Widzisz wypowiedzi wyszukane dla frazy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6

won z barwnikami w sokach!

jakis czas temu lazilam po stronach federcji konsumentow - przeczytalam
m.in. ze w sokach niedozwolone jest uzywanie barwnikow. pod wieczor zjawil
sie u nas czarek i widzac sok tymbarka (chyba z czerwonych pomaranczy, ale
mozliwe ze z czerw. grejfrutow) stwierdzil ze jest w nim koszenila. inny

skarga do federacji konsumentow. troche to trwalo zanim odpisali, ale dzis
dostalam odpowiedz:

"Dziekujemy za Pani informacje. Zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych
ilosci substancji dodatkowych do srodków spozywczych (DzU z 5.02.2001 r. nr
9, poz. 72 ze zmianami) dodatek barwników do soków owocowych i warzywnych
nie jest dozowlony. O tym fakcie zostanie powiadomiony Glowny Inspektorat
Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych.

Z powazaniem
..."

pozdr. :)
pat
ps: jesli traficie jeszcze na cos takiego, to polecam adres:

 » 

won z barwnikami w sokach!

"Dziekujemy za Pani informacje. Zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych
ilosci substancji dodatkowych do srodków spozywczych (DzU z 5.02.2001 r.
nr
9, poz. 72 ze zmianami) dodatek barwników do soków owocowych i warzywnych
nie jest dozowlony. O tym fakcie zostanie powiadomiony Glowny Inspektorat
Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych.


pat - gratulacje, super reakcja. ale jestes pewna, ze w tym konkretnym byla
koszenila? kurcze, cos mi na oczy padlo, albo byla ukryta pod jakims
symbolem?

won z barwnikami w sokach!

"Dziekujemy za Pani informacje. Zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych
ilosci substancji dodatkowych do srodków spozywczych (DzU z 5.02.2001 r.
nr
9, poz. 72 ze zmianami) dodatek barwników do soków owocowych i warzywnych
nie jest dozowlony. O tym fakcie zostanie powiadomiony Glowny Inspektorat
Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych.


chmmm, do sokow nie mozna dodawac, ale do kisieli czy slodyczy mozna? dziwne
i nielogiczne...

wysokość piwnicy


A czy potrafi wskazać te przepisy ?


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

(http://je.pl/rcsp)

Rozdział 5 - Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

§ 72. 1. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tabeli, jeżeli przepisy
odrębne, w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń służby zdrowia,
nie określają innych wymagań:

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:
a) jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia   -    2,2m

 » 

Czynniki rakotwórcze, a odszkodowanie za nowotwór
Wymien kilka rakotworczych czynników, z ktorymi ma sie kontakt w
aptece. Rozumiem w laboratorium chemicznym, ale w aptece? Bardzo
jestem ciekaw, bardzo.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJz dnia 11 września 1996
r.w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad
stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

a szczególnie załącznik nr 1 cz. II, tam jest wykaz substancji
prawdopodobnie rakotwórczych, z którymi bez wątpienia ma się do czynienia w
aptece

Luka

Czynniki rakotwórcze, a odszkodowanie za nowotwór


Ehhh, ta ignorancja...
Polecam treść niniejszego rozporządzenia :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJz dnia 11 września 1996
r.w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad
stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

a szczególnie załącznik nr 1 cz. II, tam jest wykaz substancji
prawdopodobnie rakotwórczych, z którymi bez wątpienia ma się do czynienia
w
aptece

Luka


Re : Akt prawny UCHYLONY.  I na tym z mojej strony "polemika" zakończona.
AR

Obuwie ochronne w szpitalachDla mnie również. Niemniej ponawiam pytanie o podstawę prawną. Jaki przepis
wyższego rzędu daje dyrektorowi szpitala delegację do wydania takiego
zarządzenia?


Na pewno co najmniej to:

Art. 18a  Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

  1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w
zakładzie opieki zdrowotnej określa regulamin porządkowy zakładu opieki
zdrowotnej.

[...]

2. Postanowienia regulaminu, o którym mowa w ust. 1, nie mogą naruszać
praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów ustawy oraz
przepisów odrębnych.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustala kierownik zakładu opieki
zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 46 pkt 4.

Oraz być może (bo dogłębnie nie analizowałem) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 września 1992 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

miejsca publiczne, a palenie tytoniu

Czy lawka przed wejsciem do klatki jest miejscem publicznym, w
ktorym nie
powinno sie palic?
Jesli tak, to na jaki przepis mozna sie powolac?


USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza
pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi:
1)      w zakładach opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 2,
2)      w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
3)      w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów
użyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach
gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami.
1a. Za wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w miejscach, o których
mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest właściciel lub użytkownik obiektu.
2. W szczególnych przypadkach lekarz prowadzący leczenie może
zezwolić pacjentowi przebywającemu w zakładzie opieki zdrowotnej na
odstępstwo od zakazu palenia wyrobów tytoniowych.
3. Minister właściwy do spraw obrony narodowej, minister właściwy do
spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw sprawiedliwości
określą, w drodze rozporządzeń, zasady dopuszczalności używania
wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów.
4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne
niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego
jako strefy wolne od dymu tytoniowego.

Zwróć uwagę na kompetencje Rady gminy (ust. 4 powołanego przepisu)

Stróże prawa


Czy taki geniusz ma szanse zostać policjantem ? Czy wymogi formalne: minimum
174cm, sprawnośc fizyczna, kat.zdrowia wojskowa A są nie do przeskoczenia ?
Tak sobie gadaliśmy w większym gronie, że z powodów formalnych geniusze się
marnują. Jak to jest ?


Szczerze mówiąc nie bardzo wiem skąd wziąła się legenda kategorii A. W
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w
sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych
Ministrowi Spraw Wewnętrznych ( Dz. U. Nr 79, poz. 349 z 1991 r. Nr 83,
poz. 425 z 1992 r. Nr 146, poz. 712 z 1995 r. Nr 106, poz. 496 z 1996
r.). http://www.sg.gov.pl/Downloads/normy_zdrowia.pdf nie ma nic o
wojskowych kategoriach zdrowia. W tymże dokumencie zobaczysz jakie
warunki zdrowotne należy spełniać aby zakwalifikować się do służby.

czyżby baseny dla ratowników?

mysle, ze skoro woprowcy nie chca u nas dzialac - to czemu nie dac dorobic
troche ratownikom.


Zarobić, to i owszem można dać. Ale jaka jest pewność, że się sami nie potopią?

A tak na poważne, to kluczowym jest tu art. 55.2 Ustawy o kulturze fizycznej:
"Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są
narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, należy w
szczególności do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - specjalistycznego
stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym - w zakresie określonym w statucie tej
organizacji."

Do tej ustawy wydano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i
uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania
przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń
przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji
ratowniczej. (Dz. U. z dnia 22 listopada 2002 r.)

Rozporządzenie to w §6 pozostawia "furtkę" dla konkurencji, ale jest ona dość
wąska. Do prowadzenia działaności ratowniczej wymagane jest zezwolenie Min.
Spraw Wewn. i Admin. Niby niewiele. Tyle, że tam jest taki ZONK, że opinię ma
wydać w tym wypadku WOPR :-) To może być lekko zaporowy warunek. Zwłaszcza, że
nie znalazłem żadnych innych przepisów lub wytycznych to uszeguławiajacych,
czyli nawet nie bardzo wiadomo, do czego mogą się przyczepić.

Kierowca karetki

Był 16 luty (środa) gdy o godz. 22:19 kamils w artykule

witam, mam pytanie, jakie musi spelniac wymagania kierowca karetki? sa to
ludzie przyjmowani z ulicy i poddawani jakims szkoleniom? gdzie mozna zrobic
takie uprawnienia? pozdr.


Uprawnienia do kierowania pojazdami okresla Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym [Dz.U 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.], z ktora
mozna sie zapoznac tutaj:

http://www.prawojazdy.com.pl/display.php?site=41

oczywiscie w w odpowiednich miejscach tj.: Dział IV Kierujący, Rozdział 1
Uprawnienia do kierowania (Art. 87-100), a zapewne jest to pojazd
samochodowy uprzywilejowany wiec bedzie to Art. 95a. z konsekwencjami tj.
badania lekarskie, o których mowa w art. 122 ust. 2, i psychiczne, ze tak
powiem, o których mowa w art. 124 ust. 2. Prosze zwrocic baczna uwage na
wymog przeprowadzania badan przez lekarzy uprawnionych do badan lekarskich
osob kierujacych pojazdami. Ponadto wyniki badania lekarskiego i
psychicznego wydawane sa w formie orzeczen w trybie określonym w § 13
Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. [Dz.U. nr 2 , poz
15] ze stwierdzeniem o braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami. Na tej podstawie pracodawca wystawia zaswiadczenie do
kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Jezdzic/kierowac juz mozna.

Prawo o ruchu drogowym okresla wylacznie uprawnienia i wymagania do
kierowania pojazdami samochodowymi i uprzywilejowanymi.

Jakie inne uprawnienia czy kwalifikacje powinien posiadac kierowca karetki
to moze ktos inny...

pozdrawiam,

Praca na morzu


Jeżeli wymagania na marynarza są takie jak na żołnierza, to skoro
zdrowia nie wystarczyło na żołnierza, to i na morze nie wystarczy.

A poważnie, to podobno da się odkręcić zakombinowaną kat. D zgłaszając
się ponownie do WKU, tyle że trzeba się pewnie liczyć wtedy z
możliwością powołania do wojska.


Nie ma czego odkręcać, zdrowie mam a to, że nie ładnie wyglądam chyba
nie przeszkadza w przerzucaniu złomu na drobinicowcu :/

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 czerwca 2004 r.

w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

(Dz. U. z dnia 1 lipca 2004 r.)

Załącznik 2 Wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej
i psychicznej do czynnej służby wojskowej oraz do odbywania takiej
służby poza granicami państwa.
Rozdział 2 skóra, tkanka podskórna, naczynia limfatyczne i węzły chłonne
...
3.3 Blizny szpecące lub upośledzające sprawność ustroju - D - D - N
...

osady trudno rozpuszczalne <?>

Dzięki uprzejmości Kazika Warmińskiego, który ostatnio podał link do:

a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.(Dz. U. Nr 140, poz.
1172)
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1172.htm

można się zorientować, że szanowny Ustawodawca nie bawił się w żadne rozważania
pseudochemiczne ;-) lecz łupnął normę 1mg/dm3 dla substancji trudno
rozpuszczalnych.

Piotr

Ołów w puszkach


Witam,
ostatnio w internecie natknąłem sie na opinie że w puszkach z mlekiem
skondesowanym znajdują sie małe ilości ołowiu, który  podczas gotowania
puszki (np. do mazurka) przenika do mleka. Czy to możliwe by w aluminiowej
puszce znajdował sie ołów?


Ciekawe, nigdy jeszcze nie spotkałem mleka skondensowanego w puszce z
aluminium, wszystkie jakie widziałem to tradycyjne stalowe cynowane.
Nawet jeśli było by w puszce aluminiowej, to wszystkie te puszki jak np.
do piwa czy napojów pokryte są od wewnątrz wysokiej jakości powłoką na
bazie polimerów epoksydowych tak więc kontakt jakiejkolwiek żywności z
aluminium jest niemożliwy.(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 135 Poz. 1275) do ustawy z dnia 6 września 2001
r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością)

nowe specjalizcje

Cały bajer polega na tym że nie będzie tu nic głosowane, bo są to
rozporządzenia i z tego co się orientuję to leżą one już prawie gotowe na
biurku Ministra Zdrowia. Któregoś pięknego (może czerwcowego) dnia pan
Minister dwoma podpisami załatwi nam niezły pasztet i nic go to nie będzie
obchodziło.

Stare specjalizacje nie będą tożsame z nowymi i jeśli ktoś będzie chciał
mieć tytuł specjalisty to musi robić nową specjalizację !!!
Pod koniec tego rozporządzenia jest jednak dosyć niejasny zapis, który daje
światełko w tunelu że posiadacze dotychczasowej specjalizacji zachowują
swoje uprawnienia?!
Jak się czyta takie rozporzadzenia to nie wiadomo czy śmiać się czy płakać.

Pozdrawiam,
P.

Ale może to wynika z tego, że projekt brzmi bardzo nieprawdopodobnie.
Kiedy
ewent. ma być głosowany?
Ciekawa jestem jakby to miało wyglądać w praktyce?


nowe specjalizcje


Cały bajer polega na tym że nie będzie tu nic głosowane, bo są to
rozporządzenia i z tego co się orientuję to leżą one już prawie gotowe na
biurku Ministra Zdrowia. Któregoś pięknego (może czerwcowego) dnia pan
Minister dwoma podpisami załatwi nam niezły pasztet i nic go to nie będzie
obchodziło.


Z tego co widać na stronach MZ rozporządzenie o specjalizacjach już
zostało podpisane (15.05.2003), czeka sobie tylko na publikację.
Pozdrawiam,
O.

Farmacja - uzyskanie dyplomu a staz

| A co mogą wywalczyć ? Senat AM zmieniał na wniosek ministra zdrowia
| program
| i długość studiów i nie bardzo widzę sposób żeby podważyć tą decyzję.

| Pozdrawiam
| Wojtex

A gdzie moge znalezc ten tekst? Czy to jest rozporządzenie MZ czy wniosek?
I czy jest on wiazacy dla uczelni w takim stopniu ze musi ona zmieniac
program studiow?


To nie jest rozporządzenie, tylko pismo Ministra Zdrowia.
Tu wklejam uchwałę senatu SAM:
 "Senat Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach działając na podstawie § 61
ust. 3 Statutu Śląskiej Akademii Medycznej oraz pisma Ministra Zdrowia
NS-KCH-ZMXIII/4/04 z 2.02.2004 roku dotyczącego poszerzenia programu
studiów na kierunku farmacja o sześciomiesięczny staż w aptece jak również
stanowiska Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych z dnia 28 stycznia
2004 roku w sprawie stażu po obronie pracy magisterskiej na kierunku;
farmacja   w y r a ż a   g o t o w o ś ć   wprowadzenia takiego stażu."

Wojtex

recepta na tabl.antykoncepcyjne

Glupia jestes, kazda recepta ma okreslona waznosc. To ze uda sie
zrealizowac
pelnoplatną recepte w aptece to dobra wola farmaceuty, ktory chce zarobic.
Rownie dobrze moglby Ci sprzedac ten Cilest czy Harmonet bez recepty.
"Naprawde" pisze sie razem, tak przy okazji.


nie wiem kto jest głupi, ale rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wystawiania recept lekarski określa terminy realizacji recept następująco:
1. ogólnie 30 dni ale
2. antybiotyki i recepty z pogotowia 7 dni
3. leki sprowadzane z zagranicy 60 dni
4. narkotyki i niektóre psychotropy 14 dni
i to co najważniejsze:
- po upływie powyższych terminów można receptę zrealizować za pełną
odpłatnością w terminie 180 dni (nie dotyczy to antybiotyków)

nie podam teraz numeru rozporządzenia i daty wydania ostatniej wersji
ponieważ w roku 2001 i 2002 zmieniło się ono chyba 4 razy
(termin antybiotyków był 14 dni i 5 dni, z pogotowia 5 dni i 7 dni,
antykoncepcyjne od 30 do 90 dni), ale w ostatniej wersji doszedł zapis o
możliwości realizacji recepty nawet do pół roku jeśli wydajemy ją z 100%
odpłatnością

Lek z Francji - jak sprowadzić?

| | | Z przykrością powiem że podana wyżej prawda jest zdezaktualizowana,
aktualna
| jest tu
|
|
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m341&ms=&ml=pl&mi=37&mx=0&mt=&my=...

czyli też tu :
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1848.htm (tu przynajmniej jest numer
itp..)

Zmiana nazewnictwa z prezesa urzędu na ministra istotnie wiele wnosi :-)))
a do poczytania dla zainteresowanych też istotnie jest wiele :-)))
cytat:"W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie
sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia
pacjenta (Dz. U Nr 156, poz. 1833) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
" 3) sposób potwierdzania przez ministra właściwego do spraw zdrowia
okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001
r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej "ustawą"";
2) użyte w rozporządzeniu, w różnych przypadkach wyrazy "Prezes Urzędu"
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy
do spraw zdrowia",
3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do
niniejszego rozporządzenia."

I dlatego podałem dokument wyjściowy opisujący procedurę sprowadzania
leku-lecz istotnie był on lekko podretuszowany i to naprawdę bez zmian
istotnych dla osoby chcącej poznać procedurę sprowadzania leku z zagranicy.
Przepraszam więc za nie podanie iż dokument ten ma (dla mnie niewielką)
poprawkę.

Marek

BIOTON - nici z przejęcia "INDAR"


| Wiecie już? http://delo.ua/news/economics/ukraine/info-48099.html

| No to pozamiatane.

| :(

Wielu tu było niedowiarków , a jednak ...


Treść raportu:                  
  W odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące ewentualnych problemów w
przejęciu kontroli nad INDAR ZAO z siedzibą na Ukrainie (&#8222;Indar&#8221;) BIOTON S.A.
(&#8222;Spółka&#8221;) informuje, że na chwilę obecną jedynym oficjalnym i obowiązującym
dokumentem, zawierającym listę ukraińskich przedsiębiorstw przeznaczonych do
prywatyzacji w 2007 r., na której znajduje się także Indar, jest
rozporządzenie ukraińskiej Rady Ministrów nr 226-p z dnia 26.04.2007 r.
Doniesienia prasowe dotyczyły jedynie projektu rozporządzenia Rady Ministrów,
przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, pozytywnie zaopiniowanego
przez Ukraiński Fundusz Mienia Państwowego, wykluczającego Indar z w/w listy.
Spółka informuje także, że w Radzie Nadzorczej Indar (&#8222;Rada&#8221;) zasiadają
przedstawiciele akcjonariuszy Indar, w tym spółki Mindar Holdings Ltd, która w
Radzie dysponuje dwoma głosami i jest w 100 % kontrolowana przez BIOTON S.A.

BIOTON - nici z przejęcia "INDAR"


... oficjalnym i obowiązującym dokumentem, na której znajduje się także
Indar, jest
rozporządzenie ukraińskiej Rady Ministrów nr 226-p z dnia 26.04.2007 r.


JEST  AKTUALNIE   NIEWYKONYWALNE   ! ! !

Doniesienia prasowe dotyczą nowego projektu rozporządzenia Rady Ministrów,
przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, pozytywnie
zaopiniowanego
przez Ukraiński Fundusz Mienia Państwowego, wykluczającego Indar z w/w
listy.


NAJWAŻNIEJSZE CIAŁO OPINIOTWÓRCZE - DECYZJA DO PIECA , NOWA NA STÓŁ !
TO CHODZI O STRATEGICZNY INTERES NARODOWY ( cokolwiek to znaczy ) :)

To , plus zamknięcie w USA = rano PKC i na kolejne pół roku spokój od
BIOTONU

Pzdr.

Proces dialerowów rozpoczęty (Gazeta Wyborcza)


| a pod nazwą "piertuszka"? Albo "poradnik speleologiczny" ;-)
ROTFL :-)))


Ty się śmiej... Jak ja ostatnio chciałem kupić w Praktikerze butelkę
rozpuszczalnika, to mi kazali wypełnić oświadczenie, na którym trzeba
było podać imię, nazwisko, adres i do jakich celów go kupuję *)
Na szczęście nie mieli prawa mnie wylegitymować, więc wpisałem
personalia pewnego ministra oraz, że kupuję rozpuszczalnik, aby go
wąchać. :)

*)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia ewidencji produkcji lub obrotu prekursorów grupy
IIA-R i IIB-R oraz zgłaszania prekursorów grupy IIA-R (Dz. U. z 2003
r. Nr 7, poz. 88)

Czy policjant może...

A chodzi konkretnie o to, ze policjant nie ma prawa prosic nas, bysmy
wsiadali do radiowozu.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie kontroli ruchu drogowego

(Dz. U. z dnia 31 stycznia 2003 r.)

7. Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie
konieczności:

1) udzielenia pomocy choremu lub rannemu;

2) doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby
zdrowia;

3) poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub
środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w
innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;

4) okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;

5) przeprowadzenia czynności procesowych.

Niestety nikt nie sprecyzował czynności zawartych w ppkt.5,
Teoretycznie każdy myślący policjant jest w stanie podciągnąć swoje
czynności
do tego ppkt.
Wynika z tego że może zaprosić kierującego do radiowozu...

Pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy - czy mozna prowadzic?

Jakaś podstawa prawna tych głupot??
Liczy się pierwszy pomiar i tylko on widnieje w zarzucie.


podejrzewam że procedura postepowania zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i
sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organiźmie. Rozporządzenie
to jest obowiązujące. Jednak nie moge dotrzeć do jego treści.

| Ja na twoim miejscu po zaistniałej sytuacji pojechał bym na jednostkę
| policji i próbował wyjaśnić sytuację z dyżurnym bo on ma decydujące
zdanie
w
| tej kwesti chyba,

Chyba nie;)))
Decydujaca jest ustawa.


Jak wiadomo ustawa ustawą a życie życiem...

pozdr
michau
DU Nexia
radom

Kanary i co dalej....


| a tak z ciekawosci :-) czy badanie moze wykonac jedynie lekarz? i jak to
| sie ma do zgody pacjenta na przeprowadzenie na nim takiego zabiegu? to sa
| przepisy obowiazujace lekarza, bez zgody pacjenta nie moze zrobic nic

Jest do tego również rozporządzenie Ministra Zdrowia.
Jeśli pobranie krwi może zagrozić życiu osoby od której nalezy krew pobrać
to lekarz ma prawo odstąpić od pobrania i wypełnić stosowny protokół na tą
okoliczność.Jeśli nie to BEZ zgody pacjenta MUSI pobrać krew na wniosek
policji.


W tym cały problem, że jest to rozporządzenie. Tak poważne ograniczenie
wolności obywatelskich wymaga ustawy. Jest to ewidentna luka w prawie, na
dzień dzisiejszy lekarz nie ma prawa wykonać jakiegokolwiek zabiegu bez zgody
pacjenta, chyba że na zasadach przewidzianych w Ustawie o zawodzie lekarza.

Kanary i co dalej....

Czyli minister zdrowia wydał rozporządzenie sprzeczne z ustawą


 Nie chce mi się szukać ale widziałem i przeczytałem rozporządzenie

obligujące lekarza do pobrania krwi na wniosek policji lub prokuratora.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 11 czerwca 2003 r.
w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność
w organizmie
(Dz. U. Nr 116, poz. 1104)
par.6/../3. Do pobrania krwi do badań jest obowiązany lekarz lub pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej lub izby
wytrzeźwień, a jeżeli badanie dotyczy żołnierza czynnej służby wojskowej albo osoby zatrudnionej w jednostce wojskowej
lub osoby pełniącej służbę lub zatrudnionej w jednostce organizacyjnej nadzorowanej, podległej lub podporządkowanej
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanemu dalej "ministrem" - także lekarz lub pielęgniarka zakładu opieki
zdrowotnej utworzonego przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra.

4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia,
decyzję o dokonaniu tego zabiegu podejmuje lekarz.

213M i maszynisci...

Tak sie zastanawiam czy chociaż wiesz o czym piszesz.
Wywolałeś wątek, ktory moze wygenerowac masę zbędnej dyskusji.
Małą masz chyba wiedzę o zasadach bezpieczeństwa prowadzenia ruchu
pociagow, wydaje sie byc zblizona do wiedzy panow z samorządów i ich
laickim wyobrażeń na ten temat. Ruch kolejowy, jaki by nie byl, czy to
prowadzony lokomotywa , autobusem szynowym czy nawet zaprzęgiem konnym
podlega specjalnym rygorom zawartym w odpowiednich przepisach.
Takim szczególnym przepisem jest : Rozporządzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie wykazu stanowisk
bezpośrednio zwiazanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz
warunkow, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach
oraz prowadzące pojazdy szynowe. Dz. U. Nr 87, poz 979 z dnia 27
października 1999r.
Z tego co mi wiadomo osoby proponowane do pracy w obsłudze autobusów

wcześniej, że sa to byli maszyniści z ktorymi Zaklady Taboru już dawno
rozstały sie "bez żalu".
Zadaj sobie pytanie; czy chciałbyś jechać w pociągu prowadzonym przez
niepewnego maszyniste. Niepewnego zpowodu kilku niuansów:
- nie najwyzszych kwalifikacji,
- nie najlepszego stanu zdrowia,
- nie znajomości szlaku.
W kraju jest wiele firm posiadajacych koncesje na prowadzenie ruchu
pociągów, ale co z tego kiedy nie maja ani jednego maszynisty mogacego
takie pociagi prowadzić.
Pozdrawiam
MM

Czy Polska jest już krajem wyznaniowym ?

tym temacie . Ciekawe jak to wygląda u nas .


w Polsce wygląda to tak (w przypadku poronienia), że od 2007 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia (z dnia 21 grudnia 2006 r. - nie chce mi sie szukac źródła), które zobowiązuje lekarzy do wystawiania kart zgonu dziecka martwo urodzonego i to niezależnie od stopnia zaawansowania ciąży - karta jest podstawą do załatwienia formalności urzędowych i kościelnych, po których może sie odbyć pogrzeb - pisała o tym Wyborcza http://miasta.gazeta.pl/p...37,4220414.html

w praktyce bywa z tym różnie, bo szpitale często uchylają sie od wystawiania zaświadczeń, tłumacząc sie brakiem procedur, poza tym niewielu rodziców wie o przysługujących im prawom

niestety faktem też jest, że duchowni potrafią robić problemy z takimi pochówkami (co moim zdaniem kopromituje Kościół - z jednej strony walka o życie od poczęcia, a z drugiej odmowa pogrzebu?)

a druga sprawa to fakt, że takie pochówki odbywają sie tylko, gdy zażądają tego rodzice - poza tą sytuacją szczątki płodów trafiają po prostu na śmietnik, do zlewu albo w najlepszym wypadku do pieca razem z odpadkami... taka nasza "katolicka" ojczyzna...

pozdrawiam

???

sprzedający często sam ich nie zna, nie zawsze bowiem jest pierwszym właścicielem konia. Ponadto praco jako takie nie mówi wyraźnie, iż sprzedający ma taki obowiązek. Jednak koń poza paszportem powinien posiadać dokumentację weterynaryjną...
"Dokumentacja weterynaryjna
Zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi przy przywozie i przemieszczaniu zwierząt, (...), konie mogą być przedmiotem handlu jeżeli są zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii państwa wysyłającego. Dokument wystawiany jest w dniu załadunku zwierząt lub, w przypadku koni zarejestrowanych, w ostatnim dniu roboczym przed załadunkiem. Wzory świadectw są określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych (Dz. U. Nr 100, poz. 1020). Druki formularzy, w kilku językach urzędowych UE, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem http://www.wetgiw.gov.pl/. Wyjaśniamy, że w przypadku koni hodowlanych posiadających paszport (koniowate zarejestrowane), wystarczającą jest informacja o stanie zdrowia konia, potwierdzona przez urzędowego lekarza weterynarii na formularzu, który określony jest w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, nazwanego na stronie GIW, zgodnie z nomenklaturą prawa europejskiego "Poświadczenie zdrowotności". Dla zwierząt nie posiadających paszportów wymagane jest świadectwo zdrowia określone w załączniku nr 1. Świadectwo zdrowie jest również obowiązujące dla wszystkich koni przywożonych z krajów trzecich tj. spoza UE."

Krwiodawca w lasach, a dzień wolny?

Ale prawo obligo o tym stanowi i należy Ci się jak chłopu ziemia. Weź zawsze tylko kwitek od "krwiopijców" PUZP jest aktem niższego rzędu i opracowane w zgodności z obowiązującymi prawami i nie może być mniej korzystne , tylko więcej
Wyślijcie kadrowego/ową do szkoły może jakiejś A to podaruj nieświadomej urzędniczce
Odznaczenia i przywileje należne dawcom wynikają z następujących aktów prawnych :

Ustawa z 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1997 r., Nr 106, poz. 681 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21.08.2006 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz. 1324).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 281).

A Ty zapisz się do Klubu http://www.arquest.biz/in...id=73&Itemid=40

Straż Leśna

Aby zostać strażnikiem leśnym trzeba spełniać wymagania art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435)
Art. 45. 2. Pracownikiem Służby Leśnej może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) ukończyła 21 lat;
3) ma pełnię praw cywilnych i obywatelskich;
4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
5) cieszy się nienaganną opinią;
6) zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy;
7) posiada odpowiedni stan zdrowia;
8) nie była karana sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.

A także ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej
(Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 123)

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 żeby zostać strażnikiem trzeba mieć wykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne i 2 lata pracy oraz spełniać wymagania, o których mowa w § 3 rozporządzenia.

§ 3. Na stanowisku strażnika leśnego lub starszego strażnika leśnego nie zatrudnia się osoby:
1) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
2) wykazującej istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
3) uzależnionej od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

Później trzeba znaleźć nadleśnictwo które zatrudni Cię i skieruje na kurs podstawowy strażnika leśnego.
I to chyba tyle...

Pytanie o uzytkowaniu pilarki bez ... No właśnie....

I - co ciekawe, w całym Rozporządzeniu, ni ema ANI SŁOWA o tym, że nie mogą pracowac kobietki....

I CO??


Nadrzędnym aktem nad rozporządzeniem jest ustawa. W tym przypadku (piszesz o pracownikach) jest to Kodeks Pracy.

Art. 176 k.p. zakazuje zatrudniania kobiet przy pracach, które stwarzają szczególną uciążliwość, tzn. wymagają dużego wysiłku lub obciążenia dla organizmu kobiety lub gdy są szkodliwe dla jej zdrowia.

Katalog prac wzbronionych kobietom zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545 ze zm.).

Zakaz zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia jest bezwzględnie obowiązujący, a zatem nie jest dopuszczalne zatrudnienie przez pracodawcę kobiety przy takiej pracy nawet za jej zgodą.

Nadleśnictwo zawierając umowę z firmą na wykonanie prac z pozyskania drewna wymaga (przynajmniej u nas) udokumentowania posiadania uprawnień do ścinki drzew, jak również zobowiązuje nas do przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń BHP. Niby dlaczego inne zasady miałyby obowiązywać przy samowyrobie?

Absurdy prawa w LP

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 stycznia 2003 r.

w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.

(Dz. U. 03.11.123 z dnia 28 stycznia 2003 r.)

§ 3. Na stanowisku strażnika leśnego lub starszego strażnika leśnego nie zatrudnia się osoby:

1) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

2) wykazującej istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

3) uzależnionej od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

Wychodzi na to, że na innych stanowiskach można

Licencja zawodnicza w Taekwon-Do ITF (PZTKD)

watpie zeby rozne regiony polski mialy rozne przepisy prawne. dla scislosci cytuje wspomniane rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2004:

Załącznik pkt. 5:
"5. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 10(kons. neurologiczna) i 11(EEG), przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych dzieci i młodzieży do 21. roku życia uprawiających amatorsko boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy i powtarza co dwa lata."

Link: http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2004/2815.htm

lekarz podbijajcy ksiazeczke bez tego albo nie zna tego przepisu albo swiadomie lamie prawo.
Radzilbym uwazać.

Pozdrawiam

"Nielegalne" szkoły

A wracając do aktów prawnych - uprawianie sztuk walki regulują następujące dokumenty:

USTAWA z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. (Dz. U. z dnia 6 marca 1996 r.)

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI z dnia 17 września 1996 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (M.P. z dnia 30 września 1996 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski. (Dz. U. z dnia 18 listopada 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

To chyba byłoby na razie wszystko...

Jak przedłużyć zasiłek na celiakię?

Ja nie miałam problemu z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka. Wiele razy na forum czytałam że decyzja komisji zależy od dobrej woli lekarza lub szczęścia rodzica i ja też miałam do tej pory takie zdanie ale kilka dni temu zaczęłam dokładnie analizować różne przepisy i wyczytałam z nich wyraźnie że w Rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w rozdziale 6 paragraf 32.1 /przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez/ punkt 8 podpunkt c: przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii powikłane zespołem złego wchłaniania. Myślę że musimy się tego trzymać bo to dotyczy właśnie naszych dzieci lub dorosłych celiaków. Lekarka, która leczy moje dziecko spytała mnie czy wiem o tym że należy nam się zasiłek pielęgnacyjny. Ja nawet nie miałam odwagi zapytać. Moja córka 16 lutego stawała na komisji i dostała TAK w punktach 5.6.7.8.9. więc od marca będę otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne. Wszystko to zsługa lekarza leczącego, który włożył dużo serca w wypełnienie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i dopisał nawet zdanie że dziecko wymaga bardzo kosztownej diety. Co jak wszyscy wiemy jest zgodne z prawdą.

RECEPTY czy można kopiować, kserować?

Przydzielane numery dla recept lekarskich, przypisywane są dla konkretnego lekarza. Odstępowanie bloczków recept, jak i korzystanie z innych zakresów numerycznych recept niż te, które zostały przydzielone w systemie informatycznym MOW NFZ, narusza przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

I jeszcze to polecam:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie recept lekarskich

Pogrzeb dzieci poaborcyjnych i po poronieniach?

No właśnie ,a jak zorganizować pogrzeb bez aktu zgonu


Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2001 r.) sporządza sie Karte Zgonu oczym mówi:
§ 1. 1. Ustala się wzór karty zgonu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
2. Karta zgonu jest wypełniana dla:
1) osób zmarłych,
2) dzieci martwo urodzonych, na wniosek osób uprawnionych do ich pochowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej "ustawą".

i przy okazji cytowany wyżej artykuł 10:
Art. 10. 1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 1) pozostały małżonek(ka), 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

A do pochówku wystarcza wtedy własnie karta zgonu:
art. 11. ust. 5. Jeden z egzemplarzy karty zgonu, zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, przedstawia się administracji cmentarza w celu pochowania zwłok, drugi zaś służy do celów statystycznych.

APEL DO STOMIKóW I NIE TYLKO ! ! !

W dniu 30 stycznia o godz. 10 pod Ministerstwem Zdrowia będzie protest stomików, na który zaprasza Pol-Ilko.

Pol-Ilko zachęca także do wysyłania od siebie pism z negatywną opinią o projekcie rozporządzenia na adres MZ: dep-pl@mz.gov.pl. Pismo powinno zaczynać się od słów: "W nawiązaniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych ze środków publicznych zamieszczonego na stronie internetowej..." - gdyż tak rozpoczęte pismo będzie uznane jako protest i konsultację.

Konsultacje trwają do 15 lutego 2008 r.

Więcej informacji: http://polilko.w.interia.pl/main.html
Moje pismo: http://www.stomia.info.pl/pliki/List_do_MZ.pdf

Propozycja Minister Zdrowie

Nowy termin wejścia w życie wykazu leków refundowanych

Rozporządenia MZ z wykazami leków refundowanych od 16 marca 2009 roku ?

Ministerstwo Zdrowia najprawdopodobniej nie dotrzyma terminu wprowadzenia nowych wykazów leków refundowanych z dniem 1 marca 2009 r.

W dniu 20 lutego (piątek) w rozmowie telefonicznej z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji Ministestwa Zdrowia, Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz uzyskał informację, że rozporządzenia wprowadzające nowe wykazy leków refundowanych najprawdopodobniej wejdą w życie w dniu 16 marca (poniedziałek) br.

Ministerstwo wprowadziło zmiany do projektów rozporządzeń dotyczących nowych wykazów i ponownie skierowało propozycje projektów do Rządowego Centrum Legislacji w celu zwolnienia przez komisję.

Jeżeli nie pojawią się zastrzeżenia, rozporządzenia zostaną podpisane przez Ministrów Zdrowia i Finansów, a następnie zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Koordynator Departamentu
Informacji NRA
Michał Grzegorczyk

http://oia.koszalin.pl/Ro...ewsQQid,66.html

Super dojdzie do tego że nowe ceny leków wejdą od marca ale 2010 r

Propozycja Minister Zdrowie

tom-as napisał/a:

ja mam od prawie 2 miesiecy wypisana recepte "P" cos na 4 opakowania pentasy.
taki fajny myk ... wpisane ze recepte mozna wykupic od 1. marca wiec jeszcz jest aktualna

Nie rozumiem tego za bardzo. Recepty sa ważne 1 miesiac od wystawienia, czyż nie tak? Możesz przytoczyć jakoś artykuł z ustawy albo coś co traktuje o tym przypadku?Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadku recept wystawionych na kolejne trzy miesięczne kuracje 30 dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji, z zastrzeżeniem poniższych punktów:

a)
Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.

b)  
Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.

c)  
Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia

Terminy realizacji recept oraz zasady wydawania leków na receptę określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich ( Dz.U.07.97.646).

http://www.mz.gov.pl/wwwm...343&mx=0&ma=288

Recepta- czas realizacji

nic nie ma w ustawie o receptach od lekarza pogotowia

jeżeli "pogotowie" to to samo co "pomoc doraźna", to jednak w ustawie (a ściślej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia) coś jest o tym.

ze strony Ministerstwa Zdrowia:

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadku recept wystawionych na kolejne trzy miesięczne kuracje 30 dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji, z zastrzeżeniem poniższych punktów:

a)
Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.

b)  
Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.

c)  
Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia

--------------------------------------------------------------------------------
Terminy realizacji recept oraz zasady wydawania leków na receptę określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich ( Dz.U.07.97.646).wg mnie - już wszystko jasne

Lista leków na NZJ z cenami obowiązującymi od 1 lipca 2006 r

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

http://www.mz.gov.pl/wwwm...t=&my=&ma=09428

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 października 2007 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 31 października 2007

W załącznikach nr 1, 2 i 3 listy leków w wysokość planowanej refundacji

nauczanie indyw. vs przebywanie w dużych skupiskach ludzi

To chyba jednak zależy od szkoły i dyrektora, a nie przepisów.


No właśnie nie, bo dyr. liceum do którego chodziła Smerfetka bardzo przestrzegała przepisów i mówiła mi, że nauczanie indywidualne oznacza naukę indywidualną w domu i w związku z tym poszperałam nieco i znalazłam.
pkt .4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży brzmi:
"Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej."
Natomiast w pkt 6 napisano:
"W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych)."
Więc to chyba wyjaśnia wszystkie wątpliwości.

nauczanie indyw. vs przebywanie w dużych skupiskach ludzi

pkt .4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży brzmi:
"Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej."
Natomiast w pkt 6 napisano:
"W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych)."
Więc to chyba wyjaśnia wszystkie wątpliwości.Czyli wniosek, że można mieć indywidualne w szkole ?
To dlaczego mi mówili, że powinnam mieć w domu, bo oni nie biorą odpowiedzialności dojeżdżania do szkoły ? Fakt, mam przyznanie bus dla niepełnosprawnych, ale powiedzieli, że nie mogę z niego korzystać, bo to moga tylko osoby które jadą do szkoły, a ja mam indywidualne które musi być w domu.

Czy mogę mieć bagnet??

[/quote]policja tez używa batonów i nie jestem pewien czy jest to do końca legalne[quote]

o ile Policja nie używa tego typu urządzeń do popełniania przestępstw, są one legalne... są one używane w ramach uprawnień policjantów do rozpraszania demonstracji, lub przywracania porządku publicznego, a nie w celu zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia...

znalazłem jeszcze coś takiego "Choć przeznaczona do zadawania razów, pałka teleskopowa nie jest przedmiotem niebezpiecznym w rozumieniu art. 280 § 2 kk, bo zwyczajnie używana nie stwarza zagrożenia dla życia ludzkiego, jakie powstaje z użycia noża lub broni palnej. Pałki teleskopowe znajdują się na wyposażeniu policjantów na podstawie § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. 2001 r. Nr 14 poz. 139)." Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie" - postanowienie SA w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r. II AKz 185/2006 Krakowskie Zeszyty Sądowe 2006/6 poz. 73

Zamówienie Blood Tagów.

Chyba chodzi o karte "KREWKART" http://www.krewkart.pl/

Z tego co tam pisze to "Zgodnie z opinią Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie jak również Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 roku w sprawie oznaczania grupy krwi (Dz. U. 191. 1607) o treści "... Za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik wpisu w dowodzie osobistym, Identyfikacyjnej karcie grupy krwi, legitymacji honorowego dawcy krwi ..."

Jest tez lista palcowek gdzie mozna wyrobic taka karte w Szczecinie:

SZCZECIN UL. ENERGETYKÓW 2
SZCZECIN UL. MĄCZNA 4
SZCZECIN UL. POCZTOWA 1A/1
SZCZECIN UL. STRZAŁOWSKA 22
SZCZECIN UL. ŚW. WOJCIECHA 7
SZCZECIN UL. T. STARZYŃSKIEGO 2

Ciekaw jestem ile kosztuje wyrobienie takiej karty.

Dom Polski - masowy grób, szczątki rozstrzelanych

taka mała ciekawostka z wikipedia.pl

Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny. O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783)).czy u nas takie są procedury zachowane

Dom Polski - masowy grób, szczątki rozstrzelanych

Cytat:
Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny. O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783)).

to przepis wykonawczy do Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdzie dalej czytamy

Art. 19. Przepisy niniejszej ustawy dotyczące ekshumacji i przewożenia zwłok nie odnoszą się do archeologicznych prac wykopaliskowych, dotyczących grobów i cmentarzysk położonych poza terenem cmentarzy objętych niniejszą ustawą.

Koniec strajku - polemika...


Szkoda, że nie przytoczyłeś nr. rozporządzenia ministra, które nakłada na lekarzy obowiązek dokształcania się oraz rozporządzenia, które wprowadza procedury weryfikacji wiedzy lekarzy. Znam kilku lekarzy osobiście i jakoś nigdy nie wspominali o swym udziale w sympozjach.
Chyba, że się doktoryzujesz, bądź habilitujesz ale w takim przypadku udział w konferencjach jest koniecznością.Koniecznosc doskonalenia zawodowego to wymog:
1. merytoryczny-ktory wynika z art.4 ustawy o zawodzie lekarza.
2.etyczny-art.56 Kodeksu Etyki Lekarskiej
3. prawny art.8 ust.1 ustawy o zawodzie lekarza.

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie ksztalcenia ustawicznego lekarzy i lekarzy dentystow z dnia 6 pazdziernika 2004r. Dz.U. z 22 pazdzernika 2004r.

Ferbik, a co do uwagi nt mojej plci to calkowicie cie ona dyskredytuje jako adwersarza w tej wymianie pogladow. Jest nie na temat, nie wynika z mojego braku zdecydowania co do plci. Zapewniam cie ze plec mam jasno zdeterminowana genetycznie i somatycznie, a rozwoj plci intelektualnej i seksualnej przebiegl w kierunku naznaczonym w chwili zaplodnienia. Tak wiec o obojnactwie lub schizofrenii plciowej nie moze byc mowy.
Traktuje to jako zwykla zaczepke na przedszkolnym poziomie sredniakow, no moze starszakow.

Jaro, zwrot "corpus delicti" to oczywiscie narzedzie zbrodni, ale w jezyku kryminalistyki. W mowie potocznej czesto stosuje sie ow zwrot jako synonim"meritum sprawy" "przedmiot zainteresowania, temat dyskusji". Np; corpus delicti sporu miedzy Pawlakiem a Kargulem to miedza.
Polecam kupno slownika zwrotow lacinskich. Bardzo elegancko jest czasem uzyc w rozmowie zwrotu lacinskiego.
Watek uwazam za zamkniety

sól jodowana

Słyszałem, że jest rozporządzenie zakazujące

sprzedaży w handlu detalicznym soli niejodowanej. Dlaczego nie zostawia
się
nam wyboru?http://www.izz.waw.pl/wwzz/opinie-5.html

"Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30. 06. 2000 r.
w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu w celach spożywczych
niektórych rodzajów soli. Zgodnie z omawianym rozporządzeniem do jodowania
soli spożywczej można stosować zarówno jodek potasu (30ą 10 mg KI/kg soli),
jak i jodan potasu (39ą 13 mg KIO3/kg soli). Nadal obowiązek jodowania
dotyczy soli stosowanej w gospodarstwie domowym, a nie soli przeznaczonej do
stosowania w przetwórstwie środków spożywczych."

Czyli wiedzą, że kiszenie nie wyjdzie na soli jodowanej.

Pozdrawiam
Leszek

Ksylitol

a masz dzieci ?

A|FA ......mam, ale ...... "duże"
Skąd to pytanie? Nie umiem czytać w myślach .:-( , ale wiem z
rozporządzenia pana ministra zdrowia, że substancji słodzących nie wolno
stosować w środkach spozywczych dla niemowląt i dzieci do 3 lat.
Co innego jak dzieciątko ma już 3 latka ...i 1 dzień .
Grażyna K.

--
Wiadomość wysłana z Portalu Młodzieży Optymalnej
http://mlodziez.optymalni.one.pl

Ksylitol

Użytkownik "Grażyna K." <grakun4@wp.pl> napisał w wiadomości
news:a15as1-r07.ln1@x86.one.pl...


a masz dzieci ?

A|F

A ......mam, ale ...... "duże"
Skąd to pytanie? Nie umiem czytać w myślach .:-( , ale wiem z
rozporządzenia pana ministra zdrowia, że substancji słodzących nie wolno
stosować w środkach spozywczych dla niemowląt i dzieci do 3 lat.
Co innego jak dzieciątko ma już 3 latka ...i 1 dzień .znaczy cukru tez nie wolno?
przeciez ksylitol to nie jest zadna "substancja slodzaca" tylko normalnie
naturalny i to zdrowy "cukier"
ja kupuje zeby dzieciakom sypac chociaz do herbaty itp...
bo moje relatywnie male i nie potrafia zyc bez slodkiego
szkoda tylko ze takie drogie toto

A|F

Prawa pacjenta

Od dziś możemy liczyć na więcej u dentysty
Do czego masz prawo u dentysty
Źródło: Gazeta Prawna; monitor.instytut.com, infor.pl

Od dzisiaj obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. z dnia 13 maja 2008 r. nr 81, poz. 485).

Według nowych przepisów więcej osób będzie miało prawo do bezpłatnego znieczulenia w przypadku wykonywania gwarantowanych świadczeń stomatologicznych.

Jeśli wyniknie to ze wskazań medycznych, osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, oprócz znieczulenia przysługuje również dostęp do kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień.

Leczenie w krajach Unii

NFZ pokryje koszty transportu (autor: D. Sikora: żródło: Gazeta Prawna nr 149 z dnia 2008-07-31)

NOWE PRAWO - NFZ pokryje koszty transportu sanitarnego pacjenta z zagranicy. Jednak wskaże on najtańszy środek transportu odpowiedni do stanu zdrowia pacjenta.

Minister zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia z 23 lipca 2008 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badanie diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. Zgodnie z nim, NFZ będzie mógł odmówić wydania zgody na leczenie za granicą, jeżeli uzna, że inna placówka w kraju, a nie ta, w której pacjent jest zapisany na liście oczekujących, ma możliwość natychmiastowego zoperowania chorego. Fundusz zyskał również prawo wskazania innego zagranicznego szpitala, który ma wykonać świadczenie, niż ten, który został wpisany przez lekarza we wniosku o skierowanie na leczenie w innym kraju.

Dzięki nowelizacji rozporządzenia NFZ zapłaci również za transport pacjentów z zagranicy do Polski. Jednak o tym, jak pacjent zostanie dowieziony do kraju, zadecyduje NFZ. Ma on prawo wyboru najtańszego środka transportu dostosowanego do stanu zdrowia pacjenta.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie 14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

do jakiego ZUS-u przesyłane są informacje powypadkowe?

Po pierwsze: Ewania ma racje.
Po drugie : jak nie ma racji patrz punkt pierwszy

Dokumentacje przesyłasz do właściwego terytorialnie oddziału ZUS ze względu na zamieszkanie pracownika.

Mówi o tym:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.(Dz.U.02.234.1974)

§ 3. Płatnik składek, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, o której mowa w § 2, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakładu.

i chyba wszystko jasne

zwrot za okulary korekcyjne

Odnośnie czasu realizacji recept jest ona ważna 30 dni od daty wystawienia. Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie recept lekarskich, (Dz. U. Nr 51, poz. 535), z uwzględnieniem rozporządzenia zmieniającego z dnia 11 października 2001 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1317). Tekst rozporządzenia

Właściwie sporządzony protokół?

To na jakiej podstawie rozpocząłeś postępowanie powypadkowe, jeśli nie masz zgłoszenia bezpośredniego przełożonego o wypadku poszkodowanego do pracodawcy.

Zasad jest taka jeśli nastapił wypadek i stan zdrowia poszkodowanego pozwala na zgłoszenie wypadku przełożonego to powinien zrobić niezwłocznie (niezwłocznie w kodeksie administracyjnym oznacza bez zbędnej zwłoki). Przełożony informuję o wypadku pracodawcę. Wtedy pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku przystepuje do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. (Dz. U. 98.115.744 z późn. zm)

w razie pytan pisz dagmara300475@tlen.pl

Badania sanitarne kucharek

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych dzieli się na badanie lekarskie i laboratoryjne.

Badanie laboratoryjne obejmuje trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella.
(Dz. U. Nr 25, poz. 191 § 2. 1.)
Osoby wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 133, poz. 939) podlegają badania laboratoryjnym ( czyli badanie kału) i lekarskim / w poprzednim Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) odnosi się wyłącznie do badań dla określonych celów sanitarno-epidemiologicznych, które muszą być wykonane w przypadku pracowników rozpoczynających pracę u danego pracodawcy (po raz pierwszy) lub zmieniających u tego samego pracodawcy stanowisko pracy.
Częstotliwość wykonywania badań w trakcie trwania zatrudnienia, określa lekarz dokonujący wpisu do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

przechowywanie butli gazowych

Witam. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ ZDROWIA
z dnia 15 maja 1954 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.
(Dz. U. Nr 29, poz. 115; zm.: Dz. U. z 1971 r. Nr 23, poz. 216)
Pozdro YOCK

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia

powinien byc prowadzony jak najbardziej wzór rejestru czynników to jest
Dz.U. 2005 nr 73 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

http://isip.sejm.gov.pl/s...e=D20050645.pdf

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia

powinien byc prowadzony jak najbardziej wzór rejestru czynników to jest
Dz.U. 2005 nr 73 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

http://isip.sejm.gov.pl/s...e=D20050645.pdf


Witam ,Uważam ,że cosik jeszcze trzeba chyba dodać albo nie doczytałem dobrze ustawy, powiadomienie pracowników o występujących czynnikach szkodliwych występujących na ich stanowiskach pracy.Pozdro YOCK

Pomocy!!! - Liczba opiekunów podczas wycieczek szkolnych.

Proszę o pomoc !!! Czy wie ktoś może, czy istnieje jakaś podstawa prawna dotycząca liczby opiekunów podczas wycieczek szkolnych. Chodzi mi o to czy w jakimkolwiek rozporządzeniu napisane jest, że np. jeden opiekun przypada na 15 uczniów ????????????ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

§ 32. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.

§ 33. 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.TEKST ROZPORĄDZENIA NA abc ...

procedury dezynfekcji

Mam do opracowania i udostępnienia procedur dezynfekcji.Podstawa prawna paragraf 11 ust.1 pkt.4 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22.04.2005 r w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81,poz. 716)Wykonałem juz badania na obecność szkodliwych czynników biologicznych.(oczyszczalnie ścieków,wysypiska śmieci)Są to wymagania Państwowej Inspekcji Pracy.Ustalenie bezpiecznych warunków odkażania,czyszczenia,a w razie konieczności niszczenia odzieży roboczej, środków ochrony idywidualnej, które uległy skażeniu materiałem biologicznym.O pomieszczeniach tez mozesz coś wspomnieć.Wspomne o wynikach badań na badanych stanowiskach pracy zidentyfikowano bakterie należące do drugiej grupy zagrożenia.( CORYNEBACTERIUM SPP. BACILLUS SPP. ENTEROBAKTER SAKAZAKII, Staphylococcus spp. Koagulazoujemny )

Specjalista ds.BHP (Pomorskie)

Panie Andrzeju,

dziękuję za odpowiedź i sugestie, zakres obowiązków ustala pracodawca, jeśli chodzi o pomiary to oczywiście obowiązkiem specjalisty będzie koordynacja działań osoby zajmującej się pomiarami.
Odnośnie płacy to z cała pewnością jest ona adekwatna do zakresu obowiązków.

Pozdrawiam,A.Anno - jeśli chodzi o pracowników służby bhp, to zakres obowiązków i uprawnień określony został przez Radę Ministrów i pracodawca tego nie może zmienić. Nie może również obciążać służby bhp innymi zadaniami niż wynikają one z tego rozporządzenia ( § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997r w spr. służby bhp Dz. U. z 1997r nr 109 poz. 704 z późn. zmian. Dz. U. z 2004r nr 246 poz. 2468 oraz Dz. U. z 2005r nr 117 poz. 986). Natomiast pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, wykonują upoważnione laboratoria. Tak więc pracownik służby bhp powinien i może z nimi wyłącznie współpracować .
W dalszym ciągu polecam szczegółowo zapoznać sie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów.

Życzę miłego dnia i lektury - Andrzej

SprężarkaKompresor do 8 atm

Poszukuje instrukcji bhp i instrukcji p-poż dla kompresora do 8 atm.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów: pracy i opieki społecznej, przemysłu ciężkiego oraz zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych. (Dz. U. Nr 22, poz. 174),

§ 37. 1. W pomieszczeniu sprężarki powinna być wywieszona instrukcja dotycząca obsługi sprężarki pod względem technicznym, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Czy może ktoś z Forumowiczów mógłby się "podzielić" jeśli takie posiada?
Albo chociaż coś podobnego w tym temacie, żebym miał na wzór to coś spróbuje wymyślić we własnym zakresie.

Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam

SprężarkaKompresor do 8 atm

Poszukuje instrukcji bhp i instrukcji p-poż dla kompresora do 8 atm.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów: pracy i opieki społecznej, przemysłu ciężkiego oraz zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych. (Dz. U. Nr 22, poz. 174),

§ 37. 1. W pomieszczeniu sprężarki powinna być wywieszona instrukcja dotycząca obsługi sprężarki pod względem technicznym, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Czy może ktoś z Forumowiczów mógłby się "podzielić" jeśli takie posiada?
Albo chociaż coś podobnego w tym temacie, żebym miał na wzór to coś spróbuje wymyślić we własnym zakresie.

Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam


Witam . Zajrzyj do mojego chomiczka może cosik znajdziesz a jak nie to daj znać to coś z organizuje specjalnie dla Ciebie . P.S wiesz cos może o mistrzostwach polski , zawody Ochotniczej Straży Poż .... w Bydgoszczy młodzieżowe w Sobotę i niedziele.

Pozdr YOCK

Dz. Budowy chyba po raz n-ty

Użytkownik "Paweł" :

W Googlach temat "Dziennik Budowy" ...
... Pytam, bo wychodzi mi, że zbyt drogo mnie te wpisy kosztują.

Pozdrawiam
Paweł


Rozumiem intencję:
"mniej zapłacić kierownikowi budowy",
ale zaintrygowany przypomniałem sobie, że "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)"
mówi:
"Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robót budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych
czynności kontrolnych."
"Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu
robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca
wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. "
"Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których wpis dotyczy,
potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią."
"Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy."

Teoretycznie więc mógłbyś prowadzić Dziennik Budowy sam, ale potem i tak
musi potwierdzić to Kierownik Budowy.
Domyślam się że Twój Kierownik Budowy bierze pieniądze za każdy wpis, choć
mógłby wziąć tylko za jeden - ostatni i wtedy o równowartości wszystkich.
Lepiej się umówić za poprowadzeie całej budowy - za komplet wpisów w D.B. i
za komplet obowiązków kierownika zgodnie z Prawem Budowlanym.
Mnie natomast zastanawia mała precyzja rozporządzenia w tej kwestii.

yba

maszt radiowy

Witam!

Mamy problem otóż nasz sąsiad jest krótkofalowcem wybudował maszt radiowy
w/g niego zgodnie z prawem na swojej posesji.
Otrzymał pozwolenie na budowę od prezydenta miast (decyzje),powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego na podstawie art.101 par 1 ust z dnia
14.06.1960 KPA i Dz. U z r. nr 98 poz. 1071 i po wizji lokalnej
umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe(naszą skargę).Oględziny i notatka
sporządzona przez komisję opierała się na oświadczeniu naszego radioamatora
który jest projektantem i budowniczym tego masztu(z materiałów używanych
do budowy masztów telefonii naziemnej)
Maszt i krótkofalowiec mi nieprzeszkadza ale jego działalność tak,słyszę w
głośnikach telewizji,radia a także komputerowych jego nadawanie.
Tłumaczy nam że każdy ma prawo mieć swoje hobby a telewizor nowy trzeba
zmienić na inny.
Poradźcie co z tym fantem zrobić a może zacząć działać z innej prawnej
strony


IMHO nadzor budowlany nie ma tu nic do rzeczy, bo oni sprawdzaja czy
maszt jest zgodny z zasadami sztuki budowlanej, a jaki sprzet bedzie
do tego podlaczony, to juz ich nie obchodzi..
Z Rozporzadzenia Ministra Lacznosci (mam przed soba wersje z 21 maja
1986, wiec sie pewnie cos zmienilo) cytuje:

Par. 23 - Uzywanie radiostacji amatorskiej nie moze powodowac zaklocen
w pracy innych sluzb telekomunikacyjnych w tym radiokomunikacyjnych
oraz stwarzac zagrozen dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Wydaje mi sie, ze radio i TV pod to podchodzi. Zadzwonil bym do
najblizszej Panstwowej Agencji Radiokomunikacji (PAR) i zapytal
dokladnie jak to jest. Z tego co pamietam, to w takich przypadkach
zaklocajacy krotkofalowiec musial na wlasny koszt wprowadzic srodki
ograniczajace zaklocenia u innych (np. filtry do TWOJEJ instalacji
antenowej (nie mowjac juz o jego instalacji)), a w przypadkach
spornych zawsze faworyzowani byli abonenci RTV.

Powodzenia i pozdrawiam
Piotrek, SQ9DXY
Piotr Mikulski | www.mikulski.org

praca w hali w temp 50st

Stąd też postulowałem, by zanim zrobią zadymę ustalili, czy na pewno mają
rację. Ale z tego co wiem maksymalna temperatura jest określona. Na różnych
stanowiskach pracy jest różna. Regulują to różne dziwne rozporządzenia.
Należało by zapytać w PIP, bo to ich chleb powszedni, więc odpowiedzą z
marszu.

Ja znalazłem na przykład dla zakładu włókienniczego: "W pomieszczeniach
pracy, w których powietrze przy procesach produkcyjnych nagrzewa się i
nadmiernie nasyca się wilgocią lub produkcja wymaga wysokiej temperatury i
dużej wilgotności powietrza, powinny być w widocznych miejscach umieszczone
higrometry. Temperatura powietrza takich pomieszczeń nie może przekraczać
25° (według termometru mokrego, jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego w
lecie nie jest wyższa) a różnica między termometrami suchym i mokrym musi
wynosić co najmniej 1,5°." - ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: PRACY I OPIEKI
SPOŁECZNEJ, ZDROWIA I PRZEMYSŁU z dnia 26 marca 1946 r. o higienie pracy w
zakładach przemysłu włókienniczego.

Podejrzewam, że ta temperatura jest gdzieś określona jako ogólna zasada, od
której określone są wyjątki. Poza tym - nie pamiętam  czego to wynika - ale
powyżej jakiejś tam temperatury, to jeszcze się woda mineralna należy.

Nikt dla grandy tego agregatu klimatyzacyjnego tam nie montował, bo to kilka
złotych kosztuje. Podejrzewam, ze jest on po to, by pomieszczenie w ogóle
zostało dopuszczone do produkcji. teraz nie działa, ale jak przyjdzie
kontrola, to będzie działać. A jak przyjdą z zaskoczenia i nie będzie
działać, to się im powie, że po prostu ktoś włączyć zapomniał i tyle.

Polacy masowo rezygnują z broni!


Tylko tysiąc posiadaczy broni dostarczyło wyniki badania
PAP - dodane 36 minut temu

Tylko tysiąc osób ubiegających się o przedłużenie pozwolenia na broń
dostarczyło dotychczas wyniki badań lekarskich i psychologicznych,
tymczasem obowiązek ten w Warszawie dotyczy 40 tysięcy osób -
informuje stołeczna policja. Orzeczenia lekarzy i psychologów należy
dostarczać do niedzieli.

Zgodnie z obowiązującą od 5 lat ustawą o broni i amunicji, osoby
posiadające pozwolenie na broń są obowiązane do przedkładania policji
co 5 lat wyników badań psychologicznych i lekarskich. Osoby, którym
ważność poprzednich świadectw wygasa, i te, które otrzymały pozwolenie
na broń przed wejściem w życie ustawy, są zobowiązane przedstawić
policji aktualne wyniki badań. Tym, którzy nie wywiążą się z tego
obowiązku - zgodnie z ustawą - policja może odebrać pozwolenie.

Niedostarczenie orzeczenia nie powoduje natychmiastowego wszczęcia
procedury odebrania pozwolenia. Jeśli ktoś dostarczy je kilka dni po
terminie, świadectwo zostanie przyjęte. Jeżeli ktoś się nie zgłosi,
wyślemy przypomnienie. Jeśli i wtedy nie dostaniemy wyników badań w
wyznaczonym terminie, zostanie wszczęta procedura cofnięcia pozwolenia
- powiedziała Zuzanna Talar z KSP.

Badania psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń mogą
wykonywać wyłącznie uprawnieni psychologowie figurujący w rejestrze
komendanta wojewódzkiego policji. Badanie jest odpłatne, maksymalne
stawki określa rozporządzenie ministra zdrowia.

Pozwolenia nie wydaje się m.in. osobom z zaburzeniami psychicznymi
określonymi w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, uzależnionym od
alkoholu lub od substancji psychoaktywnych. (aka)

czyżby baseny dla ratowników?

| mysle, ze skoro woprowcy nie chca u nas dzialac - to czemu nie dac
| dorobic troche ratownikom.

Zarobić, to i owszem można dać. Ale jaka jest pewność, że się sami nie
potopią?

A tak na poważne, to kluczowym jest tu art. 55.2 Ustawy o kulturze
fizycznej: "Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy
wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na
wodach, należy w szczególności do Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego - specjalistycznego stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym -
w zakresie określonym w statucie tej organizacji."

Do tej ustawy wydano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych,
warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i
wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku
z udziałem w akcji ratowniczej. (Dz. U. z dnia 22 listopada 2002 r.)

Rozporządzenie to w §6 pozostawia "furtkę" dla konkurencji, ale jest ona
dość wąska. Do prowadzenia działaności ratowniczej wymagane jest
zezwolenie Min. Spraw Wewn. i Admin. Niby niewiele. Tyle, że tam jest taki
ZONK, że opinię ma wydać w tym wypadku WOPR :-) To może być lekko zaporowy
warunek. Zwłaszcza, że nie znalazłem żadnych innych przepisów lub
wytycznych to uszeguławiajacych, czyli nawet nie bardzo wiadomo, do czego
mogą się przyczepić.


np tak. typowy krajowy pies ogrodnika: sam nie chce, a drugiemu nie da. ale
nie z samych organizacji na szczescie ratownictwo sie sklada...
... a gdyby tak np. firma pod nazwa "ratownik basenowy"?
bo to przeciez zadna organizacja, a taka sama dzialalnosc zarobkowa jak
przecietny woprowiec na basenie ;)
byloby tu jakies ograniczenie?
z drugiej strony rodzi sie pytanie, jak to organizacyjne ograniczenie stoi w
zgodzie z ustawa antymonopolowa?

Sklep z bronią ostrą/gazową

witam,

Na szczęście ja mogę udokumentować do czego mi jest potrzebna (do pracy)
Więc łudze sie że nie bede miał problemów :)


do pracy ... jakiej? jesteś ochroniarzem - to na bank nie dostaniesz, kiedyś
była to podstawa, w tej chwili NIE

naprawdę nie warto starać się obroń gazową, skoro na rynku jest tyle
dostępnej broni bez pozwolenia (br pneumatyczna do 17 J) albo 'na
zarejestrowanie' (br pneumatyczna powyżej 17 J). Aby złożyć pozwolenie
musisz mieć wszystkie wymagane dokumenty:

1. Wniosek zawierający następujące dane:
imię i nazwisko wnioskodawcy,
adres stałego zamieszkania (zameldowania),
nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany,
PESEL,
OBSZERNE UZASADNIENIE WNIOSKU!!!

2. Życiorys zawierający informacje dotyczące wykształcenia,
pełnionych funkcji społecznych lub państwowych,
danych o służbie wojskowej itp.,
sytuacji rodzinnej i majątkowej w przypadku, gdy mogą one mieć znaczenie dla
wyniku postępowania.

3. kserokopia stron dowodu osobistego zawierająca dane osobowe oraz adres
zamieszkania albo inne dokumenty potwierdzające dane osobowe, wiek i adres
zamieszkania osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń,

4, Fotografie (2 sztuki)

5, Zaświadczenie z miejsca pracy (dot. zatrudnienia) w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej - wpis do ewidencji o prowadzeniu takiej
działalności

6, Orzeczenie lekarskie i psychologiczne od uprawnionych specjalistów
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2000 roku)

KOSZT OK 300-500zł i MUSISZ JE DOSTARCZAĆ CO 5 LAT

7. Wszelkie inne dokumenty, które w ocenie wnioskodawcy potwierdzają
zasadność jego wystąpienia o pozwolenie na broń (np. w przypadku ubiegania
się o broń w celach obrony własnej - udokumentowane informacje o zdarzeniach
potwierdzających istnienie faktycznego zagrożenia jego zdrowia lub życia).

JEŻELI TYCH DOKUMENTÓW NIE MASZ - TO NIE PRUBÓJ.

Wydasz tylko kasę za badania i znaczki skarbowe (5zł za podanie plus 0,50gr
za każdy załącznik)

KOSZT egzaminu - 500 zł,

KOSZT decyzji - 216 czy jakoś tak

Pozdrawiam

Ania

PS. do 11 marca 2005r. wydawałam takowe pozwolenia/decyzje

Praca

Witaj,

podam Ci tylko parę ustaw i paragrafów na temat rozwiązania umowy o pracę z
kobietą w ciąży:

DZIAŁ ÓSMY

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Spis treści
Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz
tych prac.

Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w
okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że
zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy
i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na
rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie
przekraczającym jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej
pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby
rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia
porodu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej
w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w
pracy.

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie
ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z
reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania
umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego
zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych
przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia,
od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca
wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Jeśli chcesz poczytać sobie więcej to wejdź na stronę:

http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/KPracy/kpracy.html#d8

Najlepiej jeszcze zadzwonić do PIP-u we Wrocławiu tam udzielą całkowitej
informacji na ten temat.

Pozdrawiam
Edyta

chemia spożywcza

| kiedy najczęściej stosowane są
| barwniki syntetyczne do ryb - w przypadku ryb solonych i jeszcze jakich
| (mrożonych, konserw, innych)?


Przejrzyj "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych
substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także
zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach."
(Dz. U. z 2001 r. Nr 9, poz. 72) dostępne m.in. na stronie www.abc.com.pl

Z tego co udalo mi sie znalezc - ryby nieprzetworzone nie moga byc barwione, a
jedynie niektore ich przetwory gotowe do spozycia, np. pasty rybne i ikra (z
wyjatkiem kawioru). Ryby wedzone - tylko barwnikiem naturalnym (annato E160b).
Ale mozliwe, ze cos przeoczylem. Najlepiej po prostu czytac etykiety na
produktach.

Poza tym nie wiem czy wiesz, ze to charakterystyczne zabawienie lososia jest
intensyfikowane dodatkiem barwnikow do karmy dla lososi hodowlanych
(znanych u nas jako 'lososie norweskie').


A co do "barwienia lososi na zywca" (czyli dodajac barwnika do paszy) - to jest
calkiem mozliwe, bowiem taka praktyke stosuje sie takze w przypadku jaj (dodaje
sie barwnikow identycznych z naturalnymi np. beta-apo-karotenal do paszy dla
kur niosek i uzyskuje sie piekne zoltka) i miesa kurczat brojlerow (zabarwia
sie tkanka tluszczowa). Z tego co wiem w Polsce do pasz mozna dodawac tylko
barwniki naturalne i identyczne z naturalnymi, ale przepisy sie szybko
zmieniaja, wiec moge sie mylic.

Kazik Warmiński
---------------
UWM w Olsztynie

Lek z Francji - jak sprowadzić?

| | |
| | Taka prawda jest :))
|
| a taka:
| http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/1833.htm
|
|
| Z przykrością powiem że podana wyżej prawda jest zdezaktualizowana,
aktualna
| jest tu
|
|
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m341&ms=&ml=pl&mi=37&mx=0&mt=&my=...

czyli też tu :
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1848.htm (tu przynajmniej jest numer
itp..)

Zmiana nazewnictwa z prezesa urzędu na ministra istotnie wiele wnosi :-)))
a do poczytania dla zainteresowanych też istotnie jest wiele :-)))
cytat:"W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie
sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia
pacjenta (Dz. U Nr 156, poz. 1833) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
" 3) sposób potwierdzania przez ministra właściwego do spraw zdrowia
okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001
r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej "ustawą"";
2) użyte w rozporządzeniu, w różnych przypadkach wyrazy "Prezes Urzędu"
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy
do spraw zdrowia",
3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do
niniejszego rozporządzenia."

I dlatego podałem dokument wyjściowy opisujący procedurę sprowadzania
leku-lecz istotnie był on lekko podretuszowany i to naprawdę bez zmian
istotnych dla osoby chcącej poznać procedurę sprowadzania leku z zagranicy.
Przepraszam więc za nie podanie iż dokument ten ma (dla mnie niewielką)
poprawkę.

Marek

promieniowanie el-mag -- polska norma

czestotliwosci. interesuje mnie dopuszczalne natezenie skladowej
magnetycznej, w zakresie 30-300hz. zrobilem juz prawie wszystkie


    Jezeli chodzi o narazenie na pole elektromagnetyczne to w Polsce
istnieje podzial na narazenie pracowników i narazenie srodowiska tzn.
ludnosci.

Dopuszczalne poziomy natezenia pola elektromagnetycznego dla pracowników
reguluje: "Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29
listopada 2002 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy [Dz. U. Nr 217 z 2002
roku, poz 1833]
Dla czestotliwosi od 0,5Hz do 50Hz:
-pracownicy nie moga przebywac w polu o skladowej elektrycznej wiekszej od
20000V/m, magnetycznej 2000A/m
-pracownicy moga przebywac w polu przez ograniczony wskaznikiem dozy czas w
polu o skladowej elektrycznej wiekszej od 10000V/m, magnetycznej 200A/m
-pracownicy moga przebywac w polu przez 8 godzin w polu o skladowej
elektrycznej wiekszej od 5000V/m, magnetycznej 66,6A/m
(jezeli czas jest ograniczony to liczy sie go tak 800000000/(E^2), gdzie
E-wystepujace natezenie pola elektrycznego lub
 320000/(H^2), gdzie H natezenie pola magnetycznego)

Dla zakresu czestotliwosci f od 50Hz do 300Hz:
-pracownicy nie moga przebywac w polu o skladowej elektrycznej wiekszej od
20000V/m, magnetycznej obliczanej wzorem 100000/f [A/m]
-pracownicy moga przebywac w polu przez ograniczony wskaznikiem dozy czas w
polu o skladowej elektrycznej wiekszej od 10000V/m, magnetycznej oblicznej
wzorem10000/f [A/m]
-pracownicy moga przebywac w polu przez 8 godzin w polu o skladowej
elektrycznej wiekszej od 5000V/m, magnetycznej onliczanej wzorem 3333/f
[A/m]
(jezeli czas jest ograniczony to liczy sie go tak 800000000/(E^2), gdzie
E-wystepujace natezenie pola elektrycznego lub
(800000000/(f^2))/(H^2), gdzie H natezenie pola magnetycznego, f-
czestotliwosc pola w Hz)

Dopuszczalne poziomy natezenia pola elektromagnetycznego dla ludnosci
reguluje: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. [Dz.U. Nr 192 z 2003
roku, poz.1883]
Dla czestotliwosci z podanego zakreu 30-300Hz okreslone sa ograniczenia
jedynie dla 50Hz:
-ludnosc nie moze przebywac w obszarze w którym wystepuje natezenie pola
skladowej elektrycznej powyzej 10000V/m, skladowej magnetycznej 80A/m

Oczywisci w obu przypadkach wystarczy, ze jedna skladowa przekracza
dopuszczalne wartosci.

Pozdrawiam
Mike

Drzewa na cmentarzu... -> niebezpieczenstwo. Trzeba je wycinac?


Jakoś na prawie wszystkich cmentarzach rosną wielkie
drzewa i nie trzeba ich wycinać. To jakich chory pomysł.
Poza tym jest to nielegalne. Wycięcie drzewa, którego
średnica pnia przekracza jakąś granicę (niezbyt dużą)
wymaga zezwolenia i zapłacenia niezłej sumy.


Dodam jeszcze coś co znalazłem w sieci:

Dz.U.72.47.299

1999-10-01 zm.wyn.zDz.U.98.133.872

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY
 ŚRODOWISKA ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

    [...]

     Na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 oraz art. 20 ustawy z
     dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
     zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298) zarządza
     się co następuje:

      2. Rozporządzenie dotyczy zarówno cmentarzy
      komunalnych, jak i wyznaniowych.

      § 2.      1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren
      zielony o założeniu parkowym.

      2. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i
      kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem.
      Sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzach może
      nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych racjonalną
      gospodarką zadrzewianiem oraz zgodnie z planem
      zagospodarowywania terenu cmentarza.

Czyli proboszcz nie może sobie od tak wyciąć drzew. Jeśli
jakieś konkretne drzewo grozi wywróceniem się, to można
dostać zgodę na wycięcie, ale taka masówka jest
niedopuszczalna (IMHO). A takie postępowanie ze starymi
drzewami (a o taki chodzi) jest obrzydliwe i jak
najgorzej świadczy o proboszczu.

Capital

CAPITAL - RB (13 / 2006 ) 17:05 07.02.2006
wtorek

  KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD

     Raport biezacy nr 13 Numer raportu  / 2006 Rok  Pole, w które
mozna wprowadzic dodatkowe oznaczenie numeru raportu.

  Data sporzadzenia: 2006-02-07
  Skrócona nazwa emitenta
  CAPITAL Pole zostanie uzupelnione automatycznie po wypelnieniu
arkusza z informacjami o podmiocie i ponownym otwarciu arkusza raportu.

  Temat
  Zawarcie przez Emitenta i jednostke od niego zalezna znaczacej
umowy ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biezace i
okresowe

  Tresc raportu:
  Zarzad Spólki Capital Partners S.A. informuje, ze w dniu 6 lutego
2006r. otrzymal podpisana Umowe doradztwa w zakresie przeprowadzenia
publicznej oferty akcji serii E Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z dnia 31
stycznia 2006r. Capital Partners S.A. bedzie realizowal niniejsza
umowe doradztwa w konsorcjum z Domem Maklerskim Capital Partners S.A.,
w którym Capital Partners S.A. posiada 100% glosów na WZA. Do chwili
rejestracji zmian przez wlasciwy sad DM Capital Partners S.A.
funkcjonuje pod nazwa Deutsche Asset Management S.A. Przedmiotem umowy
sa uslugi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia emisji
akcji serii E Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w drodze oferty publicznej,
a w szczególnosci sporzadzenie prospektu emisyjnego oraz zlozenie
do KPWiG wniosku o jego zatwierdzenie. Umowa przewiduje dla Capital
Partners S.A. i DM Capital Partners S.A. takie samo wynagrodzenie z
tytulu realizacji umowy, okreslone procentowo w stosunku do wartosci
wszystkich objetych akcji serii E, obliczonej wedlug ich ceny
emisyjnej. W opinii Zarzadu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie
odbiegaja istotnie od ogólnie przyjetych dla tego typu umów. Umowa
nie zawiera postanowien co do kar umownych, jak i zastrzezonych
warunków i terminów. Umowa zostala uznana za znaczaca, gdyz
potencjalna wartosc wynagrodzenia Capital Partners S.A. jak i DM
Capital Partners S.A. moze przekroczyc 10% kapitalów wlasnych
Capital Partners S.A. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3
Rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie informacji biezacych i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych

Siemianowice Slaskie - Straz MIejska

Zakres uprawnień Straży Gminnych

Uprawnienia strażników ustawodawca określił w art. 12 ustawy o strażach
gminnych. Można je sprowadzić do czterech grup :
udzielanie pouczeń i wydawanie poleceń,
legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich
tożsamości, ujmowanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne
doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji, żądanie niezbędnej
pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, zwracanie się w nagłych
przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w
zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, a także do
każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie
o Policji,
usuwanie pojazdów i blokowanie kół pojazdów w przypadkach określonych w
przepisach o ruchu drogowym,
wykonywanie czynności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, tj.
nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w
trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
dokonywanie czynności sprawdzających, kierowanie wniosków o ukaranie do
kolegium do spraw wykroczeń, oskarżanie przed kolegium do spraw wykroczeń i
wnoszenie środków odwoławczych w trybie przewidzianym przepisami o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

W ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego strażnicy
straży gminnych (miejskich) zostali uprawnieni do:
zatrzymywania pojazdów lub jadących wierzchem nie stosujących się do zakazu
ruchu w obu kierunkach,
sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego
używaniem,
usuwania, przemieszczania lub blokowania pojazdów w przypadkach i trybie
określonych w odrębnych przepisach,
uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje
uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w
stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, do
czasu jej przekazania do dyspozycji Policji.

Szczegóły dotyczące zakresu i sposobu realizacji uprawnień, które wymienione
zostały w pkt. 2), doprecyzowała Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16
czerwca 1998 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników
gminnych niektórych czynności (Dz. U. Nr 84, poz. 536 z 1998 r. ).

Co robic jak ktos zrobi szkode na parkingu?

Co zrobić jak ktos zrobi szkodę nie będąc
w ruchu? Np walnie w nas swoimi drzwiami
podczas wysiadania?


Weźmy ogólne warunki OC, czyli

<cytat
Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 24 marca 2000r.

w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
(Dz. U. Nr 26, poz. 310, Nr 107, poz. 1135)
</cytat

i czytamy w owym rozporządzeniu znajdziemy:

<cytat

Rozdział 3
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
§ 10.

1. Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub
kierujący pojazdem są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z
ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie
ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę
powstałą:
1) przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
2) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

3. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby,
która kierując pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
wyrządziła szkodę ruchem tego pojazdu.

</cytat

Ja to rozumiem tak, że jeśli ktoś Ci rąbnie drzwiami w auto wysiadając, to
też powinien zabulić ubezpieczyciel, który sprzedał mu polisę OC. A żeby się
nikt nie wykręcał - wydrukuj sobie owo rozporządzenie (link poniżej) i
pokazuj w razie czego :-)

http://tinyurl.com/ec1f

(orginalny link:
http://www.pzu.pl/pzusa/index.php?id=ocrozp&samSession=b13a6
5b643f9cd438a88d3e5b4ba6f41   )

Pozdrawiam!!!

Pokaż swojego zwierza

np Kątnik domowy /Kątnik większy ktory wystepuje w domach nas ludzi
a co do jadowitych zwierzat

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jest taki przepis:

Art. 73. 1. Zabrania się hodowli i utrzymywania, poza ogrodami zoologicznymi i placówkami naukowymi prowadzącymi badania nad zwierzętami, a także cyrkami, zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, w tym drapieżnych i jadowitych.

Ale ten przepis należy czytać razem z następnym:

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, gatunki lub grupy gatunków zwierząt, o których mowa w ust. 1, wskazując kategorie zwierząt według stopnia zagrożenia dla człowieka, kierując się potrzebą przeciwdziałania sprowadzaniu, oferowaniu, nabywaniu i przetrzymywaniu zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, w celu ochrony ludzi przed tymi zwierzętami.

Co oznacza, że zakaz odnosi się TYLKO i WYŁĄCZNIE do gatunków wskazanych przez ministra środowiska (w rozporządzeniu) i nikogo innego. Żadna opinia takiego czy innego biegłego, czy "eksperta", tylko lista ministra.

Taki wykaz gatunków "niebezpiecznych" stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2005 r. Nr 174, poz.1455).
Początkowo rozporządzenie to miało wejść w życie 9 grudnia 2005 r. (po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia).

Ale Min.Środ. wydał rozporządzenie zmieniające (Dz.U z 2005 r. Nr 233, poz.1989) i termin ten przesunął na 1 lutego 2006 r. (przy okazji usunęli też trochę gatunków z wykazu "niebezpiecznych").

Ale zanim nastał ten dzień Min.Środ. wydał rozporządzenie zmieniające (Dz.U z 2006 r. Nr 16, poz.125) i termin ten przesunął na 1 stycznia 2007 r.

Niedługo potem Min.Środ. ogłosił tekst jednolity rozporządzenia (Dz.U z 2006 r. Nr 43, poz.309), z wykazem gatunków.

Ale przed upływem wyznaczonego przez siebie terminu Min.Środ. wydał rozporządzenie zmieniające (Dz.U z 2006 r. Nr 237, poz.1720) i termin ten przesunął na 1 stycznia 2008 r.

Dopóki rozporządzenie z wykazem gatunków nie wejdzie w życie, zakaz o którym mowa w art.73 ust.1 ustawy_OP nie odnosi się do żadnego gatunku, a więc jest tak, jakby nie obowiązywał.
Oczywiście posiadacz zwierzęcia (czy to z gatunku "niebezpiecznych" czy innych) może, na podstawie różnych ogólnych przepisów, odpowiadać karnie (grzywna, areszt, więzienie) i cywilnie (odszkodowanie) za szkody wyrządzone przez jego zwierzę innym osobom.

http://www.terrarium.com....h/986988843.pdf
wykaz gatunkow niebezpiecznych

Kto nie może zostać lekarzem?

Cytat
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza.

(Dz. U. Nr 47, poz. 479)

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Komisja orzekająca w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza, zwana dalej komisją, powoływana jest przez właściwą okręgową radę lekarską w trybie uchwały.

2. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych, zwane dalej orzeczeniem, wywołanych w szczególności: chorobą psychiczną, narkomanią, alkoholizmem, niedołęstwem lub kalectwem.


3. Okręgowa rada lekarska powołująca komisję ustala skład komisji i wyznacza jej przewodniczącego.

4. W skład komisji mogą być powołani lekarze będący członkami właściwej okręgowej izby lekarskiej, wykonujący zawód lekarza co najmniej od 7 lat i posiadający specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

5. Przewodniczącym komisji powinien być członek okręgowej rady lekarskiej powołującej komisję, w miarę możliwości posiadający specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

6. Członkiem komisji nie może być lekarz, który został zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych lub wobec którego została orzeczona przez sąd lekarski kara upomnienia lub nagany albo jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia lekarza, którego dotyczy postępowanie, albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

7. O powołaniu komisji okręgowa rada lekarska niezwłocznie powiadamia lekarza, którego postępowanie dotyczy.

8. Przewodniczący komisji zawiadamia lekarza o składzie osobowym komisji.

9. Lekarz, którego dotyczy postępowanie, może złożyć wniosek o wyłączenie członka komisji z przyczyn wymienionych w ust. 6.

[...]

Zadowolony ?