/warunkow technicznych zbiornika na gaz.

Pozdrawiam

Swiatla awaryjne - gdzie opis?

Dnia pięknego 2006-11-28 o 12:42:01 osobnik zwany RR wystukał:

Dzien dobry
Ponownie prosze o pomoc.

Nie moge znalezc opisu warunkow, ktore musza spelniac swiala
awaryjne samochodowe. Przejrzalem kodeks
(http://www.kodeksdrogowy.com.pl/), a szczegolnie: Rozdział 1;
Warunki techniczne pojazdów, ale tam nic nie ma. Czy w obecnym
Kodeksie Drogowym nie ma opisu swiatel samochodowych?  Kiedys
byla norma, ale ja zlikwidowano: PN-81/S-73032.  Czy jest
forum "samaochodowe", na ktorym mozna poruszyc taki problem?


powinny być w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Prawne pytanko


"
                               Art. 131.
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z
Ministrami
   Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej okresli,
   w drodze rozporzadzenia:
    1) organizację, warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu
drogowego,
    2) warunki i tryb udzielania upoważnień do zatrzymywania pojazdów
lub
      wykonywania niektórych czynnosci z zakresu kontroli ruchu
drogowego
      przez funkcjonariuszy innych organów,
    3) wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu.
"
Gdzie w sieci można to rozporządzenie dorwać w sieci ?
Może jakis numer dziennik ustaw lub czegos podobnego
Dzieki.

Prawne pytanko


"
                               Art. 131.
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z
Ministrami
   Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej okresli,
   w drodze rozporzadzenia:


pierwotny tekst:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0563.htm

LudzieHELP!! Czy moge sprowadzic bite auto ...

Znalazlem za granica super autko 3drzwiowe, lecz niestety ma uderzony
bok -
tzn. drzwi lewe i troszke tylu. Ogolnie jest w pelni sprawne i jezdzi bez
problemu.
Ma TUV i wszystkie normy...
Mam pytanie - czy moge takim samochodem przejechac granice ?????

Czy musze to naprawiac w D ?

Dziekuje za jakies info, bo narazie nikt nie wie ze znajomych :(( co
przywozili autka z D.


Celnik na granicy wypelnia dokument skladajacy sie z 8 pytan. Jest to
dokument wewnetrzny sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. W sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.Nr 44,
poz. 432 z dnia 15 maja 1999r.)
Jesli na wszystkie jest odpowiedz TAK to znaczy ze samochod sprawny.
1/Pojazd zdolny do samodzielnego poruszania - silnik i układ napędowy
sprawny
2/Szyby kompletne, bez widocznych pęknięć.
3/Oświetlenie pojazdu kompletne - sprawne.
4/Drzwi kompletne, otwierane z zewnątrz i wewnątrz, zamki sprawne.
5/Zderzaki kompletne
6/Pokrywa silnika i bagażnika - posiadające sprawne zamknięcia.
7/Opony posiadające jednakowy rozmiar i wzór bieżnika na jednej osi
(wysokość bieżnika min. 1,6 mm)
8/Siedzenia kompletne, trwale przymocowane.

Wystąpienie nawet jednego z wymienionych braków lub uszkodzeń powoduje
traktowanie pojazdu jako niezdolnego do ruchu.

pozdrawiam
waldi

LudzieHELP!! Czy moge sprowadzic bite auto ...

Celnik na granicy wypelnia dokument skladajacy sie z 8 pytan. Jest to
dokument wewnetrzny sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. W sprawie
warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.Nr
44,
poz. 432 z dnia 15 maja 1999r.)
Jesli na wszystkie jest odpowiedz TAK to znaczy ze samochod sprawny.
1/Pojazd zdolny do samodzielnego poruszania - silnik i układ napędowy
sprawny
2/Szyby kompletne, bez widocznych pęknięć.
3/Oświetlenie pojazdu kompletne - sprawne.
4/Drzwi kompletne, otwierane z zewnątrz i wewnątrz, zamki sprawne.
5/Zderzaki kompletne
6/Pokrywa silnika i bagażnika - posiadające sprawne zamknięcia.
7/Opony posiadające jednakowy rozmiar i wzór bieżnika na jednej osi
(wysokość bieżnika min. 1,6 mm)
8/Siedzenia kompletne, trwale przymocowane.

Wystąpienie nawet jednego z wymienionych braków lub uszkodzeń powoduje
traktowanie pojazdu jako niezdolnego do ruchu.


Cholera :((
Czyli musze zaczac szukac kogos w D , kto wymieni mi tanio drzwi :((

dzieki i pozdrawiam

PS
Sa gdzies w NET jakies adresy takich warsztatow , posiadanych moze przez
ziomkow z PL , gdzie tanio wymienie drzwi :?)

Lancuchy na zime

Ale podobno ubieglej zimy podczas "tragicznych dni" policja puszczala tylko
tych ktorzy mieli na 4 kolach.


UPoDR z 20 czerwca 1997

 Art. 60.
[...]
 3. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach jest dozwolone tylko
   na drodze pokrytej śniegiem.

***

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779, Nr 160, poz. 1086 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:
[...]
§ 42. 1. Znak C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" oznacza,
że na drodze, na której znak został umieszczony kierujący pojazdem
silnikowym
obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe, na co najmniej dwóch
kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka, o której mowa w § 27
ust. 2, oznacza, iż znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.

Tyle przepisow z tych dwoch zrodel. Lancuchy moga byc stosowane na kola
napedzane a jezeli napedzane sa wszystkie, to na kola osi tylnej. Nie moge
w tej chwili znalezc podstawy prawnej, wiec moze ktos bardziej swiatly...

Nowe tablice - co znacza litery?


Witam

| Zauważyłem że nowe tablice mają bardzo dziwną strukturę: raz sąto dwie
| litery z przodu (pomijam te "PL"), raz trzy, a i widziałem z czterema
| (konkretnie trzy przed znakiem legalizacji i jedna za). Od czego to zależy?
| 1-sza litera to województwo, a co znaczy ta reszta -2 i 3 to chyba powiat,
| ale kiedy jest 2 a kiedy 3?. Co znaczyła w takim razie ta 4-ta?

XY
XYY
X - wojewodztwo
Y/YY - powiat

| PS
| Czy gdzieś można znaleźć opis oznaczeń województw i powiatów?

Dz.U.99.59.632
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 19 czerwca 1999 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
(Dz. U. z dnia 1 lipca 1999 r.)


A dokladniej rzecz ujmujac:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0632.htm

Polskie rejestracje a czcionka

 Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 19 czerwca
1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.99.59.632  z pózn.
zm.), załącznik nr 4, punkt 2.10:
"Litery i cyfry na tablicach powinny być zgodne z normą PN-S-73200, z
wyjątkiem liter A, M, W oraz liter zwężonych. Wymiary tych liter określono
 na rysunkach 9-12 i w tablicach 4-6. "

 Niestety nieznana mi jest digitalizacja pisma PN-S-73200, nie mówiąc już o
alternatywnych znakach z rozporządzenia.

Niestety nadal nie znamy autora tego fontu,
dla uzupelnienia dotam:

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca
1999r. w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. Nr 59, poz. 632

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0632.htm

10. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca
2000r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz.
U. Nr 25, poz. 305

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/0305.htm

wbicie gazu do dowodu a faktura z warsztatu

Jeszcze jedno - czy moze mi ktos pokazac przepis, na podstawie ktorego
wymagana jest faktura warsztatu podczas rejestracji samochodu z instalacja
gazowa?
Przebrnalem przez Ustawe z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
rozdzial 2 "Warunki dopuszczenia pojazdow do ruchu", rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdow, rodzial 2 "Rejestracja pojazdow" oraz rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 kwietnia 1999r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Nr.
44, poz. 432) - nic nie znalazlem.

Pozdrawiam

co grozi za złe naklejenie naklejki

Hej.
Może się zdziwicie (mnie też szczęka opadła), ale przeczytajcie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów a przynajmniej kawałek, który zacytuję:
"§ 29
1. Na pojeździe samochodowym z wyjątkiem motocykla umieszcza się dodatkowo
nalepkę kontrolną zwaną dalej "nalepką".
4. Właściciel pojazdu umieszcza nalepkę w samochodzie osobowym wewnątrz
pojazdu w prawym górnym rogu tylnej szyby, zaś w samochodzie ciężarowym,
autobusie oraz w samochodzie nie posiadającym tylnej szyby, wewnątrz pojazdu
w dolnym prawym rogu przedniej szyby."
Więc widzicie, że prawie wszystkie jeżdżące po naszych drogach samochody
mają naklejki źle naklejone :-)
Ja na przykład nie widziałem jeszcze żadnego (no z wyjątkiem ciężarowych)
który miałby poprawnie ją naklejoną.
A to link http://www.mi.gov.pl/source.php?plik=5rozporz gdzie można znaleźć
całe rozporządzenie.
Pozdrawiam,
Shield.


| IMO nie powinien sie nikt czepic
| ino sobie nieco widocznosc popsul

Widziałem gdzies przed Łodzią BeeMWu piątkę z zerową widocznością do
środka ;), która miała naklejkę na samej górze po środku tylnej
szyby... mało w drzewo nie wjechałem :))
pzdr, mareczek
passat TDI, gdańsk


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.426 / Virus Database: 239 - Release Date: 2002-12-02

obowiazkowe badanie techniczne - co jest w cenie??


jak do tej pory obowiazkowy przeglad techniczny wygladal zawsze tak samo -
jechalem do stacji, placilem i wychodzilem z pieczatka a samochodu nawet
nikt nie widzial na oczy;)
tym razem chcialbym, zeby pare rzeczy zostalo sprawdzone.... glownie chodzi
mi o kwestie zwiazna z zawieszeniem.
jakie badania sa wliczone w cene przegladu auta osobowego z LPG??


Wszystko podane jest w Załączniku 1 do Rozporządzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. Nr 81 z 13 października 1999 r

http://tinyurl.com/aesn6

obowiazkowe badanie techniczne - co jest w cenie??


Wszystko podane jest w Załączniku 1 do Rozporządzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. Nr 81 z 13 października 1999 r

http://tinyurl.com/aesn6


Z tym ze jest nowa wersja w DU 2003/227/2250
A moze nawet jest jeszcze nowsza.

Zmian chyba nie ma duzo.

J.

A co Policja na biale swiatla?

Witam

Dz.U.99.44.432
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 1 kwietnia 1999 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia.
(Dz. U. z dnia 15 maja 1999 r.)

§ 10. 1. Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem
ich użytkowania i ochroną środowiska mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli
spełniony jest _co_ _najmniej_ _jeden_ z następujących warunków:
 1) oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w
homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów
Zjednoczonych (EKG ONZ) - "E" lub Unii Europejskiej - "e",
 2) oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe
świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do
upoważnionej jednostki celem ewidencji,
 3) oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono
krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być
zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji,
 4) oznakowane są znakiem bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o badaniach i
certyfikacji.

A co Policja na biale swiatla?

Dz.U.99.44.432
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 1 kwietnia 1999 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia.


a masz moze cos takiego dla szyb i swiatel przyciemnianych ??
[tez mi za3mali dowod (probny wiec powiedzialem, ze zgubilem
i dostalem "twardy") ;| za szyby (folia II) i swiatla tylne]

thanx!!

Korekta toru jazdy?

Witam!

Mam pytanie na temat znaczenia terminu "korekta toru jazdy" w
"ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 13 czerwca 2001 r.
w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących
pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
(Dz. U. Nr 70, poz. 731)".

Czy korekta moze polegac na wroceniu do miejsca wyjsciowego manewru?
Np. Wjezdzam do garazu tylem, widze ze obralem zly tor ruchu przed
dojechaniem do pacholka i wykonuje korekte polegajaca do wrocenia do miejsca
wyjsciowego.
Pytam poniewaz zdania wsrod egzaminatorow sa podzielone.

Pozdrawiam
Mariusz

Korekta toru jazdy?


Mam pytanie na temat znaczenia terminu "korekta toru jazdy" w
"ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 13 czerwca 2001 r.
w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących
pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
(Dz. U. Nr 70, poz. 731)".

Czy korekta moze polegac na wroceniu do miejsca wyjsciowego manewru?
Np. Wjezdzam do garazu tylem, widze ze obralem zly tor ruchu przed
dojechaniem do pacholka i wykonuje korekte polegajaca do wrocenia do miejsca
wyjsciowego.
Pytam poniewaz zdania wsrod egzaminatorow sa podzielone.


Nie musisz wracać do punktu wyjścia, masz sobie tak skorygować aby wjechać. Ważne jest tylko
abyś linii nie przekroczył.

Pozdrawiam, Lipa
========================
 Gadu-Gadu: 12179      

========================
"...żeby chłop z gołą babą w windzie nie mógł"

swiatla ze strzalka a zawracanie

Mamy skrzyzowanie z pasem do skretu w lewo (namalowana strzalka na jezdni w
lewo i znak niebieski kwadratowy przy swiatlach).
Nad pasem wisza swiatla w ksztalcie strzalki (wiecie o co chodzi - nie
okragle swiatlo tylko wyczerniony ksztalt strzalek na wszystkich kolorach).
Pytanie - czy wolno na takim skrzyzowaniu zawracac?


gdy jest S-3 nie wolno

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

http://eduseek.interklasa.pl/multimedia/znaki/znakidrogowe/znaki/usta...

§ 72.
3. Umieszczona na znaku F-10 lub F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo
ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że
jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem
S-3.

§ 97.
  1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą
kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).

WS

PS. u nas (w Krakowie) jakis czas temu "dolozyli" na niektorych sygnalizatorach
S-3 strzalke do zawracania :), wczesniej "lapali" za zawracanie...
np. pod Ikea

Przepisy ruchu drogowego.


message

 Tyle tylko, że Ustawa "Prawo
o ruchu drogowym" (Dz.U nr.98 z 1997 roku
http://www.drogi.com/akty_prawne/du98_602.shtml), która jest aktem
nadrzędnym w stosunku do tego rozporządzenia, nie przewiduje takiej
zmiany w
przepisach.


tam:

Art. 7. 1. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy,
nakazy lub informacje.

2. Ministrowie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określą, w drodze
rozporządzenia,
znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym,
ich znaczenie i zakres obowiązywania.
***********************************************

Jeśli ktokolwiek mógłby wyjaśnić czy mam rację, czy nie, to byłbym
bardzo
wdzięczny. Myślę, że gdyby racja była po naszej stronie to
rozwiązałoby to
problem z którym nie tylko ja się borykam tzn. brak możliwości
zaparkowania
koło miejsca pracy mimo, że chodnik ma ponad 3 m szerokości.


:-((((

BAH

Przepisy ruchu drogowego.


message
|  Tyle tylko, że Ustawa "Prawo
| o ruchu drogowym" (Dz.U nr.98 z 1997 roku
| http://www.drogi.com/akty_prawne/du98_602.shtml), która jest aktem
| nadrzędnym w stosunku do tego rozporządzenia, nie przewiduje takiej
zmiany w
| przepisach.

tam:

Art. 7. 1. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy,
nakazy lub informacje.

2. Ministrowie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określą, w drodze
rozporządzenia,
znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym,
ich znaczenie i zakres obowiązywania.przytoczony przeze mnie art.47 ust.2 Prawa o ruchu drogowym? Przecież nikt
go nie zmienił... I nie jest w stanie zmienić dopóki nie znowelizuje
ustawy... ;-)

Pozdrawiam. Tomek.

Cały czas mam nadzieję :-)))

dodatkowe swiatelka

nie, nie, nie chodzi  tym razem o niebieskie LEDy ;)
OD dluzszego czasu chodzi mi po glowie zainstalowanie pomaranczowych
swiatelek na krancach zderzakow, cos jak obrysowki. I nie w celu
"tjuningu" ;) tylko mam konkretne powody.
Oryginalnie takie swiatelka ma np mazda 626 wersja amerykanska albo
volvo (chyba s40) ktore jest jak najbardziej europejskie. Jak polskie
przepisy okreslaja stosowanie takiego dodatkowego oswietlenia bo przwde
mowiac nic nie znalazlem co by wyraznie okreslalo warunki dla samochodow
osobowych.


Szukaj
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia
1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U Nr 44 poz. 432 ze zm.)

URL np tutaj

http://www.gitd.gov.pl/prawo/zip/41.zip

Nalepka grupowa z dostawą

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.04.2000
 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia
 czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu
 (opublikowane w D. U. Nr 30, póz. 376)

Rejestracja pojazdu sprowadzanego z zagranicy

dokumenty:
wniosek
dowód własności pojazdu
dowód odprawy celnej przewozowej
zaświadczenie badania technicznego pojazdu oraz dokument identyfikacyjny
pojazdu
świadectwo homologacji
karta pojazdu
dowód osobisty (do wglądu)

oplaty:
opłata skarbowa 5zł + 50 gr od każdego załącznika
opłata za tablice rejestracyjne jak lp. 1
opłata za dowód rejestracyjny 33 zł
opłata za znaki legalizacyjne 11zł
opłata za nalepkę kontrolną na szybę - 16,50 zł
opłata za kartę pojazdu 55 zł
Cześć

Nalepka PMS dla osoby która pomorze mi w kwestii:

Chciałbym namiar na podstawę prawną dotyczącą opłaty za wydanie
karty pojazdu dla pojazdu pierwszy raz rejestrowanego w
Polsce a sprowadzonego z za granicy.
Wiem że w pewnych przypadkach jest to 500 zł, a w innych 1000.
Domyślnie 1000 ale jak się ma twarde podstawy to 500.
Pytałem już wcześniej ale zero odzewu więc moja propozycja z naklejką bo
tak się składa że jestem dealerem.

Pozdrowienia
  Daniel , Peugeot 206 1,9D czarny ; GG:95422
           VW Golf II 1,6 czerwony


ObowiĹĄzkowe chlapacze???


No to głowa stracona brak już w nowym KD paragrafu, to było kiedyś.
obecnie to załatwia przepis o homologacji


Rzeczywiscie nie w KD ale w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r (Dz. U. z 1996 r. Nr 155, poz 772)
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1996/0772.htm

10) w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo
umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej pojazdu
błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony za tylnym
kołem element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło (koła),
położony jest wyżej nad jezdnią niż 0,25 odległości tego elementu od
pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła (kół), a dla
samochodów osobowych i motocykli - wyżej niż ta odległość; odległość
dolnej krawędzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczać tych
wielkości; szerokość fartucha nie powinna być mniejsza niż szerokość
opony (opon); sztywność fartuchów powinna zapewniać ograniczenie do
minimum ochlapywania pojazdów jadących z tyłu; fartuchów nie wymaga się
w pojazdach o konstrukcji uniemożliwiającej ich umieszczenie,

ObowiĹĄzkowe chlapacze???

"Jerzy Makieła" po przeczytaniu w liscie Pawła Łukawskiego słów:

| No to głowa [Slawka van Heima - przyp. RN] stracona brak już w nowym KD paragrafu, to było kiedyś.
| obecnie to załatwia przepis o homologacjiRzeczywiscie nie w KD ale w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r (Dz. U. z 1996 r. Nr 155, poz 772)


[w sprawie warunkow technicznych i badan pojazdow - przyp. RN)
[ciach warunki dotyczace chlapaczy]

A co to jest, myszko i kaczuszko, Kodeks Drogowy? Bo nie ma ustawy,
ktora by sie tak nazywala. Kodeks Drogowy jest to ustalona POTOCZNA
nazwa ustawy 'Prawo o ruchu drogowym' wraz z przepisami wykonawczymi.
Wiec Slawek van Heim w dalszym ciagu bedzie mial na czym nosic kapelusz.

                                                                        Rafał

ObowiĹĄzkowe chlapacze???

Moja nowa Vectra tez nie ma chlapaczy a ma homologacje.

Andrzej.| No to głowa stracona brak już w nowym KD paragrafu, to było kiedyś.
| obecnie to załatwia przepis o homologacji

Rzeczywiscie nie w KD ale w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r (Dz. U. z 1996 r. Nr 155, poz 772)
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1996/0772.htm

10) w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo
umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej pojazdu
błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony za tylnym
kołem element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło (koła),
położony jest wyżej nad jezdnią niż 0,25 odległości tego elementu od
pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła (kół), a dla
samochodów osobowych i motocykli - wyżej niż ta odległość; odległość
dolnej krawędzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczać tych
wielkości; szerokość fartucha nie powinna być mniejsza niż szerokość
opony (opon); sztywność fartuchów powinna zapewniać ograniczenie do
minimum ochlapywania pojazdów jadących z tyłu; fartuchów nie wymaga się
w pojazdach o konstrukcji uniemożliwiającej ich umieszczenie,

--
Pozdrowienia Jurek
http://www.jacht.prv.pl
GSM 601-938-951
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Van - krata ?

"Jej (kraty) obecność jest wymuszona przepisami rozporządzenia ministra
transportu i gospodarki morskiej z 1.04.1999 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W par. 8
ust. 3 pkt. 7 stwierdza ono, iż w samochodzie ciężarowym wnętrze kabiny
kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno być
oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej
wytrzymałości. Tu zmuszony jestem zauważyć, że w samochodach typu


hatchback

Czyli rowniez nie ma problemu, zeby krata byla wsuwana poziomo w prowadnice
pod roleta - przynajmniej bedzie niewidoczna...

nowe tablice za granicą

Czy wyje±dżaj±c za granicę samochodem "zaopatrzonym" w nowe "białe"
tablice trzeba
jeszcze naklejać z tyłu zanczek identyfikacyjny   PL   ????


Trzeba. Tablice nie mają tu nic do rzeczy: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632)
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0632.htm i potem zobacz
paragraf 33.

Pozdrawiam,

Daniel Iwanowski

Do kiedy na starych tablicach ?

Dzownilem przed chwila do Wydz.Kom. z zapytaniem o nowe rejestracje w
przypadku zmiany miejsca zamieszkania i panienka powolala sie na
przepisy:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 31 marca 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów.

......
par. 7 ust. 3
W przypadku rejestracji pojazdu wskutek zmiany właściciela pojazdu
lub zmiany miejsca zamieszkania właściciela pojazdu nie powodującej
zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ
rejestrujący wydaje dowód rejestracyjny wraz ze znakami
legalizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz tablice
rejestracyjne, jeżeli przedstawione do rejestracji tablice zostały
wydane zgodnie z zasadami i warunkami technicznymi określonymi w § 39
rozporządzenia.",
........

(niestety takie jest prawo)

Pozdrawiam
Krzysztof

-----------------------------------------------------------------------
Encyklopedia PWN w WP. Sprawdź on-line! Kliknij < http://encyklopedia.wp.pl

nowe tablice typu `SZA-A009`...


Pisalem juz o tym,

Dz.U.99.59.632
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 19 czerwca 1999 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
(Dz. U. z dnia 1 lipca 1999 r.)


nie chce mi sie teraz tego sprawdzac, ale afair tam pisze tylko o
kombinacjach typu `AA 00000`, `AA 0000A`, `AA 000AA`, `AAA 0000`, `AAA
000A` i ani slowa nie ma o `AAA A000`..

Nie, nie bylo SZA-xxxx w szczecinskim.


nie bylo?  dlaczego..?

Jak dluga jest linia ciagla?


Gdzie mozna znalezc prawne przepisy okreslajace wyglad np lini ciaglej?


Dz.U.99.58.622
2000-09-01 zm. Dz.U.00.72.850
2001-01-01 zm. Dz.U.00.72.850
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI
z dnia 21 czerwca 1999 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
(Dz. U. z dnia 26 czerwca 1999 r.)

np.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0622.htm

Bo w kodeksach tego nie widze a nie pamietam czy linia ciagla musi miec
10 czy 15m?


IMO - w ten sposób linii ciągłej nie zdefiniowano

okresowe badania techniczne


Auto ma wygladać tak aby nie razilo innych uzytkownikow drogi (cytat
mniej wiecej z KD), wiec nie mozesz rowniez przyjechac brudnym bardzo
autem.


Wiesz - to co sie komus podoba lub co kogos razi to jest rzecz bardzo
wzgledna :-) natomiast wymogi, jakie auto musi spelniac podczas badania
technicznego sa dokladnie okreslone w Dz. U. Nr 81, poz. 917
("ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 7
września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań
technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych").
I w części "nadwozie" wymienione są następujące defekty, które
uniemozliwiają pozytywne przejście przeglądu:

1. Uszkodzenia korozyjne osłabiające w istotny sposób konstrukcję nośną
pojazdu.
2. Uszkodzenie lub skorodowanie części mogących ulec oderwaniu.
3. Uszkodzenie umożliwiające dostawanie się spalin do wnętrza pojazdu.
4. Uszkodzenia zwiększające ryzyko uwięzienia pasażerów lub poranienia
przechodniów w razie wypadku.
5. Brak zabezpieczenia pokrywy przedniej przed samoczynnym otwarciem.

Pozdrawiam :)

W.