Widzisz wypowiedzi wyszukane dla frazy: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu

czy musi płacic OC ???

ale jak UFG do tego dojdzie, skoro te pojazdy nigdy nie sa
kontrolowane przez nikogo ?


dane o każdej polisie OC są od jakiegoś czasu przekazywane do centralnej
bazy danych: CEPIK. Tak na prawdę nikt nie wie czy już to działa czy
jeszcze nie do końca.

REGULACJA PRAWNA

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym
zobowiązuje Ministra do spraw administracji publicznej do utworzenia
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK. Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji określił zasady funkcjonowania centralnej
ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców w formie
rozporządzeń. Rozporządzenia te określają:

1. sposób prowadzenia ewidencji,

2. warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub
informacje do ewidencji,

3. rodzaj danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji , które mogą
być udostępnione,

4. wysokość opłat za udostępnianie danych lub informacji zgromadzonych w
ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.

Z chwilą ukazania się zapisów ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu
drogowym oraz opublikowaniu rozporządzeń, MSWiA rozpocznie się
postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie ogólnopolskiego systemu
CEPiK. Termin zakończenia budowy systemu uzależniony jest od czasu
migracji wiarygodnych i zweryfikowanych danych z baz wojewódzkich oraz
możliwości budżetowych państwa, nie później jednak niż do 31 grudnia
2003 roku.

 » 

Opinia prawna dotycząca religii w szkole

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5534

Opinia prawna dotycząca religii w szkole
Autor tekstu: Paweł Borecki

Opinia prawa w sprawie zgodności z Konstytucją, z Konkordatem oraz z
ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania niektórych przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Szczegółowa analiza postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach [_1_]
uzasadnia stanowisko, że jego:

- §1 ust. 2 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP,

- §2 ust. 1-2 jest niezgodny z art. 25 ust. 1, z art. 31 ust. 3, art. 32
oraz z art. 53 ust. 5 Konstytucji RP, a także z art. 12 ust. 1
Konkordatu z 28 lipca 1993 r.,

- §3 ust. 2 w związku z §2 jest niezgodny z art. 31 ust. 3 oraz z art.
32 Konstytucji,

- §5 ust. 1-2 jest niezgodny z art. 65 ust. 1 Konstytucji,

- §6 jest niezgodny z art. 65 ust. 1 oraz z art. 87 ustawy zasadniczej,

- §10 ust. 1 jest niezgodny z art. 25 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji,

- §12 zd. 1 rozporządzenia MEN jest niezgodny z art. 25 ust. 2
Konstytucji oraz z art. 10 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania.

[...]

religia w szkole - deklaracja (nie)uczęszczania


Szukam i szukam, nie mogę znaleźć a chodzi mi po głowie, że gdzieś to


[...]
Rozporządzenie ministra w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach (...) z 14 kwietnia 1992
r. wymaga tylko składania oświadczenia w sprawie uczestnictwa w nauce
religii określonego wyznania organizowanej w warunkach systemu oświaty.
Praktyka wymagania oświadczeń o nieuczestniczeniu nie wynika z przepisów
oświatowych. Przypadki, odbiegające od ustaleń Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu, należy zgłaszać właściwemu kuratorowi oświaty, który
powinien je rozpatrzyć w trybie nadzoru pedagogicznego.
[...]

religia w szkole - deklaracja (nie)uczęszczania


i jeszcze cos takiego mi podsunieto

http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=6434


Czyli wszystko jasne.
Z ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunkow i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkolach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr
67, poz. 753) jednoznacznie wynika, ze oswiadczenia maja skladac rodzice ktorzy
_chca_ zeby ich dzieci uczeszczaly na lekcje religi - i tylko oni maja je
skladac.

Powolaj sie na nie i nie powinienes miec zadnych problemow.
f.

 » 

Przepisy ochrony danych w firmie.| Jezeli chodzi ci rowniez o procedury i sposoby zapewniania
| bezpieczenstwa danych, to mam sporo na ten temat, ale po niemiecku ;-)
| Jezeli interesuja cie szczegoly, to chyba juz na priva.

Nie !  dlaczego ???
Jeszcze nikt tego tematu nie poruszyl w kompetentny sposob na forum grupy
...
Moze w koncu uda sie dojsc do jakichs konkretow ???
Proponuje nie przechodzic na priv tylko kontynuowac dyskusje tu.
Bardzo trudno odnalezc jakikolwiek oficjalne i konkretne zapisy i takowej
polityce
wiec proponuje zajac sie tym tematem tu na p.c.s !


Cześć !

    Z tego co jest mi wiadome sprawę bezpieczeństwa danych reguluje Ustawa z
dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.06.98 w sprawie określania
podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy służące do przetwarzania danych osobowych. Co jeszcze - nie wiem.
Pewne jest, iż inne przepisy ( firmy, banku, urzędu itp. ) nie mogą być
sprzeczne z ustawą i rozporządzeniem jako z przepisami wyższej rangi - tj.
nie powinny być, życie jest różne.

Pozdrawiam - Wojtek

problem z przyłaczem i pozwoleniem

Poczekaj, a co masz w decyzji o warunkach zabudowy w sposobie dostarczania
wody? Jeżeli studnię, to przecież masz prawo ją zrobić. Jeżeli gmina
wydając decyzję naruszyła prawo, to sprawa gminy, a ty nabyłeś prawo do
zaopatrywania domu w wodę w ten właśnie sposób. Jeżeli nie dają ci
pozwolenia, odwołaj się do SKO.


Witam,

Nie sądzę, żeby w WZiZT było cokolwiek o sposobie dostarczania wody. Powiem

dostarczyć warunki dostawy mediów (prądu, wodu, kanalizacji).
W tym przypadku nie ma się od czego odwoływać. Bo przecież WZiZT dostał... I
co zaskarży wodociągi, że nie chcą go podłączyć? Z tego co wiem to póki co
nie mają takiego obowiązku...

Skonsultowałbym się z jakimś specjalistą od Prawa wodnego a przede wszystkim
zajrzałbym do rozporządzenia RZGW ustanawiającego tę strefę ochronną. Może
znajdzie się tam jakieś wyjście. Bo jak nie to chyba przyjdzie czekać na
zbudowanie wodociągu...

Ogólnie rzecz biorąc to chyba masz pecha...

Pozdrawiam

Zbyszek Malinowski

sasiad buduje...

Absolutnie niczego nie podpisywać. Niech burzy, odsuwa o 3 metry od granicy.
Nie masz nic przeciwko temu, żeby korzystał ze swojej własności ALE zgodnie
z prawem. A jak zasłania słońce to warto skorzystać z rozporządzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 grudnia 1994 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie - mowa tam o zacienianiu. Albo w tym samym rozporządzeniu: Art
12. 1. Usytuowanie budynku na działce budowlanej powinno być dostosowane do
linii i gabarytów zabudowy;

Jeszcze: Art. 4 Prawa Budowlanego - obiekt budowlany i związane z nim
urządzenia należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną
dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy;
Art. 2.1, 2.2,. Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym: W zagospodarowaniu
przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:  wymagania ładu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe.

Masz czym walczyć. Tylko niczego nie podpisuj.

sasiad buduje...

Witam!

z prawem. A jak zasłania słońce to warto skorzystać z rozporządzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 grudnia 1994 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie - mowa tam o zacienianiu. Albo w tym samym rozporządzeniu:
Art
12. 1. Usytuowanie budynku na działce budowlanej powinno być dostosowane
do
linii i gabarytów zabudowy;


Z decyzji o "warunkach zabudowy":
inwestycje planuje sie w
- strefie miasta ogrodu
- tereny zabudowy estensywnej

nakazy:
intensywnosc zabudowy min. 05;
[...]
zakazy:
intensywnosc zabudowy max. 1.0;
[...] "

co to wlasciewie oznacza?! Chetnie przeczytam gdzies o jakichs szczegolach
zanim wybiore sie do urzedu miejskiego...

Jeszcze: Art. 4 Prawa Budowlanego - obiekt budowlany i związane z nim
urządzenia należy projektować w sposób zapewniający formę
architektoniczną
dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy;


Z mojego punktu widzenia bardzo trafny cytat! Dziekuje!

Masz czym walczyć. Tylko niczego nie podpisuj.


Jak narazie nie zamierzam!

Dziekuje za dobre slowo i pozdrawiam!
Aleksander

odleglosc budynku od granicy dzialki

To się mylisz. Można nawet w miedzy, jak się ma pozwolenie sąsiada.
Przepisy regulują odległości między _budynkami_. Ponieważ jest to 8m (przy
oknach), to wypada po 4m na każdego, chyba że się umówią inaczej.


Byloby milo gdybys podał zródło tej wiedzy.
Wg mojego rozumienia przepisów:
1. decyzje podejmuje odpowiedni urząd w oparciu o instniejące przepisy;
sąsiedzi mogą jedynie donosić na siebie lub w inny sposób utrudniać życie :)
2. odl. 8m m. budynkami, którą podajesz, mogłaby wynikać z przepisów
pożarowych, ale akurat nie dotyczy bydynków jednorodzinnych i gospodarczych

Polecam zainteresowanym lekturę aktualnego rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać bydynki i ich usytuowanie, w
szczegolności Rozdział 1: Usytuowanie budynków.
To tylko kilka punktów.

ENEA.


Witam.
4 miesiące czekam na warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz
opinię o takim przyłączeniu.
Czy można w jakikolwiek sposób przyspieszyć załatwianie takich spraw w
Enei?
A może można ominąć wymóg dostarczenia z wnioskiem opinii z zakładu
energetycznego?

Nie ukrywam, że chciałbym złożyć wreszcie wniosek o pozwolenie na budowę
i guzdroły z Enei wstrzymują mi prace...

J.


Łaski nie robią więc grzecznie poproś o nazwisko osoby zajmującej sie ta
konkretna sprawa i próbuj przyspieszyć jeśli to nie pomorze dzwoń o
jeden szczebel wyżej.
To naprawdę pomaga.

Tu masz wycinek z "podkładki" prawnej
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci

(Dz. U. z dnia 6 stycznia 2005 r.)
...
§ 8. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i
dystrybucją energii elektrycznej określa warunki przyłączenia w terminie:
   1)   14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę
zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej;
   2)   30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę
zaliczonego do III grupy przyłączeniowej;
   3)   3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku przez
wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej.
..."

odleglosc budynku od lini kolejowej
Witajcie,

czy sa jakies kryteria  (prawne, budowlane, zdroworozsadkowe) okreslajace
jak blisko linii kolejowej mozna zbudowac dom?


Kiedyś było tak: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej §
4 pkt. 1 "Roboty ziemne oraz budynki i budowle mogą być wykonywane w
odległości nie mniejszej niż 20 m od granicy obszaru kolejowego".
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999
r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie
drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót
ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych
(Dz. U. Nr 47 z 1999 r., poz. 476).

Być może cos sie pozmieniało, poszukaj może nowego rozporzadzenia, jeśli
takowe jest

odleglosc budynku od lini kolejowej

| czy sa jakies kryteria  (prawne, budowlane, zdroworozsadkowe)
okreslajace
| jak blisko linii kolejowej mozna zbudowac dom?

Kiedyś było tak: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
§
4 pkt. 1 "Roboty ziemne oraz budynki i budowle mogą być wykonywane w
odległości nie mniejszej niż 20 m od granicy obszaru kolejowego".
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja
1999
r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie
drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót
ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych
(Dz. U. Nr 47 z 1999 r., poz. 476).

Być może cos sie pozmieniało, poszukaj może nowego rozporzadzenia, jeśli
takowe jest


Dzieki.
Sz.

Rury gazowe pod tynk?


| Czy jest jakis sposob, aby schowac rury gazowe pod
| tynk? Jakie warunki
| trzeba spelnic?
| Prosze o informacje!

[...]
Nie tak dawno tez szukalem informacji na ten temat i od dobrej " duszy"
dostalem namiary:

Spory zbior przepisow budowlanych jest pod adresem:
http://www.budinfo.pl/przepisy/

Fragment o instalacjach gazowych:
http://www.budinfo.pl/przepisy/przepisy4_1zc.html

Cala ustawa:
http://www.prawo.pl/amba/AmbaSrv.dll?Topic&7188

W kontekscie przepisów, sprawa nie jest az tak jednoznaczna co do
koniecznosci kladzenie rur natynkowo. Ja zaczalem sie starac aby te rury
jednak schowac. Zobaczymy. Poinformuje wszystkich o efektach.

TS


Dzieki!
A wiec jak mowi w § 165 (2)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWAz 14 grudnia
1994 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
Dz.U. 1999 r. Nr 15, poz. 140 (t.j.)

"Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy prowadzić na
powierzchni ścian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza się
prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub
wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo
usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnianie
bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione."

Czyli mozna pod tynk.

Pozdrawiam

Przemek

ciśnienie wody

   Czyli 5 metrów słupa wody. Czyli jak sąsiedzi 2 piętra wyżej mają wodę,
to znaczy że u ciebie jest ciśnienie zgodne z przepisami.


Niezbyt szczegółowo zacytowałem przepis. Powinno być "przed każdym punktem
czerpalnym nie mniej niż  0,05 MPa"  czyli u mnie i sąsiada

| "warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie."

ale:
§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie,
w
tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie
sposobu użytkowania budynków


Zgadzam się. Podałem wartości dotyczące warunków technicznych obowiązujacych
dopiero od około 10 lat (nie mam wcześniejszych rozporządzeń)
Dla starszych budynków należałoby sprawdzić jakie były stawiane wymogi dla
budynków i instalacji np.przepisy w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać instalacje wodociagowe i kanalizacyjne (z 1970), w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (z 1980) -
niestety nie mam dostępu do tych przepisów

Maciej

Instalacje gazowe

Drodzy listowicze,

Czy ktos wie, jakie przepisy regulują sposób wykonania przyłącza gazowego?

Mam kłopot z wykonawcami - jeden mówi, że rury stalowe czarne bez szwu,
SKRĘCANE są OK, drugi mówi, że wszystkie nowe instalacje muszą być SPAWANE
(stal lub miedź na lut twardy). No i sam nie wiem, któremu wierzyć.

Może się ktoś zna na tym, ew. wie gdzie można znaleźć na sieci.


Chyba tu znajdziesz -  "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA
z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 8 lutego 1995 r.)" rozdział 7 Instalacja gazowa.

Pozdrawiam
Antoni Broniak

Instalacje gazowe


Drodzy listowicze,

Czy ktos wie, jakie przepisy regulują sposób wykonania przyłącza gazowego?

Mam kłopot z wykonawcami - jeden mówi, że rury stalowe czarne bez szwu,
SKRĘCANE są OK, drugi mówi, że wszystkie nowe instalacje muszą być SPAWANE
(stal lub miedź na lut twardy). No i sam nie wiem, któremu wierzyć.

Może się ktoś zna na tym, ew. wie gdzie można znaleźć na sieci.

Będę bardzo wdzięczny za pomoc

Sebastian

--


Odpowiedź na Twoje pytanie znajdziesz poniżej:

 Kancelaria Sejmu
Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
(rozdział 7 paragraf 163)
Kancelaria Sejmu
Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46

http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf?OpenDatabase

Porada praktyczna. Domyslam się że masz na myśli instalacje gazową w
budynku( a nie przyłącze gazu). Proponuję miedź lutowaną (twardym lutem
oczywiście) . Szybkość montażu,estetyka i niezawodność na lata. Ceny
porównywalne.

ireknow

Instalacje gazowe

czesc,

do gazomierza jeśli nowobudowana to spawana, poza gazomierzem najlepiej
miedziana z lutem twardym (ale może też być skręcana stalowa). Przez garaż
stalowa spawana.| Drodzy listowicze,

| Czy ktos wie, jakie przepisy regulują sposób wykonania przyłącza
gazowego?

| Mam kłopot z wykonawcami - jeden mówi, że rury stalowe czarne bez szwu,
| SKRĘCANE są OK, drugi mówi, że wszystkie nowe instalacje muszą być
SPAWANE
| (stal lub miedź na lut twardy). No i sam nie wiem, któremu wierzyć.

| Może się ktoś zna na tym, ew. wie gdzie można znaleźć na sieci.

| Będę bardzo wdzięczny za pomoc

| Sebastian

| --

Odpowiedź na Twoje pytanie znajdziesz poniżej:

 Kancelaria Sejmu
Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
(rozdział 7 paragraf 163)
Kancelaria Sejmu
Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46

http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf?OpenDatabase

Porada praktyczna. Domyslam się że masz na myśli instalacje gazową w
budynku( a nie przyłącze gazu). Proponuję miedź lutowaną (twardym lutem
oczywiście) . Szybkość montażu,estetyka i niezawodność na lata. Ceny
porównywalne.

ireknow


Drut kolczasty.....czy wolno?

Jak w temacie .
Czy wolno stosować drut kolczasty na ogrodzenie - ponad siatką.
Mam dość przełażących lumpów przes moją siatkę ogrodzeniową i
niszczących ją tym sposobem , nie wspomnę o innych dolegliwościach z tym
związanych.

Podobno nie wolno.


http://dom.gazeta.pl/ladny-dom/1,61613,2592614.html

"Żadne ogrodzenie - niezależnie od tego, czy za nim jest przestrzeń
publiczna czy prywatna - nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa
ludzi i zwierząt, toteż na wysokości mniejszej niż 1,8 m zabronione jest
umieszczanie na nim ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego,
tłuczonego szkła oraz innych podobnych zabezpieczeń przed intruzami.

podstawa prawna

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - jt. DzU z 2000 nr 106, poz.
1126 ze zm.; ostatnia zm.: DzU z 2003 r. nr 80, poz. 718,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie - DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690,"

Mam problem


Siegnalem wiec do aktow prawnych.

ROZPORZADZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
szkolach
publicznych.


...............
MEN wprowadzil religie do szkoly "od tylu" - zarzadzeniem, i
ciagle zmienia zasady gry. Jeszcze w zeszlym roku w liceum
to dziecko decydowalo o wyborze religia / etyka
a w tym roku juz jest inaczej - o wyborze decyduje rodzic.
Tak informuje dyrekcja znanej mi szkoly, a na podstawie
jakiego powielaczowego zarzadzenia - nie wiem.
Nie wroze mlodemu czlowiekowi powodzenia w udowadnianiu
swoich racji go popieram i zycze mu powodzenia.
blad

DÂłuÂżnik Âśmieje siĂŞ z wyroku - co zrobiĂŚ ?

Pozostała mi już chyba sprawa karna, może chociaż uda się uzyskać wyrok
za
kradzież bo chyba nie można tego inaczej nazwać (chce zebrac kilka osób,
żeby uniknąć odrzucenia z powodu niskiej szkodliwości społecznej).


Jeśli jesteś w stanie dowieść, że dłużnik po zadłużeniu się rozporządził
swoim majątkiem przepisując go na członków rodziny i inne osoby i w ten
sposób uniemożliwił Tobie zaspokojenie się, to złóż zawiadomienie o
przestępstwie działania na szkodę wierzyciela.

Co do tego ciągnika, to zgodnie z prawem (307 kc) do ważności owego
zastawu wymagane było wydanie Ci owego ciągnika. Skoro do tego nie
doszło - jak wnoszę z Twojego postu - to zastawu nie było. Natomiast gdyby
się okazało, że w chwili podpisywania umowy zastawu dłużnik nie był
właścicielem owego ciągnika, to wówczas można by mu było imputować
oszustwo.

Chciałbym ostrzec innych mieszkańców mojej miejscowości przed tym
oszustem i
opublikować w lokalnej gazecie jakieś ogłoszenie żeby nie dali się
okraść
tak jak ja. Czy i pod jakim warunkiem moge to zrobic ?


Z tym ostrzeżeniem to bym się nie wygłupiał. Sprawa nie jest do końca
jasna i może Cię uwikłać w proces cywilny. Pewnie byś wygrał, ale po co Ci
kłopot. Natomiast zawsze możesz rozwiesić ogłoszenia, że ów dług
sprzedasz. Nie wiem, czy ktoś to kupi, ale lokalna społeczność o istnieniu
długu się dowie, więc ten sam cel osiągniesz. No a sprzedawać cudze długi
wolno.

Zwrot zakupionego towaru

W sklepie oświadczono że trzeba maszyne zanieść do punktu
serwisowego
i jeżeli tam dadzą orzeczenie że sprzęt kwalifikuje się do wymiany, to
dopiero wtedy
będzie można się ubiegać o jego wymianę, lub zwrot pieniędzy.


Owszem, sklep moze sobie zasiegnac opinii rzeczoznawcy, ale musi
sam (i na wlasny koszt) to sobie zorganizowac. Z Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie zawierania i wykonywania umow sprzedazy rzeczy
ruchomych z udzialem konsumentow (bodajze z maja 1995r.) w czesci
dotyczacej rekojmi wynika, iz w przypadku wadliwego towaru, masz
prawo w ciagu roku od daty sprzedazy (bez wzgledu na warunki gwarancji
- to zupelnie odrebny temat) domagac sie od sklepu naprawy,
wymiany towaru lub zwrotu gotowki, przy czym jesli to jest pierwsza
reklamacja sklep ma prawo w ciagu dwoch tygodni zdecydowac o sposobie
jej zalatwienia, przy kolejnych - decyzje mozesz juz podjac sam.
(polecam www.federacja-konsumentow.org.pl  - jest tam chyba mail do nich
- odpowiadaja na listy...)

Powodzenia, pozdrawiam...
Wojtek.

UPRAWNIENIA POLICJI!!!!


Czy moglby kots pomoc w odnalezieniu przepisow nt powyzej. jakie
policja ma
uprawnienia, czy moze bezkarnie wchodzic do mieszkan i podobne


Zapoznaj sie z:

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.  (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 7 poz. 58) - a szczegolnie rozdzial 3 tej ustawy tj
art.14 - art.22

2.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 września 1990 r. w
sprawie  trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli
osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez
policjantów. (Dz.U.1990.70.409)

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 września 1990 r. w sprawie
określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez
policjantów środków przymusu bezpośredniego. (Dz.U.1990.70.410)

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji
oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia
bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego
oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki.(Dz.U.1991.26.104)

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej
przez policjantów. (Dz.U.1996.63.296)

Pniewy - nie dla szynobusów, bo zbudowaliśmy domek...

Ostatnio obił mi się o oczy artykuł z Głosu Wlkp., a chyba nikt nie
zapodał.
Artykuł dotyczy ł reaktywacji Pń - Rokietnica - Pniewy - [M-chód]. Okazuje
się, że jedną z głównych przyczyn utrudniających reaktywację linii są
właściciele domków, którzy wybudowali się 30m od toru. Ponowne otwarcie
linii
(bo nie możliwe jest z punktu prawa "odwieszenie") zakłada, że domy
mieszkalne
nie mogą być w odległ. 50m.


Jeśli nie zmieniły sie przepisy to zgodne z paragrafem 1.1. Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymagań w
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i
budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i
utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
(Dz.U.2004.249.2500) odleglosc budynku od granicy obszaru kolejowego to min
10m, zas od osi skrajnego toru- min 20m.

Podejrzewam, ze zawinil jakis  krotkowzroczny urzedas z PKP SA i uzgodnil na
mniejsza odleglosc.
P.

Pniewy - nie dla szynobusów, bo zbudowaliśmy domek...

Jeśli nie zmieniły sie przepisy to zgodne z paragrafem 1.1. Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymagań w
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i
budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i
utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
(Dz.U.2004.249.2500) odleglosc budynku od granicy obszaru kolejowego to min
10m, zas od osi skrajnego toru- min 20m.

Podejrzewam, ze zawinil jakis  krotkowzroczny urzedas z PKP SA i uzgodnil na
mniejsza odleglosc.


"Przepisy mówią wyraźnie, że budynki mogą stać nie bliżej jak 50m od torów. To
oczywiście nie dotyczy budynków kolejowych" - tak twierdzi Jerzy Kriger, dyr,
Dep. Transp. UM. To cytat z artykułu. :-(
pzdr
ws

zolnierze zawodowi

Dokladnie tak............tylko prosze bez HTML-u

Krzysiek

Porucznik (U-24) ok. 1600PLN
Major (U-17) ok. 2100PLN


Co znaczy U-x ?
N.D.
U 24 oznacza grupę uposażenia czyli stanowisko dowódcy kompanii. Suma 1600
pln to jest chyba brutto, albo po conajmniej 5 latach służby. Zresztą jak
ktoo chce sprawdzić to odsyłam do Dziennika Ustaw z kwietnia tego roku gdzie
jest rozporządzenie MON w sprawie wysokooci płac w tym roku. Pensja oficera
składa się z trzech częoci : stawkę za tzw U czyli grupę uposażenia, za
wysługę lat oraz dodatek specjalny w ilooci 25% od grpy uposażenia. W ten
sposób mamy pensję brutto. Do tego dochodzą dodatki stałe np. za szkodliwe
warunki pracy, wysługa lat powyżej 20 lat służby itp.
PZDRW
 ż.z. Browar

tesco - rekojmia

Witam,

Sprawa ciagnie sie juz poltora miesiaca (zgloszenie 18.11) - nie jest to
jakas wielka rzecz - oczywista reklamacja ksiazki, ale ze wzgledu na
postawe
Tesco (odmowa zwyklej w takich sytuacjach wymiany "od reki") zgloszona z
tytulu rekojmii. Moje zadanie jest jasno wyrazone na druku reklamacyjnym -
"wymiana z odeslaniem, zgloszenie z tytulu rekojmi"). Oczywiscie sklep
calkowicie zignorowal moje zadanie, brak jakiejkolwiek odpowiedzi. Mozecie
mi doradzic jak im najbardziej dokopac? To teraz juz moj jedyny cel w
calej
sytuacji, chyba nam wszystkim konsumentom powinno zalezec, zeby az tak nas
sprzedawcy nie lekcewazyli.

Jacek


 O ile od 18.11.2002 sprzedwca nie ustosunkował się do reklamacji (w
jakikolwiek sposób), to reklamacje uznał i powinien zachowac się zgodnie
zżądaniem konsumenta - par. 19  ROZPORZĄDZENIa RADY MINISTRÓW z dnia 25
czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania
umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami. (Dz.U nr 96, poz.
851),

pzdr

marek

faktura - efaktura

Witam,
pewnie nie do konca poprawna grupa ale wlasciwszej nie moge znalezc.
Mam pytanie, czy moge wyslac kontrahentowi fakture mailem w pdfie?
Jesli tak to czy to juz jest efaktura czy nie?
Jesli nie to jakie warunki musze spelnic aby moc to zrobic w pelni
legalnie.

pozdrawiam
pp


faktura wyslana kontrahentowi w formacie pdf, txt lub innym za pomoca maila
nie stanowi efaktury w rozumieniu przepisow, jest to tylko sposob
dostarczenia faktury akceptowany przez dwie strony transakcja. Oryginalem
jest tutaj papierowy egzemplarz, ktory kontrahent sobie wydrukuje, a forme
elektroniczna moze wlasciwie usunac z kompa bo do niczego mu sie nie przyda.
Warunki, jakie trzeba spelnic, aby poprawnie wystawiac i dostarczac
kontrahentowi efaktury opisuje rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 14
lipca 2005 w sprawie wystawiania oraz przesylania faktur w formie
elektronicznej, a takze przechowywania oraz udostepniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur Dz.U. Nr 133 z
20.07.2005 pozycja 1119
Mowa jest tam miedzy innymi o warunkach, jakie nalezy spelnic, aby moc takie
faktury elektroniczne wystawiac, a calosc generalnie sprowadza sie do tego,
że jedyny prawomocny egzemplarz faktury ma forme elektroniczna a wszystkie
papierowe wydruki tej faktury sa nic nie warte. Polecam poczytac,
rozporzadzenie krotkie i tresciwe, jak rzadko w polskim prawie :-)
dostepne m.in. http://podatki.pl/akty/140705b.htm?strona=1

pozdrawiam
Agniecha

opłata mBank


Ponieważ jest to lotniczne przejście graniczne, a zatem przechodząc
odprawę paszportową przechodzisz przez granicę.
A podstwa ? Myślę że np. Rozporządzenie MSW z dnia 5 grudnia 1991 r. w
sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i
warunków przekraczania granicy państwowej + akty wykonawcze :)


A konkretnie?
Co ma odprawa paszportowa do statusu pewnego terenu?
Co ma odprawa paszportowa do przekroczenia granicy?

KG

zmiana hasla co miesiac (dluzsze)


| dostep do takowych danych musi byc chroniony haslem
| ktore trza zmieniac co iles tam (wymuszac takowe cos),
zgadza sie

| zapisywac logowania i wylogowania itd.

trzeba zapisywac fakt logowania sie???


o panie dzieju a wlasnie ze tak
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie okreslenia podstawowych warunkow technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
sluzace do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 80, poz. 521)
par. 11, pkt. 2.2. stoi tam jak wol
'okreslenie sposobu rejestrowania i wyrejestrowania uzytkownikow.....'

jesli zle pojmuje to pisemko to mea culpa, mea maxima culpa,
i chetnie przeczytam wyjasnienia, ale to juz mysle na priva
pozdrawiam

Nowe rozporządzenie do PT

13 września Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wypełniania
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 181 ustawy z 16
lipca  2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr
273, poz. 2703). Celem jego wydania jest określenie m.in.:
 wymagań i sposobu wypełniania przez przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego, zadań i obowiązków na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 warunków, jakie muszą być spełnione dla udzielenia odroczenia
wykonywania wymienionych wyżej zadań;
 rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców
niepodlegających obowiązkowi wykonywania zadań.
Uwzględniając wnioski izb gospodarczych, zrzeszających przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, oraz uprawnionych organów państwowych,
realizujących zadania z zakresu operacyjnej kontroli korespondencji
telekomunikacyjnej, w rozporządzeniu umieszczono zapis określający
kategorie przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz wymagania ochrony
informacji niejawnych. Przedsiębiorcy podzieleni zostali na cztery grupy
w zależności od wielkości obszaru, na którym wykonują działalność
telekomunikacyjną lub ilości posiadanych zakończeń sieci.
Rozporządzenie dostosowuje terminologię stosowaną w dotychczasowych
przepisach do zawartej w ustawie z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

M.

chamstwo na blekitnej linii


| witaj w klubie :)
| tylko polecony na tych głąbów działa ... żadne BL nie pomogą ... napisz
| list, w kopertę i na katowice wysyłaj ...

A czemu aż "na" Katowice, a nie "na" najbliższy Telepunkt?
Polecony to całe 3,50 zł :)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu postępowania
reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja
usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. z 2004 r. nr 226, poz. 2291):

§ 4. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce obsługującej użytkowników
danego dostawcy usług.

| to masz większą szansę, że
| łaskawie odpowiedzą ...

Lepiej, żeby nie odpowiedzieli...

Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 roku nr 171, poz. 1800
z późn. zmianami):
Art. 106. 2. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie
rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że ta
reklamacja została uwzględniona.


W jaki sposób prowadzić egzekucje żądań finansowych z tyt.
nierozpatrzonych reklamacji?

Praktycznie ;-)

MZ

regulamin pakowania paczek


witam

zapakowana paczka ?


To może ja zacytuje odpowiedz od Poczty Polskiej, która dostałem jakiś
czas temu, na początku tego roku:

----------------------------------------------

Szanowny Pani

W odpowiedzi na Pana pocztę e-mailową  z przykrością informujemy, iż
aktualnie nie posiadamy Regulaminu świadczenia usług pocztowych w wersji
elektronicznej. Poprzedni regulamin został zdjęty ze strony
internetowej, ponieważ straciły moc podstawy prawne, w oparciu o które
został wdrożony w życie. Opracowany już projekt nowego Regulaminu
świadczenia powszechnych usług pocztowych, o którym mowa w art. 24  oraz
art. 49 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo
pocztowe, obecnie przechodzi ścieżkę legislacyjno-proceduralną, co
oznacza że jest w fazie końcowych uzgodnień w Ministerstwie
Infrastruktury. Jego wdrożenie w życie powinno nastąpić nie później niż
w II kwartale br. Wyżej wymieniona ustawa Prawo pocztowe w znaczonym
stopniu szczegółowo określa czynności i możliwości technologiczno-prawne
odnośnie zakresu, sposobu i trybu świadczenia powszechnych usług
pocztowych, a Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia
2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
(Dz.U. Nr 5, poz. 34, z 2004 r. Nr 76, poz. 719 z późniejszymi zmianami)
dostatecznie uzupełnia szereg istotnych spraw w tym  względzie.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Departamentu
Usług Pocztowych
/Jarosław Grabowski/

------------------------------------------------

Opowiedz KWP na pytanie o powtarzacze

To co dostałem w odpowiedzi na zapytanie o wjazd na skrzyżowanie jeżeli nie
wiem czy będe w stanie go opuścić ponieważ brak jest powtarzaczy za
skrzyżowaniem.
Pajonk

W odpowiedzi na Pana pismo -  z informacji uzyskanych z Wydziału Ruchu
Drogowego .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.1999
roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U. nr 58 poz.622 w sposób
jednoznaczny okresla zasady dotyczące  kierującego w &95 pkt.2 ust. 1 i 2
stwierdza się : sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1. ruch pojazdu utrudniałby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom
2. ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie
skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału
zielonego. Ponadto rozdział 5 tego rozporządzenie w paragrafie 95 , 96 i 97
określa w sposób pełny zasady zachowania się kierującego na skrzyżowaniach
gdzie ruch kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej.
 Kwestia demontażu " powtarzaczy" - organ zarządzający ruchem na danej
drodze zobowiązany został do przeprowadzenia dokładnej analizy sytuacji
ruchowej oraz płynności ruchu na każdym skrzyżowaniu - rozumiec przez to
należy , iż każde skrzyżowanie będzie rozpatrzone oddzielnie oraz dla
każdego z nich usytuowanie " powtarzaczy" może być inne ( powtarzacz może
być usytuowany za skrzyżowaniem bądź nad nim dla danego kierunku ruchu).

rzecznik KWP w Krakowie

Prawne pytanko


"
                               Art. 131.
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z
Ministrami
   Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej okresli,
   w drodze rozporzadzenia:
    1) organizację, warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu
drogowego,
    2) warunki i tryb udzielania upoważnień do zatrzymywania pojazdów
lub
      wykonywania niektórych czynnosci z zakresu kontroli ruchu
drogowego
      przez funkcjonariuszy innych organów,
    3) wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu.
"
Gdzie w sieci można to rozporządzenie dorwać w sieci ?
Może jakis numer dziennik ustaw lub czegos podobnego
Dzieki.

Pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy - czy mozna prowadzic?

Jakaś podstawa prawna tych głupot??
Liczy się pierwszy pomiar i tylko on widnieje w zarzucie.


podejrzewam że procedura postepowania zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i
sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organiźmie. Rozporządzenie
to jest obowiązujące. Jednak nie moge dotrzeć do jego treści.

| Ja na twoim miejscu po zaistniałej sytuacji pojechał bym na jednostkę
| policji i próbował wyjaśnić sytuację z dyżurnym bo on ma decydujące
zdanie
w
| tej kwesti chyba,

Chyba nie;)))
Decydujaca jest ustawa.


Jak wiadomo ustawa ustawą a życie życiem...

pozdr
michau
DU Nexia
radom

Czy po zniesieniu granic celnicy dołączą do armii nas kontrolujących?


Zdarzyła mi się już scysja z żołnierzem, który
chciał kierować ruchem.


moze mial do tego prawo? ;)

z PoRD:
Art. 6. 1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub
innej osobie znajdującej się na drodze:
  1)   policjant,
  2)   żołnierz wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający
przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej
z ratowaniem życia lub mienia,
  3)   żołnierz Straży Granicznej w strefie nadgranicznej,
  4)   pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
  5)   pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na
drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi,
  6)   osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w
wyznaczonym miejscu.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo
rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień,
jak i w nocy.
3. Przepis ust. 2, w zakresie wymogu łatwej rozpoznawalności, dotyczy
osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 tylko poza obszarem zabudowanym.
4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z
Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej:
  1)   określi, w drodze rozporządzenia, organizację i sposób
kierowania ruchem drogowym,
  2)   może upoważnić, w drodze rozporządzenia, inne osoby do
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz określić
okoliczności, szczegółowe warunki i sposób wykonywania tych czynności.

WS

Jak to jest z holowaniem?


| tylko nigdzie nie ma, ze mozna (lub nie) holowac pojazd nieodpowiadajacy
| warunkom technicznym (szyby, zamki, etc.).

Co nie jest zabronione to jest dozwolone. A poza tym gdzie znalazłeś, że
pojazd ma mieć klamki i szyby?


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 GRUDNIA 2002 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia

(Dz. U. Nr 32 poz. 0262)

(..)
§ 8. 1. Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób
wyposaża się w:

"2) drzwi zaopatrzone w zamki uniemożliwiające samoczynne lub
niezamierzone ich otwarcie się."

"8.5. Szyby pojazdu:

1) nie powinny dawać ostrych odprysków w razie rozbicia; przednia szyba
powinna zapewnić kierowcy pełną i wyraźną widoczność bez zniekształcenia
obrazu, a w razie rozbicia - zapewniać jeszcze dostateczną widoczność drogi;
2) powinny być umocowane w taki sposób lub sporządzone z takiego
tworzywa, aby w razie konieczności istniała możliwość wyjścia na
zewnątrz pojazdu co najmniej przez jeden otwór okienny z każdej strony
pojazdu;
3) powinny być ocechowane w miejscu widocznym z zewnątrz pojazdu;
przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu
31 grudnia 1968 r.;
4) przednie powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie
mniejszy niż 75%, natomiast przednie boczne nie mniejszy niż 70%;
5) nie powinny odbijać światła w sposób powodujący oślepianie innych
uczestników ruchu drogowego."

Badanie Techniczne Zabytkowego

Czy ktos orientuje sie jakie sa zasady i warunki techniczne dla samochodow
zabytkowych (moze jakas ustawa) podczas badania technicznego ?


ustawy nie znam :) proponuje :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 1 kwietnia 1999 r.

w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i
pojazdów marki "SAM" co do zgodno ci z warunkami technicznymi, wzorów
dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do
przeprowadzania tych badań.

(Dz. U. Nr 44, poz. 433)
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0433.htm

pzdr
LP

czy musi płacic OC ???

OK, wielkie dzieki za wyjasnienia.

Ale rozwazmy taka sytuacje. Kolega wypowiada umowe OC w obecnej firmie, ale
nie ubezpiecza sie w drugiej ubezpieczalni.
Za powiedzmy 2-3-4-5 lat(a) zgłasza sie do ubezpieczalni i auto ubezpiecza.
Watpie zeby ktos sie zorientowal.
Jakie jest Wasze zdanie?

| ale jak UFG do tego dojdzie, skoro te pojazdy nigdy nie sa
| kontrolowane przez nikogo ?

dane o każdej polisie OC są od jakiegoś czasu przekazywane do centralnej
bazy danych: CEPIK. Tak na prawdę nikt nie wie czy już to działa czy
jeszcze nie do końca.

REGULACJA PRAWNA

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym
zobowiązuje Ministra do spraw administracji publicznej do utworzenia
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK. Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji określił zasady funkcjonowania centralnej
ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców w formie
rozporządzeń. Rozporządzenia te określają:

1. sposób prowadzenia ewidencji,

2. warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub
informacje do ewidencji,

3. rodzaj danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji , które mogą
być udostępnione,

4. wysokość opłat za udostępnianie danych lub informacji zgromadzonych w
ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.

Z chwilą ukazania się zapisów ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu
drogowym oraz opublikowaniu rozporządzeń, MSWiA rozpocznie się
postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie ogólnopolskiego systemu
CEPiK. Termin zakończenia budowy systemu uzależniony jest od czasu
migracji wiarygodnych i zweryfikowanych danych z baz wojewódzkich oraz
możliwości budżetowych państwa, nie później jednak niż do 31 grudnia
2003 roku.


"horror"-nie za krotkie

czesc:)
A ze na "dzialkach " nic nowego sie nie dzieje....:) to przegladnalem sobie
PRZEGLAD BUDOWLANY z VII-VIII br (przysylaja czlonkom PIIB'u). I pozwole
sobie zacytowac interpretacje do Rozporzadzenia Min.Infrastruktury z 28.6.03
w sprawie STAWKI OPLATY STANOWIACEJ PODSTAWE DO OBLICZENIA KARY (!)
WYMIERZONEJ W WYNIKU OBOWIAZKOWEJ KONTROLI (Dz.U.nr 120, poz.1132). [skroty
moje ]
"..(odwolanie do Prawa Bud.) okreslono stawke oplaty sluzaca do obliczenia
kary wymierzonej w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiazkowej kontroli
ISTOTNEGO ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTUBUDDOWLANEGO  lub INNEGO
NARUSZENIA WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE w wys. 300 zl :) (to dopiero
poczatek , czytajcie dalej:).
Stawka oplaty sluzy rowniez do wyliczenia oplaty LEGALIZACYJNEJ (!!!) , ktora
wylicza sie w nastepujacy sposob : 300zl x wspolcz. kategorii obiektu (k) x
wsp.wielkosci obiektu (w). wartosci "k" i "w" w zal. do Pr.Bud. Otrzymana
kwote nalezy jeszcze PRZEMNOZYC (!) przez : 50 (przy braku pozwolenia) , lub
10 (w stosunku do bud. o ktorych mowa w art.29 P.B. p.7-11, 14, 15, 17 i 18
oraz art.30 ust.1 p.3)) , lub 5 (w stosunku do budow , o ktorych mowa w
art.29 ust.1 p.1-3, 5,6,12,13,16 i 19-21) .
 i teraz przyklady :
legalizacje domku jednorodzinnego = 30.000 zl (!) tj. 300 x 2 x 1 x 50.
legalizacja hotelu o kub.od 2501-5000m3 = 327.500zl (300 x 15 x 1,5 x 50).
legalizacja DOMKU LETNISKOWEGO  lub GARAZY DO 2-ch STANOWISK = 15.000 zl
(300 x 1 x 1 x x 50).
rozporzadzenie weszlo w zycie od 11.VII.br :)

wiecie juz skad hausner jest taki usmiechnety ?:)))) i mam pytanie na koniec :
KTO MA DOMEK LETNISKOWY  bez pozwolenia na budowe?, a kto LEWY GARAZ? a kto
bez zezwolenia robil zmiany w projekcie BUDYNKU MIESZKALNEGO??? palec
do ...nocnika .
mim

grobowiec

Tutaj wiecej szczegolow, ale sa tez wyjatki:
Art. 12. 1. Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych,
w grobach murowanych lub katakumbach i
zatopienie w morzu.

2. Przenoszenie lub przewożenie zwłok w otwartych trumnach jest
wzbronione.

3. Groby ziemne i groby murowane, przeznaczone na składanie zwłok i
szczątków ludzkich, mogą się znajdować tylko na
cmentarzach.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia może w drodze rozporządzenia określić wyjątki od zasad
ustalonych w niniejszym artykule oraz ustalić szczegółowy
sposób stosowania przepisów niniejszej ustawy do tych wyjątków.

Art. 18. 1. Kto narusza przepisy niniejszej ustawy lub rozporządzeń
wydanych na jej podstawie, podlega karze aresztu lub
grzywny.

2. Orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o
wykroczenia.

Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim
powinny odpowiadać cmentarze, groby i inne miejsca
grzebania zwłok.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji grobów, a w
szczególności prowadzenia ksiąg cmentarnych.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
pojęcie zwłok w rozumieniu niniejszej ustawy,
postępowanie ze zwłokami i szczątkami oraz warunki ich ekshumacji i
przewozu.

Ale interesujacy jest ten punkt:
2. Zwłoki nie pochowane przez osoby, organy i instytucje wymienione w
ust. 1 mogą być przekazane szkołom wyższym do
celów naukowych. Decyzję o wydaniu zwłok szkołom wyższym wydaje właściwy
starosta.

W rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyzszym, szkola wyzsza jest nie tylko
akademia medyczna, ale i wyzsza szkola sztuk plastycznych, wyzsza szkola
teatralna, ekonomiczna itd.

Czy one rowniez sa uprawnione do otrzymania zwlok w celach naukowych ?

Czy byl juz taki przypadek, ze zwloki przekazano szkole niemedycznej ?

Jacek


Chcialbym wybudowac grobowiec rodzinny na dzialce.
(na urny z prochami)
Czy sa jakies przepisy, ktore to reguluja?


problem z przyłaczem i pozwoleniem

Witam,

Nie sądzę, żeby w WZiZT było cokolwiek o sposobie dostarczania wody.

należy dostarczyć warunki dostawy mediów (prądu, wodu, kanalizacji).
W tym przypadku nie ma się od czego odwoływać. Bo przecież WZiZT dostał...
I co zaskarży wodociągi, że nie chcą go podłączyć? Z tego co wiem to póki
co nie mają takiego obowiązku...


Zaopatrzenie w wodę to jedne z podstawowych obowiązków gminy określonych w
ustawie o sam. gminnym. To w takim razie niech gminy polikwidują wszyskie
wodociągi, bo wg ciebie nie mają obowiązku tak? I nie będzie na to środków
prawnych?

Skonsultowałbym się z jakimś specjalistą od Prawa wodnego a przede
wszystkim zajrzałbym do rozporządzenia RZGW ustanawiającego tę strefę
ochronną. Może znajdzie się tam jakieś wyjście. Bo jak nie to chyba
przyjdzie czekać na zbudowanie wodociągu...


Mam przed sobą decyzję o warunkach zabudowy wydaną w nie mojej sprawie (ale

wodociągowej wg warunków komórki ds. wodociągów i kanalizacji Gminy...".

Więc chyba w jego też coś powinno być. A zresztą niech sam odpowie.

Dostałem już formalnie odmowę przyłączenia do sieci wodociąg., mimo, że
przez moją działkę przebiega wodociąg. Muszę się skonsultować i sprawdzić
czy nie mogę tego zaskarżyć do SKO, bo przedsiębiorstwo wodociągowe wykonuje
zadania gminy dot. zaopatrzenia w wodę i to ich wina, że na czas nie zadbano
nad wydajnością urządzeń wydobywczych. A niech to się nawet skończy w WSA,
ale pokażę im gdzie raki zimują. Już mi w tej chwili nie zależy na szybkiej
budowie domu , tylko na max. dokurczeniu gminie, i zrobię to. WIem, że już
teraz wydobywają więcej niż mogą więc doniosę gdzie trzeba (nieźle to
zabrzmiało, ale co tam), że przekraczają limity i dostaną kary. Może
szybciej się zabiorą do rozwiązania tego problemu.

prawo - miejsca postojowe (dluzsze)

----- Original Message -----

Subject: Re: prawo - miejsca postojowe (dluzsze)

[...]
No dobra, ale jezeli zalozymy przypadek skrajny ze SM wybuduje 200
garazy i
200 sprzeda 'zamejscowym', to jak mozna mowic o miejscach postojowych
nalezaych do danego obszaru ? Zaden mieszkaniec czy tez przyjezdzajacy
na
ten obszar nie ma mozliwosci postawienia tam samochodu !
[...]

Poszukałem i znalazłem:
cytat

Dz.U.99.15.140
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
[...]
Rozdział 3
Miejsca postojowe dla samochodów
§ 18. 1. W zagospodarowaniu działki budowlanej należy zapewnić,
stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, odpowiednią liczbę
miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających
okresowo, w tym również miejsc postojowych dla samochodów, z których
korzystają osoby niepełnosprawne.
2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych lub budowy garaży
należy dostosować do ustalonych przez właściwy organ warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z
których korzystają osoby niepełnosprawne, przy zachowaniu warunków
technicznych określonych w rozporządzeniu.
[...]

W zasadzie drugi punkt (tak mi sie wydaje) rozwala wszystko.
Spółdzielnia stwierdzi, że ilośc miejsc postojowych dostosowała do
warunków zabudowy i dupa. A że nie masz gdzie postawić auta - Twój
problem, możesz jeździć autobusem. Oczywiście ironizuję, ale sytuacja
taka jest baaardzo prawdopodobna, a walka ze spółdzielnią - sam wiesz
ile kosztuje.

życzę wytrwałości,
Adam.

Minimalna szerokosc drogi??


Witam

Mam w zamiarze kupic dzialke do ktorej wyznaczony zostal dojazd przez
inna dzialke poprzez sluzebnosc drogowa.
Czy istnieje jakis przepis dotyczacy minimalnej szerokosci takiej
drogi?? Zaznaczam ze instalacjia bedzie poprowadzona z innej strony
wiec ta droga ma sluzyc tylko do przejazdu.

Dzieki z gory i pozdrawiam
Rafal


Zobacz na:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ
z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie.

§ 6. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna zapewniać
możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych
wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi
oraz uwarunkowań terenowych.
§ 7. 1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem ust. 3
i 4, nie powinna być mniejsza niż określona w tabeli:
D (dojazdowa) jednopasmowa: 10 m

§ 15. 1. Szerokość pasa ruchu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 i § 16, określa
tabela:
na terenie zabudowy, D (dojazdowa) jednopasmowa z ew. mijankami: 3,50 -
3,00 m

§ 16. 1. Szerokość każdego pasa ruchu powinna być zwiększona na łuku
kołowym w planie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, o wartość obliczoną w
następujący sposób:
2) 30/R - na drodze klasy D oraz innych niż wymienione w pkt 1 drogach
klasy L, gdzie R jest promieniem łuku kołowego osi jezdni wyrażonym w
metrach, przy czym obliczone poszerzenie powinno być zaokrąglone do 5 cm w
górę.

§ 37. 1. Pobocza gruntowe drogi klasy GP i dróg niższych klas powinny mieć
szerokości, z zastrzeżeniem § 38, nie mniejsze niż:
4) 0,75 m - na drodze klasy L lub D.

§ 38. 4. Gruntowe pobocze, przylegające do utwardzonego pobocza, powinno
mieć szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a w wypadku przebudowy albo remontu
drogi dopuszcza się szerokość 0,50 m.
§ 39.2. Gruntowe pobocze, o którym mowa w § 37 ust. 1 i w § 38 ust. 4,
powinno mieć nawierzchnię co najmniej gruntową ulepszoną.

2. Na ulicy klasy Z, L lub D chodnik może być usytuowany bezpośrednio przy
jezdni lub przy pasie postojowym. Ulica klasy L lub D w strefie
zamieszkania może nie mieć wyodrębnionej jezdni i chodników.

Zmiana sposobu użytkowania piwnicy


[...]

Stałem się posiadaczem części budynku - konkretnie piwnicy. Chciałbym
urządzić w niej salon kosmetyczny. Uprzednio pomieszczenia były
wykorzystywane jako komórki magazynowe. Wiem, że muszę wystąpić o
odstępstwa do sanepidu na doświetlenie i wysokość pomieszczen, ale
zastanawia mnie problem dostepnosci dla niepelnosprawnych.
Kondygnacje od parteru do 5p. obsługiwane są windą osobową (na górze
są inne usługi, sklep, etc.). Nie zjeżdza ona jednak do piwnic. Czy
zmiana sposobu użytkowania na lokal usługowy nie wymusi na mnie
wprowadzenia windy? Jak to wygląda w świetle obowiązujących przepisów?


§ 54. 1. Budynek średniowysoki i wyższy - budynek użyteczności
publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny,budynek zamieszkania
zbiorowego, z wyłączeniem budynku koszarowego, a także inny budynek, w
którym co najmniej jedna kondygnacja nadziemna z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób znajduje się powyżej 12 m
ponad poziomem terenu, oraz dwukondygnacyjny i wyższy budynek opieki
zdrowotnej i opieki społecznej należy wyposażyć w dźwigi osobowe.
2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego
oraz budynku użyteczności publicznej, wyposażanym w dźwigi, należy
zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje
użytkowe osobom niepełnosprawnym.
3. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigowego do
istniejącego budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na
poziomie spocznika międzypiętrowego, jeżeli zostanie zapewniony
dostęp do kondygnacji użytkowej osobom niepełnosprawnym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

Ust. 2 ww. § 54 jest bezwzględny ...

Zmiana sposobu użytkowania piwnicy

§ 54. 1. Budynek średniowysoki i wyższy - budynek użyteczności
publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny,budynek zamieszkania
zbiorowego, z wyłączeniem budynku koszarowego, a także inny budynek, w
którym co najmniej jedna kondygnacja nadziemna z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób znajduje się powyżej 12 m
ponad poziomem terenu, oraz dwukondygnacyjny i wyższy budynek opieki
zdrowotnej i opieki społecznej należy wyposażyć w dźwigi osobowe.
2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego
oraz budynku użyteczności publicznej, wyposażanym w dźwigi, należy
zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje
użytkowe osobom niepełnosprawnym.
3. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigowego do
istniejącego budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na
poziomie spocznika międzypiętrowego, jeżeli zostanie zapewniony
dostęp do kondygnacji użytkowej osobom niepełnosprawnym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

Ust. 2 ww. § 54 jest bezwzględny ...


Znaczy to, że należałoby zmodernizować istniejący dźwig obsługujący
kondygnacje 0-5 w taki sposób aby po pogłębieniu dojeżdżał do mojej
-1? Coś w stylu podkopania, sfundamentowania szybu głębiej?
Holender, zastanawiam się czy nie można tego obejść np. jakimś
odstępstwem? Art. 9. 1. Prawa Budowlanego mówi, że nie można
ograniczać dostępności dla osób niepełnosprawnych - mógłbym zastrzec
że jestem w stanie zapewnić wizytę domową osobie niepełnosprawnej,
jakiś domofon z parteru czy coś w tym stylu i na tej podstawie uzyskać
odstępstwo?

Widziałem wiele lokali w piwnicach albo suterenach (w każdym razie po
schodkach, wind tam oczywiście nie ma), mi.n. kioski ruchu lub małe
sklepy, knajpy, które też są handlowe albo usługowe, a jednak jakoś
świadczą swoje usługi chociaż niepełnosprawny nie ma szans na dostanie
sie do środka... Jak to uzyskują? Może ktoś przerabiał taki patent w
swoim lokalu?

pzdr, JAcek

kominek bez wyczystki

Tego oto dnia 2006-09-05 16:05, Niejaki/a Marek Dyjor bedac w stanie
euforii nagryzmolil/a co nastepuje:

| tylko że z wyczystką nie ma problema jak sie ma piwnice...  gorzej jak
| niema piwnic, warto zauważyć że otwarcie wyczystki i czyszczenie komina
| to sporo syfu w otoczeniu tego miejsca.

Lepiej to raz na pare/parenascie lat niz problem z wyczyszczeniem lub
zapaleniem sadzy


a czy wg przepisów to kominów kominkowych nei należy czyścić dwa razy do
roku?

trzeba sprawdzić przepisy...

hm  4 x rocznie!!!

"Minister Spraw Wewnętrznych w rozporządzeniu z dnia 3.11.1992 (Dz.U. nr 92)
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów, w sposób jednoznaczny nie pozostawiając miejsca na dowolną
interpretację określa:
W §23.1. instalacje techniczne będące wyposażeniem obiektu, powinny pod
względem bezpieczeństwa pożarowego odpowiadać warunkom technicznym
określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczególnych (niedopuszczalne
powinno być instalowanie systemu kominowego nie posiadającego ważnych
aprobat technicznych i certyfikatów materiałowych - co jednak często ma
miejsce, szczególnie tam gdzie budynkami zarządzają ludzie nie grzeszący
uczciwością).
Ustęp 2. punkt 2. Przez instalacje i urządzenia techniczne rozumie się
następujące instalacje oraz urządzenia: ...wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
I wreszcie ustęp 4. w/w §23. "Instalacje i urządzenia techniczne należy
użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i
wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczególności należy poddawać je
okresowym przeglądom i konserwacji.
§24 rozporządzenia w ust. 1 określa:
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów ogrzewanych paliwem stałym,
ciekłym lub gazowym są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów
dymowych i spalinowych:
1. od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku
2. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w
roku
3. od palenisk zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej
raz w miesiącu.
"

Znacie moze sposob na energetyke ?

Dzieki za odpowiedz - juz chyba znalazlem to czego szukalem.

Ogolnie chcialbym zalatwic to w sposob jak najmniej stresujacy dla obu
stron. Jednak jesli polubownie nie dostane tego szybko to chyba nic mi
innego nie zostaje jak walka o szybkie wydanie warunkow... I tak nie mam za
wiele do stracenia tym bardziej ze :

Zasady przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej są określone w
aktach prawnych:
  1.. Ustawa PRAWO ENERGETYCZNE z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. 54, poz. 348, z
1997 r.),
  2.. Rozporządzenie MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25.09.2000 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych
(Dz. U. 85, poz. 957, z 2000 r.),

Tutaj mam pewien wycinek :

                                                        ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 25 września 2000 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci
elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczną, świadczenia usług
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów
jakościowych obsługi odbiorców.
(Dz. U. Nr 85, poz. 957)

§ 8. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją
energii elektrycznej określa warunki przyłączenia w terminie:
1) 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę
zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej,
2) 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę
zaliczonego do III grupy przyłączeniowej,
3) 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę
zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej.

Chyba w poniedzialek bedzie walka...
Jesli mowa o terminach to przekroczyli termin juz o ponad trzy tygodnie....

Nie strasz: oni maja terminy i wtedy sie postawia. Moga byc obiektywne
powody (np. transformator nie ma juz zapasu mocy - tak bylo u mnie: ja
dostalem warunki a 3 sasiadow juz nie). Ja zrobilem to tak: dowiedzialem
sie
o instalatora, ktory pozniej robil mi przylacze i linie kablowa (w imieniu
elektrowni) i on zalatwil wszystko w 3 dni.

idz do elektrowni i zapytaj w dziale technicznym lub nawet na recepcji.

vpw

ps. swoja droga to bylem wkurzony jak nie wiem co, ale tak jest z kazdym
przylaczem - na drugi raz w zyciu nie kupie dzialki nieuzbrojonej.


Instalacje gazowe

tak sie przejmujecie - a moj sasiad buduje wlasnie budynek wielorodzinny na
rurze z gazem i nic sie niczym nie przejmuje!:)

ania

czesc,

do gazomierza jeśli nowobudowana to spawana, poza gazomierzem najlepiej
miedziana z lutem twardym (ale może też być skręcana stalowa). Przez garaż
stalowa spawana.

--
                                                       ///aciek

| Drodzy listowicze,

| Czy ktos wie, jakie przepisy regulują sposób wykonania przyłącza
gazowego?

| Mam kłopot z wykonawcami - jeden mówi, że rury stalowe czarne bez
szwu,
| SKRĘCANE są OK, drugi mówi, że wszystkie nowe instalacje muszą być
SPAWANE
| (stal lub miedź na lut twardy). No i sam nie wiem, któremu wierzyć.

| Może się ktoś zna na tym, ew. wie gdzie można znaleźć na sieci.

| Będę bardzo wdzięczny za pomoc

| Sebastian

| --

| Odpowiedź na Twoje pytanie znajdziesz poniżej:

|  Kancelaria Sejmu
| Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46

| Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
| grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać
| budynki i ich usytuowanie.
| (rozdział 7 paragraf 163)
| Kancelaria Sejmu
| Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46

| http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf?OpenDatabase

| Porada praktyczna. Domyslam się że masz na myśli instalacje gazową w
| budynku( a nie przyłącze gazu). Proponuję miedź lutowaną (twardym lutem
| oczywiście) . Szybkość montażu,estetyka i niezawodność na lata. Ceny
| porównywalne.

| ireknow


czy istenieje cena maksymalna?

bylem swiadkiem takiego zdarzenia,
kobieta przedemna w kolejce do kiosku kupowala
fajki, sobieskie, facet zazadal 5,50zl, kobieta

i nie widzi powodu dla ktorego mialaby placic
wiecej, facet powiedzial cos w stylu, ze poniewaz
odprowadza do urzedu skarbowego akcyze od roznicy
w cenie na pudelku i ceny po jakiej oferuje fajki,
wolno mu sprzedawac wlasnie za 5,50zl...

kto mial racje i jak to sie ma do Dz.U.95.64.328
(w sprawie szczegółowych warunków zawierania i
wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych
z udziałem konsumentów.) i Rdz. 2. § 8. Sprzedaż
towaru nie może następować po cenie wyższej
od uwidocznionej na towarze...


-------------
Naturalnie rację miała kobieta, która nie chciała płacić więcej niż się
należało. Przepisy tzw. rozporządzenia o sprzedaży konsumenckiej są
bezwzględnie obowiązujące, czyli jak wiadomo, wola stron nie może ich
zmienić (ściślej: są semiimperatywne- można zmienić tylko na korzyść
klienta).
Sprzedawca chyba coś pokręcił, podatnikiem akcyzy jest producent i importer,
on chyba raczej płaci VAT (no chyba, że sam jest producentem Sobieskich, ale
wtedy chyba nie sprzedawałby w kiosku ;-). Jeśli płaci VAT, to do ceny za
którą sam nabył produkt dolicza sobie wartość dodaną (czyli swój zysk +
koszty), od tej ceny oblicza VAT wg stawki, odejmuje podatek naliczony i
wychodzi mu podatek do zapłaty (czy jakoś tak?). Ostateczna cena, za którą
finalny odbiorca kupuje produkt obejmuje więc cenę + VAT płacony w kolejnych
fazach obrotu. I tak sprytnie, ostateczny ciężar podatkowy spada na nas,
konsumentów :-[[[.
Z przepisów podatkowych faktycznie więc wynika sposób ustalenia ceny dla
potrzeb sprzedawcy. Ale żyjemy w wolnym kraju (?), każdy może ustalać sobie
cenę wg własnej fantazji. W naszym (konsumentów) interesie ustalono
obowiązek sprzedawcy wskazania na produkcie ceny i zakaz żądania ceny
wyższej niż na ta wskazana. W interesie sprzedawcy leży więc dokładne
sprawdzenie, czy na produktach widnieje cena, która mu odpowiada. Przepis
rozporządzenia to czysto techniczna sprawa- "leży w sklepie batonik, to ty
sprzedawco miły, chwyć batonika i potraktuj go tym, no, pistoletem do cen
(czy jak to się nazywa?), i to co na batoniku zostało, to dla ciebie
świętość, a dla klienta uprawnienie" -powiedział prawodawca. A dziwne
tłumaczenia sprzedawcy to tylko kolejny przykład, że poziom prawnej

Swoją drogą, komu chce się kłócić o głupie 5 groszy (a może by tak pokazowy
procesik ;-]]]), toteż sprzedawcy grają nam na nosie.

Ale może ja nie mam racji? Chętnie podyskutuję

czy istenieje cena maksymalna?

Naturalnie rację miała kobieta, która nie chciała płacić więcej niż się
należało. Przepisy tzw. rozporządzenia o sprzedaży konsumenckiej są
bezwzględnie obowiązujące, czyli jak wiadomo, wola stron nie może ich
zmienić (ściślej: są semiimperatywne- można zmienić tylko na korzyść
klienta).
Sprzedawca chyba coś pokręcił, podatnikiem akcyzy jest producent i importer,
on chyba raczej płaci VAT (no chyba, że sam jest producentem Sobieskich, ale
wtedy chyba nie sprzedawałby w kiosku ;-). Jeśli płaci VAT, to do ceny za
którą sam nabył produkt dolicza sobie wartość dodaną (czyli swój zysk +
koszty), od tej ceny oblicza VAT wg stawki, odejmuje podatek naliczony i
wychodzi mu podatek do zapłaty (czy jakoś tak?). Ostateczna cena, za którą
finalny odbiorca kupuje produkt obejmuje więc cenę + VAT płacony w kolejnych
fazach obrotu. I tak sprytnie, ostateczny ciężar podatkowy spada na nas,
konsumentów :-[[[.
Z przepisów podatkowych faktycznie więc wynika sposób ustalenia ceny dla
potrzeb sprzedawcy. Ale żyjemy w wolnym kraju (?), każdy może ustalać sobie
cenę wg własnej fantazji. W naszym (konsumentów) interesie ustalono
obowiązek sprzedawcy wskazania na produkcie ceny i zakaz żądania ceny
wyższej niż na ta wskazana. W interesie sprzedawcy leży więc dokładne
sprawdzenie, czy na produktach widnieje cena, która mu odpowiada. Przepis
rozporządzenia to czysto techniczna sprawa- "leży w sklepie batonik, to ty
sprzedawco miły, chwyć batonika i potraktuj go tym, no, pistoletem do cen
(czy jak to się nazywa?), i to co na batoniku zostało, to dla ciebie
świętość, a dla klienta uprawnienie" -powiedział prawodawca. A dziwne
tłumaczenia sprzedawcy to tylko kolejny przykład, że poziom prawnej

Swoją drogą, komu chce się kłócić o głupie 5 groszy (a może by tak pokazowy
procesik ;-]]]), toteż sprzedawcy grają nam na nosie.

Ale może ja nie mam racji? Chętnie podyskutuję

bylem swiadkiem takiego zdarzenia,
kobieta przedemna w kolejce do kiosku kupowala
fajki, sobieskie, facet zazadal 5,50zl, kobieta

i nie widzi powodu dla ktorego mialaby placic
wiecej, facet powiedzial cos w stylu, ze poniewaz
odprowadza do urzedu skarbowego akcyze od roznicy
w cenie na pudelku i ceny po jakiej oferuje fajki,
wolno mu sprzedawac wlasnie za 5,50zl...

kto mial racje i jak to sie ma do Dz.U.95.64.328
(w sprawie szczegółowych warunków zawierania i
wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych
z udziałem konsumentów.) i Rdz. 2. § 8. Sprzedaż
towaru nie może następować po cenie wyższej
od uwidocznionej na towarze...


"tajnosc" pitu

| Moze ktos z grupowiczow moglby wskazac akty prawne regulujacace te
| zagadnienia ??????????

ustawa o ochronie danych osobowych
ustawa o statystyce państwowej
ordynacja podatkowa


Nie do konca jest tak, jak to przedstawiacie. Otoz w/w akty prawne mowia o
odpowiedzialnosci za ujawnianie odpowiednich danych. Tymczasem
rozporzadzenie RM "w sprawie warunkow, form, trybu przyznawania i wyplacania
oraz wysokosci swiadczen pomocy materialnej dla studentow dziennych" z dn.
22.01.1991 z pozniejszymi zmianami mowi, ze niektore  swiadczenia pomocy
materialnej ze srodkow budzetu panstwa (np. doplaty do zakwaterowania) sa
przyznawane na podstawie sytuacji materialnej studenta. Rozporzadzenie to
nie precyzuje, w jaki sposob ma byc okreslana sytuacja materialna studenta.
Nalezy sobie zdawac sprawe, ze do tej pory skladane byly zaswiadczenia o
dochodach rodzicow, ktore tez byly objete ochrona prawna jako tajemnica
skarbowa, dokladnie na tej samej zasadzie co PITy. I co ciekawe - nikt do
tej pory nie protestowal przeciwko skladaniu takich zaswiadczen. Problem byl
tylko jeden - wiarygodnosc przedstawianych dokumentow. Zadna instytucja nie
podjelaby sie sprawdzenia wiarygodnosci tych dokumentow, poza tym
uprawnienia do takich dzialan ma tylko prokuratura. Dlatego tez niektore
uczelnie postanowily troche utrudnic zycie "kombinatorom" i wprowadzic kopie
PITow lub zaswiadczenia o rocznym dochodzie wydawane przez US i potwierdzone
okragla pieczecia z godlem.
W calej sprawie najciekawsze jest jedno - protestuja nie ci, ktorzy sa
naprawde biedni, lecz ci, ktorzy do tej pory "zalatwiali" sobie miejsca w
akademiku. Dlatego tez przypominam: doplata do zakwaterowania (i miejsce w
akademiku) jest swiadczeniem przyznawanym na podstawie sytuacji materialnej
i nie jest swiadczeniem, o ktore musza sie starac wszyscy. Wiec jesli nie
chcecie przedstawiac swojej sytuacji materialnej, to nie przedstawiajcie,
ale wtedy nie macie prawa do w/w swiadczenia.

 Hubert Kowalski
Samorzad Studentow Politechniki Gdanskiej

Mam problem


zloz skarge do rzecznika praw obywatelskich na umieszczanie na
swiadectwie stopnia z religii, pewnie nic to nie da wiec napisz do
genewy , ze kaza ci sie wypowiadac co do twojego stosunku do religi .
przez przymuszanie do uczestniczenia w nauczaniu religii w szkolach
publicznych i umieszczanie stopni na swiadectwie co moze prowadzic do
segregacji na tych co uczestnicza w nauce religi i tych co nie
uczestnicza przy przyjmowaniu do pracy , gdyz jestes zmuszony przy
poszukiwaniu pracy do wykazania swojego wyksztalcenia dokumentem
ukonczenia szkoly- napisz do komitetu helsinskiego w warszawie z
prosba o wzor takiej skargi i adres na ktory masz go wyslac

| P.Sz.

Piotrze - wystapienie do RPO i innych organów, ktore proponujesz dla ucznia
III kl. LO jest dosc trudnym procesem.


chyba zartujesz
w czym widzisz trudnosc w opisaniu tego co go dotyczy i co mu
przeszkadza , jako obywatel ma prawo skargi od momentu gdy jest
obywatelem ,

Z calym szacunkiem dla jego blisko 18
lat. Szkole skonczylem na tyle dawno temu, ze status nauczania religii
zmienil sie juz kilkakrotnie. O ile wiem jednak - sa to zajecia
fakultatywne, zas wylacznosc decyzji rodzicow nie jest niepodwazalna. Szkoly
w zasadzie maja obowiazek (nie realizowany) prowadzic zajecia z etyki, jesli
uczen nie wybiera religii.

Siegnalem wiec do aktow prawnych.

ROZPORZADZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkolach
publicznych.
(Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1992 r.)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie
oswiaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarzadza sie,
co nastepuje:

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki
nie moze byc powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.


nie musisz wiec sie uczyc, jesli nie chcesz

2. Ocena z religii (etyki) nie ma wplywu na promowanie ucznia do nastepnej
klasy.


postawia ci jedynke , ale to nie powinno miec to zadnego wplywu na
twoje pozostale stopnie.
oczywiscie jest to w praktyce teoria , gdyz ludzie nie lubia  tych co
nie ida z pradem
teraz zastanow sie jeszcze raz czy jednak rodzice nie maja z tego
punktu widzenia racji

| Premier Balcerowicz chyba by umarł niż przyznał się do błedu|


nareszcie ktos mowi ze król jest nagi
brawo Alot,
tylko czemus zrozumial po przegranej bitwie ,
zes zlozony ofiara bogu Sitwie

Religia w szkole


Czy ktoś mógłby mi autorytatywnie i wyczerpująco wyjaśnić, czy ja, jako
rodzic dziecka, które nie chce chodzić na naukę religii katolickiej w
szkole mam OBOWIĄZEK złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie?
Słyszałem, że nie muszę tego robić.
Ceniłbym sobie podanie nie tylko konkretnego przepisu, który zwalnia mnie
z tego obowiązku ale również jego treść.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz.
753)

obowiązuje od dnia 9 maja 1992 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć
przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W
publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się w ramach planu
zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów
prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź
rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu
pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

..............

Z przepisu wynika, że to rodzice, którzy chcą posyłac dziecko na religię,
muszą wyrazić wolę w tej sprawie.

Chcą zabrać DOM prosze o pomoc!!!

Wartom byś się z tym zapoznał może to dotyczyć twoich teściów.

Rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu
przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych. Rozporządzenie
wydano w związku z nowelizacją ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu
przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych. Rozporządzenie
wydano w związku z nowelizacją ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.

Ustawa ta wprowadziła m.in. zmianę treści delegacji do wydania aktów
wykonawczych, tak aby ich brzmienie spełniło wymogi Konstytucji RP. Jednym z
tych aktów jest niniejsze rozporządzenie, które zastąpi rozporządzenie Rady
Ministrów z 16 czerwca 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu
stosowania oraz sposobu rozliczenia umorzeń zadłużenia z tytułu
przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów
mieszkaniowych.

Wydany dokument nie zawiera żadnych zmian przepisów w stosunku do
rozporządzenia RM z 16 czerwca 1998 roku. Jedyną zmianą jest rozszerzenie
tytułu rozporządzenia.

Zdecydowano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Nie
spowoduje ono żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Źródło : www.kprm.gov.pl

 Stan_Z

przejscie dla pieszych - upokorzenie

Piszę o doprowadzeniu w znaczeniu potocznym,
nie  prawnym


Marcyś, to przecie jest grupa o prawie!

Po prostu zdarza się, że trzeba ustalić
tożsamość jakiejś osoby, a to może wymagać sprawdzenia
w bazach danych, wezwania innej osoby, która może
potwierdzić tożsamość legitymowanego.
Czy te kilkadziesiąt minut policjanci mają stać
z taką osobą na ulicy ?


tu masz trochę, a nawet sporo racji
(w sensie praktycznym, a nie formalnym)
jednak przetrzymano czlowieka 3 godz.
(oczywiście, wg jego relacji),  a wcześniej na ulicy
zakuto w kajdanki; mam przypuszczenia graniczące
z pewnością, iż policja nie rzekła do niego:
"może choćmy na posterunek, poco robić
zbiegowisko na ulicy";

przepis brzmi:
Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez
policjantów środków przymusu bezpośredniego.
(Dziennik Ustaw numer 70 pozycja 410 z dnia 12 października 1990 r. - z późniejszymi zmianami

§ 6.1. Kajdanki można stosować wobec osób skazanych, tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych w celu udaremnienia ucieczki albo
zapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi. Kajdanki stosuje się także na polecenie sądu lub prokuratora.

Jest możliwe doprowadzenie bez zatrzymywania,
np. doprowadzenie świadka na przesłuchanie -
art. 285 par. 2 kpk.


doskonale wiesz, że to nie odnosi się w ogóle
do omawianego przypadku, a zresztą -
przecie o takim doprawadzeniu decyduje
sąd/prokurator, a nie policjant na ulicy!!!

z kpwsow (bo to było wykroczenie):

Art. 50. § 1. W razie niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia można, niezależnie od nałożenia kary porządkowej,
zarządzić jego przymusowe doprowadzenie przez Policję.
/../
Art. 51. § 1. Środki przymusu, o których mowa w art. 49 i 50, stosuje sąd właściwy do rozpoznania sprawy, a w toku czynności
wyjaśniających także prokurator, jeżeli prowadzi te czynności. W toku czynności wyjaśniających, prowadzonych przez organ inny niż
prokurator, środki przymusu, o których mowa w art. 50 § 1, stosuje sąd właściwy do rozpoznania sprawy na wniosek organu dokonującego
tych czynności,

policjant na ulicy ma takie uprawnienia:
Art. 45. § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:
  1)  zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego,
  2)  nie można ustalić jej tożsamości.

faktura zaliczkowa

Dnia 01-08-2007 o 18:38:05 Jacek Cywiński  

| A czy wpisanie otrzymanej zaliczki do KPiR może sprawić problemy?
| IMHO nie, gdyż wczesniej się zapłaci podatek - księga będzie
| rzetelna,
| a wadliwość nie będzie szkodliwa społecznie gdyż podatek zostanie
| zapłacony
| wcześniej  niż trzeba, czyli skarb państwa zarobi bonusa.

i co jeszcze ;)

jak może być rzetelna skoro nie odzwierciedla stanu faktycznego?


Czemu nie odzwierciedla skoro została wpisana operacja która faktycznie  
wystąpiła?
Do tego rozp. do KPiR wyraźnie mówi, że podwyższenie podstawy opodatkowania
nie skutkuje nierzetelnością KPiR.

jak może być niewadliwa skoro źle zaewidencjonowałeś przychód? ;)jest pomijalny, gdyż faktycznie dokonana operacja została zaksięgowana
a podatek został nadpłacony.
Do tego wadliwość KPiR ocenia się na podstawie jej zgodności z przepisami
rozporządenia - więc nawet nie wiem czy będzie mozna mówić o wadliwości.

Wyciąg z rozporządzenia do KPiR:

§ 11.
1. Podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób  
niewadliwy.
2. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami  
niniejszego rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.
3. Księgę uważa się za rzetelną, z zastrzeżeniem ust. 4, jeżeli dokonywane  
w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
4. Księgę uznaje się za rzetelną również, gdy:
1) nie wpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają  
łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub  
przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu  
skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, lub
2) brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub  
zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie księgi, lub
3) błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z  
wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu  
materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny, lub
4) podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w  
księdze przed rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub  
przez organ kontroli skarbowej, lub
5) błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody  
księgowe odpowiadające warunkom, o których mowa w § 12 ust. 3.

Bilet a faktura Vat


| A jak wyglada sprawa jak jeszcze taki bilet kupuje w pociagu...
| Tak jak w rozporządzeniu - jeżeli spełnia wymienione warunki to nie jest
| potrzebna faktura, jeżeli choć jeden z warunków nie jest spełniony - to
| jest potrzebna.

masz moze nr tego rozporządzenia?


Proszę:
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i
usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów
i usług, zawarty został katalog dokumentów, które mimo niespełnienia
wszystkich wymogów zawartych w art. 106 ustawy o podatku od towarów i
usług mogą być uznane za faktury VAT.

| Niestety, najczęściej pracodawcy żądają rachunków ('bo tak'), choć nie
| zdają sobie sprawy iż jego wystawienie kosztuje więcej niż przysługujący
| zwrot (choćby w Twoim przykładzie Reda-Wejherowo - ile tam będzie VAT-u?).

1. do faktur nie przyczepi sie US


Do biletów spełniających warunki rozporządzenia też nie - co innego
własna księgowa ;)

2. Na bilecie SKM nie ma nic... W sumie taki "świstek" z samą ceną.... Poza
tym na pewno nie spełania warunku "odległość taryfową nie mniejszą niż 50
km", wiec faktura konieczna.... Ciekawe, czy kierpoć wystawia.... Bo w
Redzie Pieleszewie biletu nie kupisz...


Wtedy pewnie trzeba do macierzystej jednostki wystawiającego bilet - ale
tylko w ciągu 7 dni.

2. kosztuje, ale nie mnie:P to zgodnie z zasada ze lepsze 50 gr mojej
kieszeni niż złotówka w Twojej:P


Mi to lotto - ja zarabiam na handlu papierem i im więcej takich
nieuświadomionych tym lepiej. :)

Kolej i prawo

Juz pare osob, pytalo sie o regulacje prawne zwiazane z koleja, wiec
pogrzebalem na CD-ROMie LEXa i zgralem pare aktow 8-) (prawnych).

Zip-a mozna sciagnac z :
http://www.euv-frankfurt-o.de/~euv-1005/railway/kolej.zip

Na razie jest to 8 calkowicie dowolnie dobranych ustaw i rozporzadzen. O
to ich lista:

1. USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym.
[tran_kol.txt]

2. ROZPORZÄ˝DZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 7 maja 1983 r.   w
sprawie  zasad  i  warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych  w  pociągach  i  samolotach  komunikacji międzynarodowej
oraz w międzynarodowych portach lotniczych. [alkohol.txt]

3. ROZPORZĽDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17
kwietnia 1998 r.   w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji
wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie
działalno ci gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi
i wykonywaniu przewozów kolejowych. [konc_1.txt]

4. ROZPORZĽDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 8
maja 1998 r.   w sprawie okre lenia wysoko ci i sposobu uiszczania
opłaty za udzielenie koncesji na prowadzenie działalno ci gospodarczej
polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi i wykonywaniu przewozów
kolejowych. [konc_2.txt]

5. USTAWA z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie
Koleje Państwowe". [pkp.txt]

6. ROZPORZĽDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15
grudnia 1998 r.   w sprawie tre ci, sposobu i terminów ogłaszania
rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków
ponoszenia kosztów z tym związanych. [rozk.txt]

7. ROZPORZĽDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26
lutego 1996 r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie. [skrz.txt]

8. ROZPORZĽDZENIE
 MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
 z dnia 12 sierpnia 1998 r.
   w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za udostępnianie linii
kolejowych przewo nikom kolejowym.
[oplaty.txt]

Program zasygnalizowal mi, ze PRAWO PRZEWOZOWE przestalo obowiazywac.

Grzesiek

reklamacja butów, sklepowy rzeczoznawca i co dalej...

Nie ma tu nic o rękojmii więc niestety
przez domniemanie przyjmuje się że reklamowałeś z gwarancji.żadnej karty gwarancyjnej. Pytam sprzedawczynie o gwarancję na
buty; mówi, że ależ oczywiście, że jest, na 1 rok. Tylko, że to są
słowa niezbyt mądrej sprzedawczyni, która myli gwarancję z
rękojmią, albo po prostu w ten sposób uspokaja (okłamuje?)
niezbyt mądrych kupująch.

| Nie dostałem wcześniej żadnej karty
| gwarancyjnej... Czy to oznacza, że nie udzielono mi
| gwarancji...?

Nie, wynika z tego że gwarancja jest na nieznanych Ci warunkach (poza
tymi które są wymienione w Kodeksie Cywilnym) więc wykaż się


dociekliwością..
j.w.

| A w skutek utraty uprawnień z tytułu rękojmi nie mam już prawa domagać
się
| czegokolwiek...? W czasie zakupu dostałem tylko paragon i pani
powiedziała,
| że na buty jest rok gwarancji.

Umowa słowna też jest ważna, gwarancja obowiązuje ale j.w.


No właśnie... W Federacaji Konsumentów powiedziano mi niestety,
że tak nie jest; brak dokumentów gwarancyjnych, brak gwarancji.

| | Bardzo Was proszę o jakiś komentarz i rady dotyczące dalszego
| postępowania.

| PIH i Federacja Konsumentów. BTW - czy w sklepie jest wywieszona w
| widocznym
| miejscu informacja, jak skontaktować się z PIH i aktualne
rozporządzenie
| Rady Ministrów odnośnie wykonywania uprawnień tytułem gwarancji i
| rękojmii?
| Nie widziałem, więc chyba nie; ale swoją drogą, to się za tym nie
| rozglądałem...

Jeśli nie mają to już PIH ich przeszkoli wlepiając karę.


Z tego co się dowiedziałem, było to możliwe do końca
czerwca tego roku.W obowiązującym bowiem rozporządzeniu
z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków
zawierania i wykonywania umów sprzedaży brak takiej regulacji.

wydzielenie do 33% powierzchni

Witam

Takie oto pismo zamierzam skierować do naszych władz.
Co wy o tym myślicie.
Nie mogłem się powstrzymać żeby wam tego problemu nie przedstawić.
_______________________

Zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska, co do zapisu w Rozporządzeniu
Rady Ministrów, w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz
sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu,
(Dz.U nr 25 z dnia 27 lutego 1998 poz.130) §6 pkt 4.

 Wątpliwości zaistniały po interpretacji §6 przez ośrodek w
..................... Ośrodek twierdzi, że §6 pkt 4 dotyczy całej obwodnicy
nowo wydzielanej działki stanowiącej do 33% powierzchni nieruchomości
podlegającej podziałowi. Chodzi o to że wymaga przyjęcia wszystkich odcinków
granic działki wydzielanej.

W związku z powyższym:

1. Czy zapis "...stosuje się tylko do tych odcinków granic nieruchomości, do
których dochodzą projektowane granice podziału" oznacza coś innego niż to
wynika z treści tego zapisu?
2. Dlaczego geodeta musi przyjmować do podziału wszystkie odcinki granic
wydzielanej (do 33%) mniejszej działki, a nie np. większej i z jakich
przepisów to wynika?
3. Czy warunek wydzielania działki o powierzchni  do 33% powierzchni
nieruchomości podlegającej podziałowi, jest jedynym warunkiem potrzebnym do
zastosowania §6 pkt 4 rozporządzenia, a jeśli nie to dlaczego i na jakiej
podstawie.

Moje stanowisko jest następujące:
 Brzmienie §6 pkt 4 nie daje geodecie możliwości wyboru co do odcinków
granic, które powinien przyjąć do podziału. W zapisie brak jest słowa "może"
lub "w uzasadnionych przypadkach", które to pozwoliłoby na pewną
interpretację zapisu. Treść pkt 4 narzuca wręcz odcinki granic podlegajace
przyjęciu do podziału, i nie ma tam mowy o możliwości przyjmowania innych,
dodatkowych odcinków granic.
 Uważamy, iż  treść §6 brzmi jasno i logicznie, jest spójna co do treści i
nie ma potrzeby dodatkowego jej interpretowania.

Jacek

dziura w przelewach

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.)
Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz.
272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz.
939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107,
poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000
r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195) zarządza się, co następuje:

§ 9. 1. Dowodem księgowym stanowiącym podstawę ewidencji zdarzeń gospodarczych
jest dyspozycja wystawiona przez klienta banku, dyspozycja własna banku lub
inne dokumenty otrzymane bądź sporządzone w ustalonej formie i spełniające
warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.
2. Za dowód księgowy uznaje się zlecenie płatnicze (dyspozycję klienta)
zawierające co najmniej:
        1)      określenie rodzaju dowodu,
        2)      określenie stron dokonujących operacji gospodarczej, poprzez
podanie:
a)      numeru rachunku bankowego dłużnika lub jego nazwy oraz numeru
rachunku bankowego wierzyciela, przy zleceniu płatniczym uznaniowym,
b)      numeru rachunku bankowego dłużnika oraz numeru rachunku bankowego
wierzyciela lub jego nazwy, przy zleceniu płatniczym obciążeniowym,
        3)      kwotę i opis operacji,
        4)      datę dyspozycji klienta i datę dokonania operacji,
        5)      podpis wystawcy dowodu, a w przypadku wpłat - podpis
upoważnionego pracownika banku potwierdzającego wykonanie operacji,
        6)      stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach
rachunkowych, przez wskazanie daty księgowania oraz sposobu ujęcia dowodu w
księgach, oraz podpis osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie tych danych.

no comments.

PRAWA AUTORSKIE - kłopot

poszukam ale podal to prawnik biegly w sprawach o odszkodowania z tytulu
naruszenia prawa autorskiego. Problem taki miala moja kuzynka i zwrocila
sie
do "stowarzyszenia artystow plastykow" (czy jak to sie zowie). W pozwie
wystapili z roszczeniem 3 krotnej wysokosci rynkowej ceny sesji
fotograficznej. Sad nie cackal sie zbytnio - dokumentacja naruszenia i
samo
naruszenie bylo oczywiste, ten kto naruszyl przyznal sie lecz wzbranial
sie
przed zapalata. Sad oglosil wyrok na korzysc mojej kuzynki.


te 3 krotne roszczenia musialy byc uzasadnione jesli byly to sprawa
zalatwiona

oj chlopie, nikt nie wspomina o podworku. Skoro to dla Ciebie nie jest
takie
oczywiste to wyjasniam lopatologicznie: wystarczy zebrac oferty na
opracowanie podobnej lub takiej samej rzeczy na podobnych/takich samych
warunkach od kilku dobrych firm. Zawrzec swoje ustalenia z klientem
najlepiej zaakceptowane na pismie.


tak tylko reasumujac nijak ma sie to do sprawy autora calego zamieszania bo
jesli pamietam umowa jaka on dysponowal byla umowa na gebe...

| poczytaj sobie prawo w reklamie...

Tu juz pitolisz dokumentnie. Prawo o reklamie ani nie reguluje kwestii
wynagrodzenia za dzielo ani nie okresla stawek nie wspominajac o
klasyfikacji.


nie powiedzialem prawo o reklamie tylko prawo w reklamie... tam sa
podciagniete wszelkie ustawy rozporzadzenia wraz z prawem autorskim i
pokrewnymi tyczacymii reklamy etc...

Prawo autoskie to co innego moj drogi. W tymze jest zapisane, ze autor ma
prawo domagac sie wynagrodzenia nie nizszego niz obowiazujace - okreslone
prawdopodobnie przez SAP a jezeli zaplacona mu kwota jest nizsza to moze
domagac sie pozostalej czesci wynagrodzenia.
Polecam ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czasem warto sie
zaglebic.


wiem co to jest prawo autorskie

| uzasadnic swoje roszczenia na 10 roznych sposobow... a dlaczego dlatego
ze
| polskie sadownictwo jak wspomnialem traktuje lamanie praw autorskich z
| dziwna poblazliwoscia.

Taka nasza popieprzona rzeczywistosc.


bez komentarza:)

pozdrawiam
Jacek


i wzajemnie andrzejGwarancje USA, NIemcy ???


no i tutaj sie z Toba niezgodze.  mozemy skonfrontowac wiedze. wystarczy ,
ze zapoznasz sie troszki z orzecznictwem ETS


Zyjesz w innym swiecie. Gwarancji udziela producent na okreslonych przez
siebie warunkach. Jezeli wpisze tam, ze punkt serwisowy jest na Ksiezycu
to bedziesz mogl egzekwowac taka umowe takze na Ksiezycu. Wiec w zasadzie
wystarczy wejsc na strone producenta i sprawdzic czy mam w Polsce *wlasny*
serwis. Jezeli ma to nie ma problemu. Wroce do tego na koncu posta.

Druga sprawa to odpowiedzialnosc sprzedawcy za sprzedawany towar a
konkretnie za ukryte wady lub wady prawne. Tyle ze ta jest lokalna i zadne
orzecznictwo europejskie na to nie wplywa w sposob bezposredni a tylko
*posredni*.
Podkreslam posredni bo znowu sie pomyliles - na terenie Polski obowiazuje
polskie prawo - ot najswiezszy przyklad to VAT na Internet. Bruksela nie
moze nam zmienic prawa i jakims wlasnym rozporzadzeniem wprowadzic u nas
stawke podstawowa na Internet. Moze to zrobic tylko posrednio, nakladajac
na Polske sankcje w postaci kary pienieznej za nie wprowadzenie takiej
stawki. Rekojmia i sprawy zwiazane z odpowiedzialnoscia sprzedawcy sa
regulowane na poziomie krajowym i stad np wynikaja roznice w czasie
obowiazywania, np w Niemczech jest to 6-mcy.

| Swoja droga jak kupisz w Niemczech u producenta
| ktory ma w Polsce punkty serwisowe to pewnie bedziesz mogl sprzet tam
| oddac... :P
no wlasnie to "pewnie".... no nic jutro dzwonie po toshibach i innych ..
ciekaw jestem co mi powiedza


O ile wiem to w Polsce nie ma w zasadzie punktow serwisowych bedacych
wlasnoscia firmy Toshiba. Jest tylko dwoch dystrybutorow: ABC Data
oraz Techmex, ktora maja wlasne, oddzielne od siebie sieci sprzedazy
i pewnie takze wlasne pukty serwisowe.
Na stronie http://tinyurl.com/5fcsq masz wymienione wszystkie europejskie
seriwsy Toshiby i Polski tam nie ma. Nie ma tez raczej mozliwosci, zeby
polski dystrybutor serwisowal sprzet kupiony u dystrybutora np niemieckiego.

j.