Widzisz wypowiedzi wyszukane dla frazy: rozporządzenia MON w sprawie

czy musi płacic OC ???

ale jak UFG do tego dojdzie, skoro te pojazdy nigdy nie sa
kontrolowane przez nikogo ?


dane o każdej polisie OC są od jakiegoś czasu przekazywane do centralnej
bazy danych: CEPIK. Tak na prawdę nikt nie wie czy już to działa czy
jeszcze nie do końca.

REGULACJA PRAWNA

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym
zobowiązuje Ministra do spraw administracji publicznej do utworzenia
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK. Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji określił zasady funkcjonowania centralnej
ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców w formie
rozporządzeń. Rozporządzenia te określają:

1. sposób prowadzenia ewidencji,

2. warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub
informacje do ewidencji,

3. rodzaj danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji , które mogą
być udostępnione,

4. wysokość opłat za udostępnianie danych lub informacji zgromadzonych w
ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.

Z chwilą ukazania się zapisów ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu
drogowym oraz opublikowaniu rozporządzeń, MSWiA rozpocznie się
postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie ogólnopolskiego systemu
CEPiK. Termin zakończenia budowy systemu uzależniony jest od czasu
migracji wiarygodnych i zweryfikowanych danych z baz wojewódzkich oraz
możliwości budżetowych państwa, nie później jednak niż do 31 grudnia
2003 roku.

 » 

czy mozna "skrocic" OC?

| Panowie nie macie racji, zaden cyt.: "Art. 812 §4 KC" Wam nie pomoze.

Dlatego też poddałem wątpliwość skuteczność powoływania się na ww. art.
Ale rodzi się pytanie: czy dozwolone jest posiadanie kilku polis OC na
jeden pojazd?


Idea rozporzadzenia ministra w sprawie obowiazku posiadania OC jest
jego posiadanie, oczywiscie mowa jest o jednym ubezpieczeniu.

Natomiast jak ktos ma takie hobby moze posiadac ich kilka, ale jest to tylko
i wylacznie strata kasy ;o)

W Twoim przypadku majac w tej chwili dwa OC powinienes wypowiedziec to
ktorego nie chcesz kontynuowac. Ono i tak wygasnie dopiero z uplywem jego
waznosci ale przynajmniej Link4 za rok rozwiaze to ubezp. i go automatycznie
nie wznowi - uchroni Ciebie to przed ponownym posiadaniem dwoch OC i
oczywiscie wywaleniem kasy w błoto.

Dla mnie i chyba nie tylko może to podpadać pod przygotowywanie gruntu do
wyłudzeń. Oczywiście nie zarzucam tego *drozdziakowi* ale chyba trzeba by
było sprawę jakoś uregulować żeby być czystym.


OC to ubezpieczenie z ktorego korzysta poszkodowany wiec skorzysta z tego
ktore mu podasz do ewentualnego dochodzenia swoich roszczen.
Grunt do wyludzenia moze miec wtedy kiedy otrzyam od Ciebie dwa nr polis.
Wiec zeby byc czystym "zniszcz" to OC ktorego nie kontynuujesz i po sprawie.

Z drugiej strony jesli zrobisz bube to podasz to ktore chcesz - na drugim
nie stracisz znizek ;o)

pozdrawiam

Dziwne dźwięki spod maski Fabii


Ja myślę że wymóg dotyczy emisji spalin a nie posiadania
katalizatora. Jeśli emisję masz dobrą nie musisz posiadać tego
urządzenia. Wiele starszych aut nie ma zamontowanych katalizatorów bo
kiedyś nie montowano, a jednak przechodzą przeglądy techniczne i
jeszcze długo pojeżdżą. Może jest to skutkiem stosowania czystego od
ołowiu paliwa? Nie wiem.


To nie tak.
Dla róznych wiekowo pojazdów (data pierwszej rejestracji)
są różne wartości progów dopuszczalnej emisji wg tabeli
do rozporządzenia ministra infrastruktury
w sprawie warunków technicznych pojazdów i czegoś tam jeszcze.
I tak pojazdy stare mają łagodniejsze dopuszczalne przy przeglądzie normy,
nie są w stanie osiągnąć wartości wymaganych dla pojazdów nowszych.
Z uszkodzonym katalizatorem można pewnie osiągnąć dopuszczalne normy,
ale czy uda się to po raz kolejny jak te
okruchy ceramiczne sią całkiem rozdrobnią?
 Nie wiem.

jak kupowac gasnice - daty

Niestety ta opinia jest błedna ponieważ data np. "5 lat" namalowana na
gaśnicy mówi o tym, iż producent tej gaśnicy daje gwarancję, że będzie ona
działać przez 5 lat. Natomiast rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i
Administracji z 16 czerwca 2003 r. (Dz. U nr 121, poz. 1137 ) - § 28 mówi o
tym, że gaśnice powinny być raz do roku poddawane czynnościom konserwacyjnym
i przeglądom. Pozaty gaśnice wyprodukowane przed 92 rokiem nie mogą być
używane ponieważ nie spełniają wymogów PN.


 Aktualne przepisy mowia iz musza Ci udowodnic iz gasnica jest niesprawna,
jesli masz wazna date na gasnicy - dajmy na to 5 lat od daty produkcji to
tylko ona Cie interesuje.

masz może jakiś link do tego przepisu, albo przynajmniej art. nr i Dz.
Ust.
z dnia... nr..  wtedy byłbym mądrzejszy.
TIA
Jacek


 » 

Opinia prawna dotycząca religii w szkole

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5534

Opinia prawna dotycząca religii w szkole
Autor tekstu: Paweł Borecki

Opinia prawa w sprawie zgodności z Konstytucją, z Konkordatem oraz z
ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania niektórych przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Szczegółowa analiza postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach [_1_]
uzasadnia stanowisko, że jego:

- §1 ust. 2 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP,

- §2 ust. 1-2 jest niezgodny z art. 25 ust. 1, z art. 31 ust. 3, art. 32
oraz z art. 53 ust. 5 Konstytucji RP, a także z art. 12 ust. 1
Konkordatu z 28 lipca 1993 r.,

- §3 ust. 2 w związku z §2 jest niezgodny z art. 31 ust. 3 oraz z art.
32 Konstytucji,

- §5 ust. 1-2 jest niezgodny z art. 65 ust. 1 Konstytucji,

- §6 jest niezgodny z art. 65 ust. 1 oraz z art. 87 ustawy zasadniczej,

- §10 ust. 1 jest niezgodny z art. 25 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji,

- §12 zd. 1 rozporządzenia MEN jest niezgodny z art. 25 ust. 2
Konstytucji oraz z art. 10 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania.

[...]

religia w szkole - deklaracja (nie)uczęszczania


Szukam i szukam, nie mogę znaleźć a chodzi mi po głowie, że gdzieś to


[...]
Rozporządzenie ministra w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach (...) z 14 kwietnia 1992
r. wymaga tylko składania oświadczenia w sprawie uczestnictwa w nauce
religii określonego wyznania organizowanej w warunkach systemu oświaty.
Praktyka wymagania oświadczeń o nieuczestniczeniu nie wynika z przepisów
oświatowych. Przypadki, odbiegające od ustaleń Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu, należy zgłaszać właściwemu kuratorowi oświaty, który
powinien je rozpatrzyć w trybie nadzoru pedagogicznego.
[...]

religia w szkole - deklaracja (nie)uczęszczania


i jeszcze cos takiego mi podsunieto

http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=6434


Czyli wszystko jasne.
Z ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunkow i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkolach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr
67, poz. 753) jednoznacznie wynika, ze oswiadczenia maja skladac rodzice ktorzy
_chca_ zeby ich dzieci uczeszczaly na lekcje religi - i tylko oni maja je
skladac.

Powolaj sie na nie i nie powinienes miec zadnych problemow.
f.

Scieżki rowerowe cd.

*Adamm* (15:39:55, 4.07.2007):

Chcąc skomentować "dobre rady" niektórych grupowiczów odnośnie (nie)jazdy po

ruchu drogowego KWP zapytanie o następującej treści:


Od kiedy to policja stanowi prawo? Spytaj się lepiej jakiegoś prawnika
specjalizującego się w kodeksie drogowym. Może też w polskim sądzie była
jakaś podobna sprawa i można popatrzeć na wyrok oraz uzasadnienie.

I jeszcze jedna kwestia. Jest rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wg niego wysokość progów
i uskoków na ścieżce nie powinna przekraczać 1cm. Nie wiem nawet czy
jakakolwiek ścieżka w naszym mieście spełnia to rozporządzenie, więc chyba
można uznać, że to nie ścieżka. No, ale nie jestem prawnikiem.

Notariusz

a nie jest tak, ze jest jakaś oficjalna państwowa taryfa za usługi notariusza?


Jest coś takiego jak rozporządzenie bodajże Ministra Finansów ws wysokości taksy
notarialnej. Tam są określone widełki wg których notariusz ma prawo pobierać
opłaty. Praktyka pokazuje, że im większe miasto tym notariusz winduje opłatę
bliżej maksymalnego pułapu. Pułap zależy m.in. od wartości transakcji czy sprawy
określonej w sporządzanym akcie notarialnym. W Opolu o ile się orientuję
notariusze są drodzy i cenowo nie konkurują między sobą

pzdr

Biggie

Wymiana skrzynek pocztowych

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z
późn. zm.) zobowiązała właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, o
których mowa w art. 37 ust. 1, do wymiany oddawczych skrzynek pocztowych
zainstalowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli nie spełniają one
wymagań wynikających z ustawy.

Celem wymiany jest dostosowanie skrzynek do potrzeb wszystkich operatorów
pocztowych. Dzięki temu wszyscy operatorzy będą mieli możliwość bezpiecznego
wrzucania przesyłek do Państwa skrzynek. Ich wymiana leży zatem w interesie
wszystkich osób chcących bez żadnych ograniczeń korzystać z usług różnych
operatorów pocztowych działających na polskim rynku.

Więcej informacji na temat zasad wymiany skrzynek:

Obowiązek wymiany skrzynek pocztowych

Akty prawne związane z wymianą skrzynek:

Ustawa Prawo pocztowe art. 90

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie
oddawczych skrzynek pocztowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Dodatkowych informacji udziela także Centrum Informacji Konsumenckiej UKE.

pytanie dla wtajemniczonych

W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku osób fizycznych
jest paragraf mowiacy o dokumentach wymaganych do stwierdzenia podstawy

sie zaświadczenia potwierdzające pobyt za granicą za zgodą władz
kraju pobytu.
Tu calosc:
http://www.celsped.pl/przepisy/zwolnienia_cla/rzeczy_osobiste.php?mid...

pytanie dla wtajemniczonych


W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku osób fizycznych
jest paragraf mowiacy o dokumentach wymaganych do stwierdzenia podstawy

sie zaświadczenia potwierdzające pobyt za granicą za zgodą władz
kraju pobytu.
Tu calosc:
http://www.celsped.pl/przepisy/zwolnienia_cla/rzeczy_osobiste.php?mid...


To też dokładnie nieczego nie wyjaśnia.
Bo nie wiadomo, czy chodzi o legalny wjazd, czy o legalny pobyt.
Można wjechać legalnie i zostac nielegalnie.

pytanie dla wtajemniczonych
| W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r.
| w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku osób fizycznych
| jest paragraf mowiacy o dokumentach wymaganych do stwierdzenia podstawy

| sie zaświadczenia potwierdzające pobyt za granicą za zgodą władz
| kraju pobytu.
| Tu calosc:
| http://www.celsped.pl/przepisy/zwolnienia_cla/rzeczy_osobiste.php?mid...

To też dokładnie nieczego nie wyjaśnia.
Bo nie wiadomo, czy chodzi o legalny wjazd, czy o legalny pobyt.
Można wjechać legalnie i zostac nielegalnie.


3.1. Dokumentami wymaganymi do stwierdzenia podstawy stosowania
zwolnienia od cla sa:

zaswiadczenie potwierdzajace pobyt za granica za zgoda wladz kraju
pobytu,

...

§ 4. 1. Zaswiadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, wydaje, z
zastrzezeniem ust. 2, wlasciwy polski konsul, wedlug wzoru
stanowiacego zalacznik nr 1 do rozporzadzenia:

"pobyt" to jednak chuba pobyt a nie wjazd...

A.L.

Czy da sie zestawić połączenie punkt-punkt na odległość 8km

Czy da sie zestawić połączenie punkt-punkt na odległość  8km w paśmie
nielicencjonownym nie przekraczając dozwolonych mocy zgodnie z
"Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 24 października 2005r.) w
sprawie urządzeń radiowych, które mogą być używane bez pozwolenia". Jeśli
tak to na jakiej częstotliwości i użądzeniach cena nie jest priorytetem
tylko ma być zbodnie z przepisami Polskimi.

Czy da sie zestawić połączenie punkt-punkt na odległość 8km

Czy da sie zestawić połączenie punkt-punkt na odległość  8km w paśmie
nielicencjonownym nie przekraczając dozwolonych mocy zgodnie z
"Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 24 października 2005r.) w
sprawie urządzeń radiowych, które mogą być używane bez pozwolenia". Jeśli
tak to na jakiej częstotliwości i użądzeniach cena nie jest priorytetem
tylko ma być zbodnie z przepisami Polskimi.


Tak w paśmie 5GHz
JanuszR

Czy da sie zestawić połączenie punkt-punkt na odległość 8km

| Czy da sie zestawić połączenie punkt-punkt na odległość  8km w paśmie
| nielicencjonownym nie przekraczając dozwolonych mocy zgodnie z
| "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 24 października 2005r.) w
| sprawie urządzeń radiowych, które mogą być używane bez pozwolenia". Jeśli
| tak to na jakiej częstotliwości i użądzeniach cena nie jest priorytetem
| tylko ma być zbodnie z przepisami Polskimi.

Tak w paśmie 5GHz
JanuszR


+ do tego proponuję autorowi słownik ortograficzny.
sorki ze sie czepiam ale jak juz uzywa polskich znakow ....

Czy da sie zestawić połączenie punkt-punkt na odległość 8km

| Czy da sie zestawić połączenie punkt-punkt na odległość  8km w paśmie
| nielicencjonownym nie przekraczając dozwolonych mocy zgodnie z
| "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 24 października 2005r.)
| w sprawie urządzeń radiowych, które mogą być używane bez pozwolenia".
| Jeśli tak to na jakiej częstotliwości i użądzeniach cena nie jest
| priorytetem tylko ma być zbodnie z przepisami Polskimi.

| Tak w paśmie 5GHz


w 2.4GHz też się da.

WiFi legalne za dwa tygodnie ;-)

Ukazał sie Dziennik Ustaw nr 230, a nim, pod numerem pozycji 1955, długo
oczekiwanie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

Z załącznika nr 3 wynika, że urządzenia dla szerokopasmowych systemów
transmisji danych, pracujące w paśmie 2400-2483,5 MHz z maksymalną moca
promieniowaną (lub maksymalnym natężeniem pola magnetycznego w
odleglości 10 m) nie przekraczającą 100 mW e.i.r.p. są zwolnione z
obowiązku posiadania pozwolenia radiowego. W przypadku stosowania innej
modulacji niż FHSS, gęstość e.i.r.p. jest ograniczona do 10 mW/MHz.

Rozporządzenie wchodzi w zycie 9 grudnia.

M.

WiFi legalne za dwa tygodnie ;-)


Ukazał sie Dziennik Ustaw nr 230, a nim, pod numerem pozycji 1955, długo
oczekiwanie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub
nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

Z załącznika nr 3 wynika, że urządzenia dla szerokopasmowych systemów
transmisji danych, pracujące w paśmie 2400-2483,5 MHz z maksymalną moca
promieniowaną (lub maksymalnym natężeniem pola magnetycznego w
odleglości 10 m) nie przekraczającą 100 mW e.i.r.p. są zwolnione z
obowiązku posiadania pozwolenia radiowego. W przypadku stosowania innej
modulacji niż FHSS, gęstość e.i.r.p. jest ograniczona do 10 mW/MHz.

Rozporządzenie wchodzi w zycie 9 grudnia.

M.


hmmm, a do tej pory to było inaczej ?

miana przepisów o etykietowaniu żywności ułatwi życie alergikom (i wegusom ;)


Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków
spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (DzU z 19.12.2002 r.
nr 220, poz. 1856) w przypadku składnika złożonego z kilku innych
składników, który stanowi co najmniej 25% gotowego produktu istnieje
obowiązek wyszczególnienia poszczególnych występujących w nim
składników według ich masy w porządku malejącym.


cholera, to jednak dużo! dodadzą 24,9 % smalcu do czegoś i nawet nie
muszą tego wymienić w składzie :-/

Również rozporządzenie zaleca podawanie dodatkowych
informacji takich jak "produkt może być spożywany przez wegetarian",
"produkt może być spożywany przez wegan". Zasady powyższe dotyczą
wszystkich środków spożywczych.


W życiu na żadnym produkcie "niesekciarskim" nie zauważyłem takiej
adnotacji! A byłoby nieźle, gdyby po prostu wszystko było tak oznakowane.
Zaoszczędziłoby to czytania wszystkich składów.

sanvean

won z barwnikami w sokach!

jakis czas temu lazilam po stronach federcji konsumentow - przeczytalam
m.in. ze w sokach niedozwolone jest uzywanie barwnikow. pod wieczor zjawil
sie u nas czarek i widzac sok tymbarka (chyba z czerwonych pomaranczy, ale
mozliwe ze z czerw. grejfrutow) stwierdzil ze jest w nim koszenila. inny

skarga do federacji konsumentow. troche to trwalo zanim odpisali, ale dzis
dostalam odpowiedz:

"Dziekujemy za Pani informacje. Zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych
ilosci substancji dodatkowych do srodków spozywczych (DzU z 5.02.2001 r. nr
9, poz. 72 ze zmianami) dodatek barwników do soków owocowych i warzywnych
nie jest dozowlony. O tym fakcie zostanie powiadomiony Glowny Inspektorat
Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych.

Z powazaniem
..."

pozdr. :)
pat
ps: jesli traficie jeszcze na cos takiego, to polecam adres:

won z barwnikami w sokach!

"Dziekujemy za Pani informacje. Zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych
ilosci substancji dodatkowych do srodków spozywczych (DzU z 5.02.2001 r.
nr
9, poz. 72 ze zmianami) dodatek barwników do soków owocowych i warzywnych
nie jest dozowlony. O tym fakcie zostanie powiadomiony Glowny Inspektorat
Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych.


pat - gratulacje, super reakcja. ale jestes pewna, ze w tym konkretnym byla
koszenila? kurcze, cos mi na oczy padlo, albo byla ukryta pod jakims
symbolem?

won z barwnikami w sokach!

"Dziekujemy za Pani informacje. Zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych
ilosci substancji dodatkowych do srodków spozywczych (DzU z 5.02.2001 r.
nr
9, poz. 72 ze zmianami) dodatek barwników do soków owocowych i warzywnych
nie jest dozowlony. O tym fakcie zostanie powiadomiony Glowny Inspektorat
Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych.


chmmm, do sokow nie mozna dodawac, ale do kisieli czy slodyczy mozna? dziwne
i nielogiczne...

Ustawa o ochronie zwierzĹĄt - jakie strzępki.

art. 34 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia
26 kwietnia 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego
uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz
organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią
się ubojem zwierząt lub dokonują uboju w ramach działalności hodowlanej bądź
gospodarczej.


nie wiem...
bynajmniej nie nastawiło mnie to optymistycznie...
...ale to już chyba taki dzisiaj dzień jakiś :-/

   jelo

Kiedy ZUS może umorzyć należności?


witam
czy jest może wśród Szanownych Grupowiczów ktoś kto korzystał z  umarzania
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w/g rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne)?
 szczególnie interesuje mnie:
 "osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą"
w sytacji kiedy
" opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego
rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych"
bedę wdzięczny za wszelkie rady, komentarze i (w szczególności )
doświadczenia związane z tego typu sprawami


np po ogloszeniu upadlosci wlasnej firmy osobowej ktora stanowila jedyny
staly dochod rodziny. Wtedy w zasadzie trudno cokolwiek udowadniac -
jest postanowienie sadu, kodeks spolek handlowych i ustawa o
postepowaniu upadlosciowym i naprawczym.

DG nazwa firmy - nowe przepisy

| Obowiązek umieszczania imienia i nazwiska przedsiębiorcy w przypadku
| działalności jednoosobowe istniał od zawsze, a jeżeli w to wątpisz to
| najbliższa kontrola szczególnie VAT bardzo boleśnie Ci o tym
| przypomni.


hmmm... polemizowałbym.

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym

§ 35. 1. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, z zastrzeżeniem §
37,
powinna zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy
   oraz ich adresy,

DG nazwa firmy - nowe przepisy

To nie ma nic wspolnego z nazwa firmy. Raczej z zawartoscia informacyjna
wystawianej faktury. Jak zakladalem dzialalnosci na poczatku tego roku to
musialem w nazwie miec swoje imie i nazwisko.

Pozdrawiam,
Darek
| Obowiązek umieszczania imienia i nazwiska przedsiębiorcy w przypadku
| działalności jednoosobowe istniał od zawsze, a jeżeli w to wątpisz to
| najbliższa kontrola szczególnie VAT bardzo boleśnie Ci o tym
| przypomni.
hmmm... polemizowałbym.

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym

§ 35. 1. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, z zastrzeżeniem §
37,
powinna zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy
   oraz ich adresy,


nadpłacony VAT - co mogę zrobić?

czy jest on do zwrotu jesli zaznacze w deklaracji tak


tak

czy us moze sie czegos czepic, w calej dzialalnosci nie ma zadnych lewych
faktur czy czegos podobnego, wszystko jest legalne, czy musze sie czegos
obawiac?


mozesz sie obawiac tego, jesli ktos wystawil Tobie fakture i on nie
zaksiegowal u sobie jako sprzedaz a Ty zaksiegowales jako zakup - w tym
momencie US doczepi sie do Ciebie ze nieslusznie dokonales odliczenia
podatkow (dochodowy i vat) - chociaz transakcja odbyla sie zgodnie z prawem
a Ty dzialales w dobrej wierze - wiem ze to dziwnie brzmi lecz tak juz jest
zgodnie z par. 50 ust. 4 pkt 2 rozporzadzenia ministra finansow z dnia 22
grudnia 1999r. w sprawie wykonywania niektorych przepisow ustawy o podatku
od towarow i  uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 109, poz. 1245 z
pozniejszymi zmianami)

sumujac jesli chcesz isc z podniesiona glowa do US o zwrot podatku VAT,
sprawdz u wszystkich kontrahentow od ktorych dostales faktury zakupowa czy
zaksiegowali je jako sprzedaz, jesli tak mozesz spac spokojnie, jesli nie to
nalezy to zglosic wiadomo gdzie  - wiadome jest tez to ze rzadko ktora firma
da wglad do swoich ksiag co zostalo zaksiegowane a co nie, dlatego co
zostaje w tym przypadku to zlozyc pisemko o zwrot podatku VAT i "modlic sie"
jesli US przyjdzie na kontrole i dla wyrywki pojda sprawdzac na krzyrzowke
poprawnosc faktur do sprzedawcow od ktorych tak naprawde otrzymales koszt .

Pozdrawiam
szymek

umowa-zlecieni

Witam!
 Interesuje mnie jak rozwiązać problem z zarejestrowaniem działalności
gospodarczej, gdy nie jestem pełnoletnia. Czy jest to konieczne, gdy chcę
sprzedawać strony www? Czy jest możliwe robienie tego w systemie
'umowa -zlecienie'?


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie
młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które
ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły
gimnazjum. http://podatki.pl/bap1.php/zus/051202.htm

Aby rozpocząć działalność musisz posiadać zdolność do czynności prawnych.
Posiadanie jej uzależnione jest od wieku. Pełną zdolność do czynności
prawnych mają tylko pełnoletni oraz osoby małoletnie, które zawarły związek
małżeński. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona : dziecko do lat 13 nie może
samo zaciągać zobowiązań, ponieważ nie ma zdolności do czynności prawnych.
Może natomiast dokonywać czynności prawnych tylko w drobnych sprawach (np.
kupna artykułów żywnościowych, prasy itp.). Ograniczoną zdolność do
czynności prawnych mają osoby, które ukończyły 13 lat .

Mówiąc prościej - pogadaj z rodzicami lub opiekunami .

  [[CzasNaE-Biznas] - lider wsrod platnych serwisów z
  PRAKTYCZNA wiedza o marketingu w internecie dla
  malego i sredniego e-biznesu - http://tinyurl.com/2pkrj
  Pozdrawiam Bartek

kasa fiskalna przy kazdej nowej dzialalnosci?


Zalezy to od obrotu.....albo gdy jestescie Vatowcami.....wtedy trzeba miec
koniecznie......ale jezeli nie jestescie a wasz przychod nie przekracza
80000 zl rocznie to nie trzeba:)


Bardzo mocna nieprawda. Przy każdej noworozpoczynanej działalności trzeba
mieć kasę rejestrująca
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie kas rejestrujących.
(Dz. U. Nr 146, poz. 953
§ 5. 1. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą od dnia 1 stycznia
1999 r. obowiązani są do ewidencjonowania od dnia dokonania pierwszej
sprzedaży towaru (świadczenia usługi) osobie fizycznej wymienionej w art. 29
ust. 1 ustawy
A ten art 29 ust.1 ma brzmienie:
Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie
handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w
formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia
ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących

Pozdrawiam
waldek

kasa fiskalna przy kazdej nowej dzialalnosci?

Juz niedlugo przepis ten sie zmieni (na skutek protestow glownie czlonkow
Polskiego Stowarzyszenia Sprzedazy Bezposredniej) - osoba rozpoczynajaca
dzialalnosc bedzie miala obowiazek posiadania kasy po przekroczeniu obrotu
20.000 zl
Poki co obowiazuje przepis jak nizej.

Bardzo mocna nieprawda. Przy każdej noworozpoczynanej działalności trzeba
mieć kasę rejestrująca
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie kas rejestrujących.
(Dz. U. Nr 146, poz. 953
§ 5. 1. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą od dnia 1
stycznia
1999 r. obowiązani są do ewidencjonowania od dnia dokonania pierwszej
sprzedaży towaru (świadczenia usługi) osobie fizycznej wymienionej w art.
29
ust. 1 ustawy
A ten art 29 ust.1 ma brzmienie:
Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie
handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących
działalności
gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w
formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia
ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących

Pozdrawiam
waldek


kasa fiskalna przy kazdej nowej dzialalnosci?

| Zalezy to od obrotu.....albo gdy jestescie Vatowcami.....wtedy trzeba
miec
| koniecznie......ale jezeli nie jestescie a wasz przychod nie przekracza
| 80000 zl rocznie to nie trzeba:)
Bardzo mocna nieprawda. Przy każdej noworozpoczynanej działalności trzeba
mieć kasę rejestrująca
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie kas rejestrujących.
(Dz. U. Nr 146, poz. 953
§ 5. 1. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą od dnia 1
stycznia
1999 r. obowiązani są do ewidencjonowania od dnia dokonania pierwszej
sprzedaży towaru (świadczenia usługi) osobie fizycznej wymienionej w art.
29
ust. 1 ustawy
A ten art 29 ust.1 ma brzmienie:
Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie
handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących
działalności
gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w
formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia
ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących

Pozdrawiam
waldek


Kasy nie trzeba kupowac, jesli sprzedaz bedzie tylko firmom (obojetnem czy
sa w vacie czy nie). natomiast jesli zaistnieje koniecznosc sprzedania
czegokoliek osobie prywatnej, kase trzeba nabyc.

pawel

faktura za proziwzje

czy ktos probowal starac sie o fakture za uslugi bankowe -
prowizje i oplaty pobrane?


tak i to skutecznie kilkaset razy.

cos w rodzaju jednej zbiorczej fakturki na miesiac?


Takiego obowiązku nie mają. Faktura tak, ale nie zbiorcza.

mam coraz wiecej operacji na rachunku firmowym i ciekawi mnie dlaczego
bank kategorycznie odmawia mi wystawienia fakturki za swoje uslugi...


To niemożliwe, o ile masz dostęp do rachunku i drukarki. Możesz sobie
fakturę wydrukować. Co prawda bez napisu 'faktura', ale stosowne
rozporządzenie** MF w sposób jednoznaczny wskazuje co musi zawierać
faktura bankowa i do tej mBankowej przyczepić się nie można. Jest tam
wszystko z numerem referencyjnym (numer kolejny( włącznie. Takie
potwierdzenie, będące przez przepisy prawa traktowane na równi z fakturą,
można też zamówić na mLinii, ale to już kosztuje, więc chyba warto mieć w
firmie drukarkę.

** -  paragraf 20 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
z dnia 25.05.2005 (Dz.U. nr 95 poz. 798)

Kasy fiskalne

Calosc w rozporzadzeniu ministra finansow z 23.12.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych ktorym musza odpowiadac kasy fiskalne.


grup

| Nie musisz sprawdzac, przepisy na to nie pozwalaja i zadna taka
| kasa-drukarka nie uzyskala by w Polsce homologacji. Na swiecie to
owszem,
| np. we Wloszech sa kasy mogace dzialajac jak drukarki, sa tez drukarki
do
| ktorych mozna podlaczyc klawiature i sprzedawac jak na kasie - ale tam
sa
| bardzej liberalne przepisy.

Czy mógłbym prosić o wskazanie konkretnego przepisu, który tego zabrania?

Wydawało mi się, że kasy Posnet Personal i Posnet ECR mają taką możliwość
i
obsługują prtokół drukarek fiskalnych Posnet. Ale skoro ludzie z Posnetu
twierdzą inaczej to nie będę się upierał, ale przy najbliższej okazji
postaram się to sprawdzić.
Swego czasu widziałem na targach urządzonka w postaci klawiatury
podpinanej
do drukarki fiskalnej, które miały zastąpić kasę fiskalną.

Tomek D.


Logowanie ludzkich poczynaĂą -Linux

A jeśli ja nie jestem ISP, tylko administratorem sieci w firmie
"nieinformatycznej", która jest jedynie "klientem końcowym" - to też mam
obowiązek prowadzenia logów ?


wszystko zalezy od tego czy jestes "operatorem", a operator to: (za USTAWA z
dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne)

art 2, pkt. 12: operator - przedsiębiorca, uprawniony na podstawie odrębnych
przepisów
     do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej
     Polskiej, prowadzący działalność polegającą na eksploatacji sieci

tyle... jezlie lapiesz sie na operatora to musisz znac ten dokument:
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)  z dnia 24 stycznia 2003 w sprawie
wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. z dnia 7 lutego
2003 r.)

Zezwolenie na import routera 3DES do Polski?

Ostatnie przepisy ktore lagodza restrykcje obrotu kryptografia znajduja sie
w kategori 5 wykazu towarow podwojnego zastosowania w rozporzadzeniu
ministra gospodarki z dnia 2 pazdziernika 2002 w sprawie wykazu towarow o
znaczeniu strategicznym ( ostatnia publikacja D.U. z dnia 4 listopad 2002 )

3DES kupowany od importera typu np. Techdata nie podlega restrykcja
importowym dotyczaca klienta koncowego.

Pozdrawiam.

G.

'Wysoki poziom bezpieczeństwa' systemu komputerowego.


| Tzn. co prawnicy rozumieją przez 'wysoki poziom bezpieczeństwa
| systemu komputerowego'?

| http://www.giodo.gov.pl/
[...]
Wpisałem w wyszukiwarce 'wysoki poziom bezpieczeństwa', ale nie
znalazłem dokumentu, który by cokolwiek wyjaśniał.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych, a konkretnie załącznik - opis środków bezpieczeństwa:

http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/523/t/pdf/j/pl/

ssl a dlugosc kluczy


Jak to jest z obecnie z przegladarkami? czy nadal obowiazuja restrykcje
eksportowe w usa dotyczace dlugosci stosowanych kluczy? zna  ktos jakies
zrodlo, gdzie moge znalezc aktualne informacje na ten temat?


O ile mi wiadomo w Polsce obowiazuje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 23 maja 2001 r.
w sprawie wykazów towarów o znaczeniu strategicznym.

w ktorym to  :
"...

UWAGA: Pozycja 5A002.a.l. obejmuje kontrolą urządzenia przeznaczone albo
zmodyfikowane w celu zastosowania "kryptografii" do przekazywania
informacji z wykorzystaniem zasad analogowych kiedy stosowane są z
technkami cyfrowymi.

a. "Algorytm symetryczny" wykorzystujący długość klucza przekraczającą
56 bitów; lub

b. "Algorytm asymetryczny", w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na
jednej z następujących właściwości:

1. Rozkładanie na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych powyżej 512
bitów (np. RSA);

..."

itd. cala sekcja dotyczaca "ochrony informacji"

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/0660.htm

ale nie wiem czy od 2001 roku cos sie nie zmienilo.

pozdrawiam

Standardy bezpieczenstwa it w instytucji finansowej


Witam,

Interesuje mnie jakie standardy bezpieczeństwa it(mogą być nazwy norm) musi
spełniać instytucja finansowa(np. kredyty ratalne)? Czy są jakieś
nieobowiązkowe dotyczące np. nie tylko danych osobowych ale również innych
informacji sensytywnych?

Pozdrawiam,
H


Np:
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych.

Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie
podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

Ustawa z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych
Ustawa z 22 stycznia 1999r.O ochronie informacji niejawnych

Polecam również przestudiować sobie metodykę TISM.

Standardy bezpieczenstwa it w instytucji finansowej

Tako *Spajk*  do nas rzecze  :
[...]

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych.

Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w
sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci
teleinformatycznych.

Ustawa z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych
Ustawa z 22 stycznia 1999r.O ochronie informacji niejawnych


Z całym szacunkiem, ale kolega pytał o _standardy_. To co przytoczyłeś to
rozporządzenia i ustawy. One są obligatoryjne, o ile następuje przetwarzanie
danych osobowych czy instytucja ma do czynienia z informacjami niejawnymi.

Standardy bezpieczenstwa it w instytucji finansowej

Spajk na pl.comp.security:


| Witam,

| Interesuje mnie jakie standardy bezpieczeństwa it(mogą być nazwy norm) musi
| spełniać instytucja finansowa(np. kredyty ratalne)? Czy są jakieś
| nieobowiązkowe dotyczące np. nie tylko danych osobowych ale również innych
| informacji sensytywnych?

| Pozdrawiam,
| H

Np:
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz


Moment: pisał, że o danych osobowych już wie. Informacje niejawne w
instytutcji finansowej: na jakiej podstawie?

A generalnie to do prawnika takiej instytucji (ja tam słabo się znam). min. to prawo bankowe
(jeśli podlega). I wytyczne m.in. z zaleceń bazyleiskich.

Wi fi, a prawo

Na jaką odległoś maksymalnie można zestawić łącze punkt punkt bez
przekroczenia dopuszczalnych poziomów mocy emitowanej E.I.R.P. zawartych w
Zał. 1 .p. 1. (aneks nr 3) do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia
24 października 2005r.) w sprawie urządzeń radiowych, które mogą być używane
bez pozwolenia.
Dla poczczególnych częstotliwości 2,4GHz  5,1GHz  5,4 GHz  5,7GHz.
Bo chyba te wszystkie są wymienione jako dobuszczalne bez zezwolenia.

Wi fi, a prawo

Na jaką odległoś maksymalnie można zestawić łącze punkt punkt bez
przekroczenia dopuszczalnych poziomów mocy emitowanej E.I.R.P. zawartych w
Zał. 1 .p. 1. (aneks nr 3) do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z
dnia 24 października 2005r.) w sprawie urządzeń radiowych, które mogą być
używane bez pozwolenia.
Dla poczczególnych częstotliwości 2,4GHz  5,1GHz  5,4 GHz  5,7GHz.
Bo chyba te wszystkie są wymienione jako dobuszczalne bez zezwolenia.


Nie ma limitu odległości.
W praktyce kilkadziesiąt kilometrów w 5GHz, kilka km w 2,4

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Witam Grupowiczów

Na wstępie chciałbym przeprosić jeżeli temat ten już został poruszony.

Ale do rzeczy. Czy ktoś z Was Spotkał się z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych i związanym z nim Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (521). Chodzi mi szczególnie o zasady (instrukcję)
postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu
komputerowego, które to zasady (instrukcja) miała by być dostarczona
użytkownikom ale i o inne powinności Administratora Ochrony Danych
Osobowych, które na tegoż nakładają ww akty prawne.

Jeżeli ktoś z was był już zmuszony wygenerować taką instrukcję i gotów
będzie się swą pracą podzielić lub wie gdzie można znaleźć materiały na
te tematy będą bardzo zobowiązany.

Odpowiedzi (jeżeli takie nastąpią :-) ) proszę kierować na priv-a

Robert Jaworski

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych


Witam Grupowiczów

Na wstępie chciałbym przeprosić jeżeli temat ten już został poruszony.

Ale do rzeczy. Czy ktoś z Was Spotkał się z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych i związanym z nim Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (521). Chodzi mi szczególnie o zasady (instrukcję)


[cut]

Jedno pytanie, bo nie jestem jeszcze w temacie: czy ktos moze mnie
oswiecic, czy KAZDA bazy danych osobowych, nawet wykorzystywana tylko
przez dzial kadr musi byc zarejestrowana do konca pazdziernika?

BR/Mariusz

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Witam.
Mam podobną sytuacje , ale nie ma potrzeby pytać ponownie.
Jesli dostales jakies wskazówki to proszę podziel się ze mną.

z poważaniem
Tomasz Cieslik


Witam Grupowiczów

Na wstępie chciałbym przeprosić jeżeli temat ten już został poruszony.

Ale do rzeczy. Czy ktoś z Was Spotkał się z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych i związanym z nim Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (521). Chodzi mi szczególnie o zasady (instrukcję)
postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu
komputerowego, które to zasady (instrukcja) miała by być dostarczona
użytkownikom ale i o inne powinności Administratora Ochrony Danych
Osobowych, które na tegoż nakładają ww akty prawne.

Jeżeli ktoś z was był już zmuszony wygenerować taką instrukcję i gotów
będzie się swą pracą podzielić lub wie gdzie można znaleźć materiały na
te tematy będą bardzo zobowiązany.

Odpowiedzi (jeżeli takie nastąpią :-) ) proszę kierować na priv-a

Robert Jaworski


Synchronizacja haseł


| Jak zsynchronizować hasła pomiedzy NW 5.1, NW 6.0 a windows`em XP?.

Zenworks DLU lub Account Management

| Mam stacje z xp, i po logowaniu do NW podaje monit o logowanie do XP
| a poniżej tego monitu jest informacja o zsynchronizowaniu haseł WIN z
| NW ale jest nieaktywna. (co zrobić aby byla aktywna)

Zmienic klienta.

| Problem jest zarzegnany w momencie kiedy ustawie takie samo hasło w
| NW i XP ale doputy dopuki NW nie zarząda zmiany hasła (zgodnie z
| Ustawą o ochronie danych osobowych co 30 dni).

Co to za bzdura z tymi 30 dniami?

--
./ premax

./ koniec i bomba, a kto czytal ten traba. w.g.


Podstawą prawną jest:
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

Akt wykonawczy do w/w ustawy:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

No i w końcu informacja o częstotliwości zmiany haseł:
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r.
Dział A pkt IV ppkt 2

"W przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, jego zmiana
następuje nie rzadziej niż co 30 dni. Hasło składa się co najmniej z 8 znaków."

Miłej lekturki ;)

serwer w osobny pomieszczeniu


Niestety. Przeczytaliśmy to w referaci wspólnie...
"Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład,
służących do przetwarzania danych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby
posiadające upoważnienie wydane przez administratora danych"

Tak więc nie jest tu zaznaczone, że wyklucza się przebywanie osób
postronnych w tym samym pomieszczeniu (chyba, że chciałyby obsługiwać
serwer).


Poczytaj sobie tez rozporzadzenie Ministra SWiA z 3.6.98 _w sprawie okreslenia
podstawowych warunkow technicznych i organizacyjnych, ktrorym powinny odpowiadac
urzadzenia i systemy informatyczne_ Szczegolnie paragraf 7.

| Jezeli serwer sluzy do przetwarzania danych osobowych to sprawdz : Ustawa o
| ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, opublikowane w
| dzienniku ustaw z dnia 29 pazdziernika 1997 roku. Przeczytaj sobie rozdzial

| goscia co tak stawia serwer...


Wojtek

serwer w osobny pomieszczeniu

Tak. Takie sformułowanie załatwia sprawę. Gdyby się coś jeszcze przypomniało
to upraszam o notkę. W uzędzie jak to w Urzędzie - im więcej paragrafów za
tobą stoi tym bardziej masz rację.
Wielkie dzięki!

Robert

Poczytaj sobie tez rozporzadzenie Ministra SWiA z 3.6.98 _w sprawie
okreslenia
podstawowych warunkow technicznych i organizacyjnych, ktrorym powinny
odpowiadac
urzadzenia i systemy informatyczne_ Szczegolnie paragraf 7.


admin kontra user ;)


jak cos namieszja to i tak nie wiedza jak i czemu :-(
wg mnie to nie ma sensu, chyba ze przyjmujemy "fachowcow"


    Nie wiem gdzie administrujesz ale gdy userzy ;) przetwarzają dane osobowe
(imiona i nazwiska) obowiązuje cie Ustawa o Ochronie Danych Osobowych i ziązane
z nią slynne rozporządzenie ministra spraw wewnętrzych i adaministacji w
sprawie zapewnienia warunków technicznych przy przetwarzaniu tychże danych ...
ufff

Funcjonalnie rozkłada ona obowiązki na Administatora Danych  Osobowych i
Administaratora Bezpieczeństwa Informacji i tu konkluzja ADO  i ABI musi
stworzyć taką instrukcję i o wiele więcej...więc praca musi być wykonana  tak
czy siak.

    Jest też ona (tu rozporządzenie) doskonałym pretekstem do rozbudowy i
reordanizacji sieci -idziesz do szefa z ustawą i sprawa rusza do przodu ;)

Pozdrawiam

Robert Jaworski

admin kontra user ;)

mozesz dac mi namiery do tej ustawy ?


| jak cos namieszja to i tak nie wiedza jak i czemu :-(
| wg mnie to nie ma sensu, chyba ze przyjmujemy "fachowcow"

    Nie wiem gdzie administrujesz ale gdy userzy ;) przetwarzają dane
osobowe
(imiona i nazwiska) obowiązuje cie Ustawa o Ochronie Danych Osobowych i
ziązane
z nią slynne rozporządzenie ministra spraw wewnętrzych i adaministacji w
sprawie zapewnienia warunków technicznych przy przetwarzaniu tychże danych
...
ufff

Funcjonalnie rozkłada ona obowiązki na Administatora Danych  Osobowych i
Administaratora Bezpieczeństwa Informacji i tu konkluzja ADO  i ABI musi
stworzyć taką instrukcję i o wiele więcej...więc praca musi być wykonana
tak
czy siak.

    Jest też ona (tu rozporządzenie) doskonałym pretekstem do rozbudowy i
reordanizacji sieci -idziesz do szefa z ustawą i sprawa rusza do przodu ;)

Pozdrawiam

Robert Jaworski


Wielki sukces w kontaktach z DejaNews

Nie jest to takie proste - polska Ustawa (czy też rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych do niej) nakazuje udostępniać na żądanie zainteresowanego
również informacji KOMU I JAKICH danych na jego temat udostępnił admin.
Oznacza to konieczność trzymania pełnego logu i właściwie kłóci się z ideą
Internetu. Zawiniła raczej niezbyt mądrze zrobiona ustawa, przetłumaczona z
durnymi zmianami z ustawodawstwa Unii, niż Sieć.
Jak zwykle zresztą.......
Pozdrawiam
______________________________________________________
S A T O R ______________________________________ FIDEL
A R E P O _____________________________________ TomekW
T E N E T ____________________________ ICQ UIN 3117993
O P E R A ______________________ http://www.tomek.w.pl
R O T A S ____________ Takie mam zdanie i je podzielam

Wielki sukces w kontaktach z DejaNews


Nie jest to takie proste - polska Ustawa (czy też rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych do niej) nakazuje udostępniać na żądanie zainteresowanego
również informacji KOMU I JAKICH danych na jego temat udostępnił admin.
Oznacza to konieczność trzymania pełnego logu i właściwie kłóci się z ideą
Internetu. Zawiniła raczej niezbyt mądrze zrobiona ustawa, przetłumaczona z
durnymi zmianami z ustawodawstwa Unii, niż Sieć.
Jak zwykle zresztą.......
Pozdrawiam


To podaj prosze te roznice bo bede dalej negocjowal z Dejanews, az
zgodnosc z polska Ustawa bedzie pelna.
Jacek

I nie zmienia się nic

rumczajs
--------------------

Bodajże w roku 1848, po pożarze Bazyliki Św. Marcina, przeniesiono archiwa
zakonu, trzymane do tamtej pory w jednej z wież, do Instytutu Szkoły
Handlowej gdzie pewien profesor odkrył i opublikował nieznany wczesniej
dokument. Nadano mu roboczą nazwę "Tersus"


[..]

o!!
powinno obowiązywać tuż obok rozporządzenia ministra finansów
w sprawie podatku akcyzowego (albo i bardziej ;)

Anna pa,pa

Błędy witryny RJP (cz. I), długie

Art. 3. 3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa,
w drodze rozporządzenia, zasady prowadzenia egzaminów państwowych
z języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o urzędowe
poświadczenie jego znajomości.
MN - czy minister spraw zagranicznych to minister właściwy do spraw
zagranicznych?; raczej przeprowadzania - egzaminy się przeprowadza a nie
prowadzi...


W tym przypadku wydaje się usprawiedliwione takie sformułowanie.
Ostatni przykład - likwidacja Ministerstwa Łączności.
Bodajże w Ustawie o telekomunikacji jest zapis "Minister właściwy do spraw
łączności itd.", co w przypadku likwidacji ministerstwa łączności nie
powoduje dezaktualizacji ustawy. Ministra łączności zastąpi minister
gospodarki.

Błędy witryny RJP (cz. I), długie

| Art. 3. 3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa,
| w drodze rozporządzenia, zasady prowadzenia egzaminów państwowych
| z języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o urzędowe
| poświadczenie jego znajomości.
| MN - czy minister spraw zagranicznych to minister właściwy do spraw
| zagranicznych?; raczej przeprowadzania - egzaminy się przeprowadza a nie
| prowadzi...

W tym przypadku wydaje się usprawiedliwione takie sformułowanie.
Ostatni przykład - likwidacja Ministerstwa Łączności.
Bodajże w Ustawie o telekomunikacji jest zapis "Minister właściwy do spraw
łączności itd.", co w przypadku likwidacji ministerstwa łączności nie
powoduje dezaktualizacji ustawy. Ministra łączności zastąpi minister
gospodarki.

--
Pozdrawiam.
Pearl


Zatem we wszelkich ustawach należałoby tak pisać - minister właściwy do
obrony narodowej...
Mirnal

Prawne ang.

Kochani,
Zwracam sie z prosba o pomoc. Mam do przetlumaczenia kilka zwrotow i nie

a) ustawa o..........
b) podstawy prawne działalności
c) dziennik ustaw - po polsku pisze się w skrócie Dz.U. z dnia ........ Nr
........, poz........... ze zmianami. Jak to wyrazic po angielsku?
d) Ustawa o zmianie ustawy
e) Rozporzadzenie ministra w sprawie.......
f) Kodeks drogowy tekst jednolity
g) Kodeks pracy tekst jednolity

Pomozcie!

Dzieki,
Krasnalek

Prawne ang.
Kochani,
Zwracam sie z prosba o pomoc. Mam do


przetlumaczenia kilka zwrotow i nie


a) ustawa o..........the Law on
b) podstawy prawne działalności  -- legal basis


for operation

c) dziennik ustaw - po polsku pisze się w


skrócie Dz.U. z dnia ........ Nr

........, poz........... ze zmianami. Jak to


wyrazic po angielsku?  Legal Gazette No. 34 of
July 15, 1998... with subsequent amendments (term
approved by FBIS, U.S. Govt)

d) Ustawa o zmianie ustawy -- the Law on


Amendments to the Law on ..

e) Rozporzadzenie ministra w sprawie......  the


Minister of Finance Resolution No.

f) Kodeks drogowy tekst jednolity -- the Code of


Traffic Regulations (the Traffic Code)

g) Kodeks pracy tekst jednolity -- The Code of


Labor Regulations (the Labor Code) tekst jednolity?
 Rgds
GrimR

Prawne ang.


| a) ustawa o..........the Law on


lub [przedmiot ustawy] Act.

| ........, poz........... ze zmianami. Jak to
wyrazic po angielsku?  Legal Gazette No. 34 of
July 15, 1998... with subsequent amendments (term
approved by FBIS, U.S. Govt)


znajomi tłumacze używają tez Journal of Laws

| e) Rozporzadzenie ministra w sprawie......  the
Minister of Finance Resolution No.


IMHO bardziej decree

 tekst jednolity?


consolidated

grzyby kapeluszowe -> eng


----- Original Message -----
| ) nie są dopełniające, np. purchawki nie są trujące, ale nazwa "grzyby
| jadalne 3 kategorii" jakoś mnie zniechęca do wrzucenia ich do garnka :-)

A jadłeś kiedyś smażoną purchawkę olbrzymią???
Super.


A zebrałaś ją na terytorium RP? Łamaczko Ustawy o ochronie przyrody i
rozporzadzenia ministra srodowiska  w sprawie wykazu gatunkow chronionych?
Zaraz złożę doniesienie obywatelskie o wykroczeniu :-)

A w tym atlasie, to chyba były zwykle purchawki...

D.


pzdr albo i nie pzdr - przestepców nie pozdrawiam :-P

ok. - pzdr :-)
piotrek

grzyby kapeluszowe -> eng

----- Original Message -----

Sent: Wednesday, February 12, 2003 11:25 AM
Subject: Re: grzyby kapeluszowe -eng

A zebrałaś ją na terytorium RP? Łamaczko Ustawy o ochronie przyrody i
rozporzadzenia ministra srodowiska  w sprawie wykazu gatunkow chronionych?
Zaraz złożę doniesienie obywatelskie o wykroczeniu :-)


Eeeee........no więc - to nie ja zbierałam, ja TYLKO jadłam ;-P
A było tego tyle, że kolega przyniósł tylko 3 (bo więcej nie miał gdzie
wziąć).

pzdr miłośnika purchawek ;-)
D.

ok. - pzdr :-)
piotrek


--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.hum.tlumaczenia

Która strona się liczy?


absolutnie nie! zawsze powinno sie liczyc source wordcount. reklamuj...

raad


        Panie Radosławie i Pani Basiu,

        Nie zgadzam się. Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości http://www.prawo.lex.pl/rozne/tlumacze.html cenę oblicza się
według ilości znaków w przekładzie. Nie może być do końca wymiernym tekst
oryginału, który nie dość, że może być w różny sposób sformatowany, to
jeszcze wymagać nierzadko komentarzy, opisowego tłumaczenia skrótów itp.

        Jednocześnie nie ma na dobrą sprawę znaczenia jaką czcionką pisany
jest tekst, wielkość marginesów (które nierzadko dla potrzeb klienta
dostosowuje się w niestandardowy sposób), ani wielkośc interlinii. Strona
tłumaczenia - to odpowiednia ilość znaków. Dla tłumaczeń zaświadczonych - 25
wierszy po 45 znaków, a więc 1125 (vide § 7 ust. 1 cytowanej ustawy), a dla
pozostałych - zwyczajowo przyjęta (nie każdy jednak honoruje ten zwyczaj) -
30 wierszy po 60 znków, tj. 1800 znaków, w obu przypadkach  liczonych ze
spacjami.

        Tomasz Wojtaszek

PL > EN wprowadzić do obrotu i powszechnego stosowania

Jedno male ale... 'wprowadzenie do obrotu' w RP jest (jesli pamiec mi
dobrze sluzy) terminem prawnym, majacym jakies tam kosekwencje, wiec...
Czy w tym kontekscie to jest istotne? I czy 'launch' (z ew. dodatkami) tez
ma takie znaczenie?


To mnie martwi. Właśnie wyczytałam:

W yroby budowalne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania powinny
posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. System wydawania tych
ostatnich podaje wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra spraw
wewnętrznych i administracji z 31 lipca 1998 r. (Dz. U. nr 113, poz. 728) .
http://arch.rp.pl/a/rz/1998/12/19981201/199812010015.html

Brzmi bardzo konkretnie... Idę czytać dalej.

Hania.

safety sensitive job > PL

Nikanor:

Stanowisko ważne/istotne ze względów bezpieczeństwa?


prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

W Kodeksie pracy nic takiego nie ma, więc chyba można improwizować.


Jednak jest. A zwłaszcza w przepisach uzupełniających:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62, poz. 287).
I tam jest właśnie wykaz 36 rodzajów takich prac, nawet tresera dzikich
zwierząt i akrobatów cyrkowych :-D
http://www.bhp.org.pl/article.php?sid=231

HTH
AdamS

safety sensitive job > PL

| Stanowisko ważne/istotne ze względów bezpieczeństwa?

prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej


oki, ładnie brzmi :)

Jednak jest. A zwłaszcza w przepisach uzupełniających:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62, poz. 287).
I tam jest właśnie wykaz 36 rodzajów takich prac, nawet tresera dzikich
zwierząt i akrobatów cyrkowych :-D
http://www.bhp.org.pl/article.php?sid=231


Hmmm. Mam wrażenie, że praca wymagająca szczególnej sprawności
psychofizycznej jest określeniem węższym od safety-sensitive job
przynajmniej w kontekście mojego artykułu. U mnie pracownicy, którzy
wykonują safety-sensitivw job pracują w Distribution Centre albo Computer
Operations.
Hmmm, pomyślę jeszcze :)

Pozdrawiam, Yaga

DEAD MAN'S BUTTON

Niemożliwe, polski inżynier MUSIAŁ wymyśleć jakąś porządną nazwę dla tak
ważnego urządzenia, ja wiem? Może - elektromechaniczny zerozwłoczny
obwód bezpieczeństwa układu hamowania lokomotywy? :)


W Wikipedii znalazłem fragment rozporządzenia ministra infrastruktury
mówiący o tym właśnie urządzeniu:

"(z:) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 grudnia 2003 r. w
sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia, rozdział 6, § 12. 2) f): Kabina motorniczego
powinna być wyposażona w urządzenie zatrzymujące wagon (czuwak)."

Wygląda na to, że słowo "czuwak" jest jak najbardziej ok. Ew. można by

Pozdrawiam,
Kamil

Prawo unijne o rezerwach bankowych

Czy ktoś z Was się może orientuje, który unijny akt prawny reguluje kwestie,
o których mowa w poniższym rozporządzeniu?

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

(Dz. U. z dnia 19 grudnia 2003 r.)

Pzdr

Paff

Prawo unijne o rezerwach bankowych


Czy ktoś z Was się może orientuje, który unijny akt prawny reguluje kwestie,
o których mowa w poniższym rozporządzeniu?

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

(Dz. U. z dnia 19 grudnia 2003 r.)

Pzdr

Paff


Żaden. Poguglaj "specific provisions", to wpadniesz na czeskie, węgierskie lub
inne regulacje narodowe.
laikonik

piękne pleonazmy pl->en

Witam grupę,

Często przy tłumaczeniu na angielski mam problem z polskim 'masłem
maślanym', poniżej dwa przykłady, może ktoś pomoże?

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek

przewodnik turystyczny i pilot wycieczek? - dla mnie to po prostu 'tour
guide', czy można to jakoś rozróżnić ładnie po ang?

2) potwierdzenie uprawnien dokumentuje sie wydaniem legitymacji pilota
wycieczek i identyfikatora

legitymacja i identyfikator - na pewno ID/identification card, a
drugie?

Z góry dzieki za pomoc,

Pozdrawiam
Karolina

piękne pleonazmy pl->en


Witam grupę,

Często przy tłumaczeniu na angielski mam problem z polskim 'masłem
maślanym', poniżej dwa przykłady, może ktoś pomoże?

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek


 
 przewodnik turystyczny i pilot wycieczek? - dla mnie to po prostu 'tour
 guide', czy można to jakoś rozróżnić ładnie po ang?
 

przewodnicy pracują na terenie kraju, sa to tour guides; piloci
wyjeżdżają zagranicę -to raczej couriers.

Kadewu, ex-pilot

piękne pleonazmy pl->en

Często przy tłumaczeniu na angielski mam problem z polskim 'masłem
maślanym', poniżej dwa przykłady, może ktoś pomoże?


Nie wydaje mi się, żeby to akurat były przykłady masła maślanego. Spróbuję
pomóc.

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek
przewodnik turystyczny i pilot wycieczek?


Przewodnik opowiada, co widać po prawej i po lewej, itp. ; pilot zajmuje się
sprawami organizacyjnymi.
Proponuję odpowiednio "tour guide" i "tour courier".

2) potwierdzenie uprawnien dokumentuje sie wydaniem legitymacji pilota
wycieczek i identyfikatora


Legitymacja w portfelu, a identyfikator przypięty na piersi. Proponuję "ID
card" i "(ID) badge".

tłumacz przysiegły od zaplecza

Łomatko, czy ja coś przeoczyłam? Może się w Twój region przeniosę, bo u
mnie, żeby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba przejść procedurę
weryfikującą. Póki co, o jej formie decydują sądy okręgowe, a jak


A jaka jest podstawa prawna tych stwierdzeń? Toczyły się już kiedyś dyskusje
o tym na tym forum, odsyłam do archiwum, poza tym do Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r.
w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.

wejdzie w życie ustawa, to będzie egzamin państwowy... czy ja może śniłam,
że byłam w sądzie?


Nie, nie śniłaś, ale patrz wyżej.

przysięgli - wzór podpisu/pieczęci do MSZ do 31.01

Chciałem przypomnieć przysięgłym pewien przepis.

Na podstawie przepisu § 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z
zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach
międzynarodowych /Dz.U. nr 17 poz. 164/ tłumacze przysięgli w styczniu każdego
roku kalendarzowego powinni przesłać wzór swojego podpisu i odcisk pieczęci
urzędowej do „ministra właściwego dla spraw zagranicznych”.

Ci, co jeszcze tego nie uczynili, mają jeszcze kilka dni

adres wg tepis -http://www.tepis.org.pl/wstep/pytania/dokad_wzory.htm

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Konsularny i Polonii
Zespół ds. Majątkowych Legalizacji i Informacji
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa

przysięgli - wzór podpisu/pieczęci do MSZ do 31.01

Chciałem przypomnieć przysięgłym pewien przepis.

Na podstawie przepisu § 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości
z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w
sprawach z
zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach
międzynarodowych /Dz.U. nr 17 poz. 164/ tłumacze przysięgli w styczniu
każdego
roku kalendarzowego powinni przesłać wzór swojego podpisu i odcisk
pieczęci
urzędowej do „ministra właściwego dla spraw zagranicznych”.

Ci, co jeszcze tego nie uczynili, mają jeszcze kilka dni

adres wg tepis -http://www.tepis.org.pl/wstep/pytania/dokad_wzory.htm


A jak ktoś nie dostał jeszcze pieczęci? ;-)
Kamil

przysięgli - wzór podpisu/pieczęci do MSZ do 31.01

| Chciałem przypomnieć przysięgłym pewien przepis.

| Na podstawie przepisu § 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości
| z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w
sprawach z
| zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach
| międzynarodowych /Dz.U. nr 17 poz. 164/ tłumacze przysięgli w styczniu
każdego
| roku kalendarzowego powinni przesłać wzór swojego podpisu i odcisk
pieczęci
| urzędowej do „ministra właściwego dla spraw zagranicznych”.

| Ci, co jeszcze tego nie uczynili, mają jeszcze kilka dni

| adres wg tepis -http://www.tepis.org.pl/wstep/pytania/dokad_wzory.htm

A jak ktoś nie dostał jeszcze pieczęci? ;-)
Kamil


Nie jestem pewien. O ile pamiętam, w roku w którym ja dostałem pieczęć (a
otrzymałem ją chyba na jesieni) nie wysyłałem nic. Zrobiłem to dopiero w
styczniu kolejnego roku. Czy tak było ok, nie wiem. Można ewentualnie wysłać
zapytanie do tepis -http://www.tepis.org.pl/
pozdrawiam M

przysięgli - wzór podpisu/pieczęci do MSZ do 31.01

Chciałem przypomnieć przysięgłym pewien przepis.

Na podstawie przepisu § 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości
z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w
sprawach z
zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach
międzynarodowych /Dz.U. nr 17 poz. 164/ tłumacze przysięgli w styczniu
każdego
roku kalendarzowego powinni przesłać wzór swojego podpisu i odcisk
pieczęci
urzędowej do „ministra właściwego dla spraw zagranicznych”.

Ci, co jeszcze tego nie uczynili, mają jeszcze kilka dni


Hm... Jestem w zaklopotaniu.
Rok w rok otrzymywalem koperte z wlozonym do niej formularzem do wzorow
podpisu oraz pieczeci. W tym roku, istotnie, w skrzynce jej nie znalazlem
jeszcze.
Wytlumaczylem to sobie w ten sposob: dostarczyc wzory do 28.01, a nowa
ustawa wchodzi 27.01. Rozporzadzenie przestaje obowiazywac. Czy dobrze
rozumowalem?
Pozdrawiam Laksandr

przysięgli - wzór podpisu/pieczęci do MSZ do 31.01

| Chciałem przypomnieć przysięgłym pewien przepis.

| Na podstawie przepisu § 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości
| z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w
sprawach z
| zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach
| międzynarodowych /Dz.U. nr 17 poz. 164/ tłumacze przysięgli w styczniu
każdego
| roku kalendarzowego powinni przesłać wzór swojego podpisu i odcisk
pieczęci
| urzędowej do „ministra właściwego dla spraw zagranicznych”.

| Ci, co jeszcze tego nie uczynili, mają jeszcze kilka dni

Hm... Jestem w zaklopotaniu.
Rok w rok otrzymywalem koperte z wlozonym do niej formularzem do wzorow
podpisu oraz pieczeci. W tym roku, istotnie, w skrzynce jej nie znalazlem
jeszcze.
Wytlumaczylem to sobie w ten sposob: dostarczyc wzory do 28.01, a nowa
ustawa wchodzi 27.01. Rozporzadzenie przestaje obowiazywac. Czy dobrze
rozumowalem?
Pozdrawiam Laksandr


Źle, bo to są dwie niezależne ustawy. Już drugi raz w tym poście to tłumaczę i
mam nadzieję ostatni. pozdrawiam

1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2002 r.  sprawie
szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego
postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych. (Dz. U. Nr
17, poz. 164  -http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0164.htm

2) USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U.
Nr 273, poz. 2702) -http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/2702.htm

tłumacz przysięgły

 ja nie mówię, co mogą, ale co robią.


A ja piszę, że to co robią, robią bezprawnie.

dokładnie w marcu to było. a gdzie
szukać broni przeciwko temu? (jakieś prawo ogólnie obowiązujące itp.)


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o mianowaniu przysięgłych.

... a zresztą, po co...?


Po to, żeby zostać, jak się nie zostaje, bo się nie spełnia wymagań, których
spełniać się nie musi.

I jeszcze taka uwaga: jak kandydat na przysięgłego nie potrafi znaleźć sobie
rozporządzenia w tej sprawie, to kiepsko to świadczy o jego kwalifikacjach,
bo praca tłumacza polega w znacznej mierze na szukaniu.

Paweł

Fw: jak zostac tlumaczem przysieglym


wszystkie związane z tym sprawy. I Ministerstwo Sprawiedliwości. W sądzie
trzeba złożyć dokumenty będące dowodem na wykształcenie wyższe filologiczne
(odpowiedni język), oraz na posiadanie kwalifikacji - długoletnia praca w


Ale ja czytałem gdzieś na jakieś stronie że nawet z wykształceniem wyższym
filologicznym (którego nie mam) trzeba przebrnąć przez jakiś egzamin. Tzn.
że najpierw jest egzamin, a potem łapanie się w sądach.

nie może pracować w tym charakterze w firmie, bo musi pobierać opłaty zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Spraw. od każdego wykonanego tłumaczenia, a nie
pobierać wypłaty zgodnie z umową o pracę. Natomiast może prowadzić dział.
gosp.


O to mi właśnie chodziło.

Fw: jak zostac tlumaczem przysieglym

Niestety, żeby zostać tłumaczem przysięgłym, przynajmniej na razie, trzeba
zostać przyjętym i zarejestrowanym przez właściwy Sąd, bo to sądy regulują
wszystkie związane z tym sprawy. I Ministerstwo Sprawiedliwości. W sądzie
trzeba złożyć dokumenty będące dowodem na wykształcenie wyższe
filologiczne
(odpowiedni język), oraz na posiadanie kwalifikacji - długoletnia praca w
charakterze tłumacza, referencje itp. Oraz wiek ponad 25 lat i obyw.
polskie
(ja przez ten wymóg musiałam zrzec się obyw. czeskiego). Tłumacz
przysięgły
nie może pracować w tym charakterze w firmie, bo musi pobierać opłaty
zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Spraw. od każdego wykonanego tłumaczenia, a nie
pobierać wypłaty zgodnie z umową o pracę.


Wszystko to święta prawda.
Obywatelstwo (polskie) wg projektu nowego rozporządzenia nie będzie
wymagane.
(zostało to oprotestowane słusznie przez TEPIS)

Natomiast może prowadzić dział.gosp.

Może, tak jak każdy, ale nie w swojej właściwości jako tłumacz przysięgły
(czytaj = biegły sądowy) bo zakazuje tego Ministerstwo Sprawiedliwości.

Praktycznie: Na dokumentach, które nie są dokumentami uwierzytelnionymi (i
pochodnie - na fakturach, oświadczeniach, danych adresowych działalności
gospodarczej, etc) nie wolno używać tytułu "tłumacz przysięgły " --;-)
Wolno natomiast np. "tłumacz doskonały"

Uprzedzam pytania:
(Informacje te nie z mojego widzimisie, tylko z pisma Min. Spraw.) :-)))))
r.

tłumaczenie urzędowe z dojazdem


chodzi, a jeżeli nie, to przeczytaj sobie artykuł 15 ustawy o zawodzie
tłumacza przysięgłego.
Na przykład tutaj:
http://www.tlumaczenia-niemiecki.info/ustawa.html"Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustala, [..],
 umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykonanie oznaczonego
  tłumaczenia."

To, że nie możesz odmówić tłumaczenia nie znaczy wcale że
nie możesz sobie w umowie dać stawki maksymalnie dopuszczalnej.

Nie ma tu ani słowa o dojazdach czy też czasie oczekiwania.
Jeśli więc nie ma tych stawek w rozporządzeniu ministra
to Ty sobie możesz je ustawić tak jak Ci się podoba :-)

Jest gdzieś w sieci dostępne rozporządzenie ministra w sprawie
stawek ? Wyszczególnia ono dojazdy służbowe czy też wylicza
stawki za czas w którym nie pracujesz ale czekasz na pracę ?

A jak zawód tłumacza Ci nie odpowiada lub uważasz że stawki
są niesprawiedliwe to przecież nikt Ci ręki nie wykręca abyś
na siłę, wbrew sobie taką pracę wykonywał. Rozdział 2, art 12
punkt 6 wyraźnie wskazuje Ci drogę postępowania w takiej
sytuacji :-)

tłumaczenie urzędowe z dojazdem

W przypadku stawek za tłumaczenia na rzecz organow panstwowych, administracji,
organow scigania i sprawiedliwosci zastosowanie ma rozporzadzenie ministra
sprawiedliwosci w sprawie stawek
http://www.tepis.org.pl/status/przysiegli/wynagrodzenia.htm i w zasadzie nie
ma mowy o zadnej "umownosci" w tym przypadku.
Generalnie obowiązuje zasada, ze godziny obecności oblicza się od godziny, na
którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.
Tak wiec jałowe oczekiwanie, np. w przypadku opoznien albo wszelkie przejazdy
w trakcie tłumaczenia podlegaja wynagrodzeniu w tej samej wysokosci, jak
tłumaczenie. Niestety organy sciagania i sprawiedliwosci nie chca wynagradzac
np. czasu potrzebnego na wczesniejsze przygotowanie sie do sprawy (np.
przeczytanie akt, itp.). Raczej nie ma co liczyc tez na wynagrodzenie za czas
potrzebny na dojechanie na wyznaczony termin. Chociaz wszystko zalezy tutaj od
przychylnosci ludzi, ktorzy przyjmuja rachunki. Na ogół ksiegowosc danego
organu i tak nie ma pojecia, ile czasu poswiecilo sie na wykonanie czynnosci,
wiec jezeli osoba przyjmujaca rachunek zaakceptuje go z twoimi kwotami, to
sprawa zalatwiona. Jezeli bedzie miala zastrzezenia, to dostosuj rachunek do
ich oczekiwan, aby niepotrzebnie nie placic podatku od kwot, ktorych organ ci
nie wyplaci (moje doswiadczenia z sądami).

pozdr.

koncesja na 2,4 GHz?


czy ktos z grupowiczów zna odpowiedz na pytanie - co z czestotliwościami2,4
GHz, czy jest na to koncesja , ile kosztuje, czy płaci sie za kazde radio
( mamy 2 AP) , czy płaci sie też karty bezprzewodowe?
Dzięki za odpowiedź
Anisa


W obecnej sytuacji prawnej tak, placi sie za kazdy kanal
czestotliwosciowy - reguluje to ROZPORZÄ˝DZENIE MINISTRA ŁÄ˝CZNO CI z dnia
27 marca 1998 r. w sprawie wysoko ci, terminów i sposobu uiszczania
opłat za używanie  częstotliwo ci. Dz.U.98.42.245 (dla 802.11b to oplata
rzedu conajmniej kilkunastu tys pln rocznie).

Faktem jest takze, ze w kontekscie planowanego rozporzadzenia o
zwolnieniu tego typu urzadzen z potrzeby posiadania pozwolen w chwili
obecnej sie ich nie wydaje i prawdopodobnie nie bedzie sie wydawac.
Wiecej szczegolow na http://www.oslink.pl/rozp.html

Leszek

nowe rozporzadzenie od 1 lipca?

VaGla.pl Prawo i Internet
13 maja 2003
Prace nad rozporządzeniem
Trwają prace nad rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie kontroli
rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji. Rozporządzenie
określi sposób technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania
informacji, do kontroli rozmów telefonicznych lub innych przekazów
informacji dokonywanych z wykorzystaniem tych sieci oraz sposób dokonywania,
rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z
kontrolowanych rozmów telefonicznych oraz treści innych rozmów lub przekazów
informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
Rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 242 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. - Kodeks postępowania karnego. Wedle projektu: rozporządzenie ma
wejść w życie w dniu 1 lipca.

Pozdrawiam
v.

nowe rozporzadzenie od 1 lipca?

Witam,

| Trwają prace nad rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie

| kontroli

| rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji.


Czyli tylko trwają prace? Nic takiego nie przegłosowali? Przecież to
niezgodne z konstytucją (bez nakazu podsłuchiwać). O ile dobrze to
zrozumiałem.

| Czy jakiś projekt tego rozporządzenia jest publicznie dostępny ?

| Z#


MOże ktoś rozwiać moje wątpliwości?

Ghost

nowe rozporzadzenie od 1 lipca?


VaGla.pl Prawo i Internet
13 maja 2003
Prace nad rozporządzeniem
Trwają prace nad rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie
kontroli
rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji. Rozporządzenie
określi sposób technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania
informacji, do kontroli rozmów telefonicznych lub innych przekazów
informacji dokonywanych z wykorzystaniem tych sieci oraz sposób
dokonywania,
rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z
kontrolowanych rozmów telefonicznych oraz treści innych rozmów lub
przekazów
informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
Rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 242 ustawy z dnia 6
czerwca
1997r. - Kodeks postępowania karnego. Wedle projektu: rozporządzenie ma
wejść w życie w dniu 1 lipca.


Tak sie teoretycznie zastanawiam - sygnal TV przesylany kablowką też jest
jakąs informacją - czy w zwiazku z tym operatorzy kablowek beda musieli
nagrywac wszystkie programy które przesylają swoją siecią? A co z
towarzyszącym teletextem ?

Zaslav

Szpieg w Każdym Domu

No tak... zapominaja media o nowelizacji 242 kpk... i wydanym na podstawie tego przepisu rozporzadzeniu ministra sprawiedliwosci z dnia 24 czerwca 2003 roku  w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów... Obowiązane są czynić zadość obowiązkom w tym zakresie urzędy, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w dziedzinie poczty lub działalność telekomunikacyjną... nie tylko operatorzy.
http://www.vagla.pl/felietony/felieton_012.htm
pozdrawiam

narzekaniom na SDI - koniec

Mili Panstwo !
Przepraszam za moje narzekania na SDi na warszawskim Gornym Mokotowie. To
nie tylko byla moja indywidualna sprawa, ale prawie 30 osob. Wylacznie
dostepu, transfer jak mrowka itp. to nasza codziennosc. W kazdym razie juz
jedno pismo przepraszajace dostalem. Poza tym ta grupe chyba czaem ktos z
TPsa czyta.
Jedna informacja jest ciekawa dla posiadaczy SDI - nic nie odlicza z
rachunku jesli reklamacja nie byla zgloszona na telefon reklamacyjny 9696.
Bonifikata ta przysluguje jesli nie bylo uslugi przez o najmniej 3 dni
(jednorazowo) - powoluja sie na rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia
28.051996 r.
Czasem aby sprawdzic swoje szybkosci wlaczam strone
http://www.computingcentral.msn.com/topics/bandwidth/speedtest.asp
 dzis rekord swiata o 5:30 rano (specjalnie zwloklem sie wczesniej) mialem
2,3 KB/sek.

ktos straci klientow. Podobnie bylo kiedys z zezwoleniami na anteny
satelitarne ( pamietacie?).
Serdecznie pozdrawiam i dziekuje za cierpliwosc.
Marek L.

Jaka odległość obory od budynku mieszkalnego

Czy sa przepisy mówiące o tym jaka musi byc minimalna
odległość budowanej obory sąsiada od mojego budynku mieszkalnego ? Czy są
może jakieś orzecznictwa NSA? Bardzo proszę o pomoc, to pilne.


Są. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 r. - par. 12.

A co może mieć do tego NSA?

luksfery


| "otwor wypelniony bloczkami szklanymi (luksferami)
| traktowany jest jako mur a nie jako okno"

| tylko czy na potwierdzenie tego o
| czym piszesz..masz jakies podstawy w warynkach technicznych lub innych
| rozporządzeniach ? Piotr odpowiedział ze podobno były decyzje po
odwołaniach
| sąsiadów.Ale czy oprócz tego nikt z was nie wie czy gdzies jest to ujete w
| przepisach ? Pozdrawiam wszystkich

Nie moge powolac sie na zadne artykuly, prawo budowlane itepe...
Moge natomiast powolac sie na autopsje: sciana z luksferem jest 3
metry od granicy dzialki i przeszla wszystkie mozliwe kontrole
zwiazane z odbiorem budynku.

**********************

Ps. moze to pomoze :)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690)

Dział VI
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, § 232.

6.W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie
otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła
szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych
otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany (...)


Dziękuje, chociaz to nie jest to, czego poszukuje. Pozdrawiam serdecznie--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

luksfery


moglbys wskazac mi miejsce gdzie moge poczytac scianach jako oddzieleniu
przeciwpozarowym?
zamierzam budowac w granicy dzialki i architekt wkolko mi o tym mowi a ja
chcialbym doczytac dokladnie po co mi to,jakie ma byc grube, etc ..


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690)

omówienie:
http://www.ochronaprzeciwpozarowa.pl/ARTYKULY/3_2003%20(5)%20str.%202...

Piotr

Gaz w rurze osłonowej ??

Witam,

Przy okazji poruszania tematu prowadzenia instalacji gazowych często
można spotkać na stronach takie sformułowanie:

"odcinki rur przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy trzeba
zabezpieczyć rurami osłonowymi."

Czy ktoś może podać podstawę prawną tego wymagania?

Przeszukałem aktualne Rozporządzenie Ministra ... w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i prawo
budowlane. Tam nie ma takiego wymagania.

Marcin

Gaz w rurze osłonowej ??

"odcinki rur przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy trzeba
zabezpieczyć rurami osłonowymi."

Czy ktoś może podać podstawę prawną tego wymagania?

Przeszukałem aktualne Rozporządzenie Ministra ... w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i prawo
budowlane. Tam nie ma takiego wymagania.

------------------------------------------

Normy związane z instalacjami gazowymi przeczytałeś? Może tam coś jest...

Gaz w rurze osłonowej ??


"odcinki rur przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy trzeba
zabezpieczyć rurami osłonowymi."

Czy ktoś może podać podstawę prawną tego wymagania?

Przeszukałem aktualne Rozporządzenie Ministra ... w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i prawo
budowlane. Tam nie ma takiego wymagania.

------------------------------------------

Normy związane z instalacjami gazowymi przeczytałeś? Może tam coś jest...


Nie...bo nie mam pod ręką norm, a dostęp on-line jest płatny :(

Marcin

Gaz w rurze osłonowej ??

Przy okazji poruszania tematu prowadzenia instalacji gazowych często
można spotkać na stronach takie sformułowanie:

"odcinki rur przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy trzeba
zabezpieczyć rurami osłonowymi."

Czy ktoś może podać podstawę prawną tego wymagania?

Przeszukałem aktualne Rozporządzenie Ministra ... w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i prawo
budowlane. Tam nie ma takiego wymagania.

Gaz w rurze osłonowej ??

Przy okazji poruszania tematu prowadzenia instalacji gazowych często można
spotkać na stronach takie sformułowanie:

"odcinki rur przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy trzeba
zabezpieczyć rurami osłonowymi."

Czy ktoś może podać podstawę prawną tego wymagania?

Przeszukałem aktualne Rozporządzenie Ministra ... w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i prawo
budowlane. Tam nie ma takiego wymagania.


Norma: PN-EN 1775:2001, strona: 19
p. 5.3.3.

test szczelności instalacji CO

Aż niewiarygodne to co piszesz. Możesz podeprzeć, to jakimiś przepisami?


Próby instalacji c.o.: PN-64/B-10400,

Próby inst. gazowej:  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99). (nie jestem pewien, że
to właśnie ten ).

Nieszczelności połączeń gwintowanych uszczelnianych pakułami (konopie, len).
Połaczenia te w instalacjach nepełnionych wodą mają zdolność
samodoszczelnienia, w przypadku instalacji gazowych - odwrotnie.
Prawdopodobnie ten przeciek powietrza nigdy nie upuściłby wody. Przy
demontażu starych instalacji nie spotytkam rozszczelnionych połaczeń
gwintowanych, nawet w tych wykonanych w latach 20.

Rozszczelnienie połaczeń lutowanych w inst miedzianych (znam z własnych
doświadczeń) - w przypadku nie uzyskania pełnego przekroju połaczenia, gdy
kapilara  nie "zaciągnie" lutowia na pełną głebokość, następuje spiętrzenie
napręzeń w poączeniu i po kilku latach ruchów dylatacyjnych połaczenie
zaczyna cieknąć.

Nie spotkałem nigdy ścianki rury miedzianej przebitej korozją punktową lecz
wielokrotnie obserwowałem znaczne ubytki korozyjne w warunkach kondensacji
pary wodnej na ściankach rury. Prawdopodobnie wynikało to z działania
resztek topnika przy lutowaniu miękkim lub uszkodzenia struktury
krystalicznej (może wtopienia zanieczyszczeń) przy lutowaniu twardym.
Z literatury znam przypadki przebicia ścianek rur wkrótkim czasie.
Pozdrowienia . Instalator

beton komórkowy

| docieplenie nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu wymiaru budynku i
| wpisywaniu go w działkę, ważne przy mniejszych działkach.

SkÂąd taka informacja?
Czy jest jakaÂś podstawa prawna, na którÂą możnaby się powołać aby
ocieplenia
nie wliczać do wymiarów zewnętrznych budynku?


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie

§ 9.
1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary w świetle należy rozumieć jako uzyskane
po wykończeniu powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów
otworów okiennych i drzwiowych - jako uzyskane po otwarciu skrzydła okna lub
drzwi pod kątem 90°.

2. Określone w rozporządzeniu odległości między budynkami i terenowymi
urządzeniami budowlanymi mierzy się w miejscu najmniejszego oddalenia, przy
czym dopuszcza się przyjmowanie wymiarów bez uwzględnienia grubości tynków i
okładzin zewnętrznych.

beton komórkowy


 ...
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
 z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690
 w sprawie warunków technicznych
 ...
 2. Określone w rozporządzeniu odległości między budynkami i terenowymi
 urządzeniami budowlanymi mierzy się w miejscu najmniejszego
oddalenia, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymiarów bez
uwzględnienia
 grubości tynków i okładzin zewnętrznych.
 
Zgadza się, ale na tej podstawie żaden znany mi urząd nie pozwoli w
projektowanym budynku "zapomnieć" o kilku á kilkunastu cm warstwy
izolacji termicznej na ścianie zewnętrznej.

Prawo budowlane - pytanie


Sprawdź czy moce nadajników nie podlegają pod zezwolenie:)


Na szczęście nie podlegają - tzn. zasadniczo sprawa regulowana jest w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 roku (Dz.
U. Nr 138, Poz. 1162), na mocy którego uwolnione zostały trzy pasma radiowe:

   1. Pasmo 2400 - 2483,5 MHz, o mocy wypromieniowanej < 100 mW EIRP.
   2. Pasmo 5150 - 5350 MHz, o mocy wypromieniowanej < 200 mW EIRP,
stosowane wewnątrz pomieszczeń i wyposażane w antenę dołączaną.
   3. Pasmo 5470 - 5725 MHz, o mocy wypromieniowanej < 1W EIRP
wyposażone w antenę dołączaną i posiadające możliwość sterowania mocą w
zakresie min 3 dB i dynamiczny wybór częstotliwości w celu uniknięcia
zakłóceń.

Ja "pójdę" w paśmie wymienionym w pkt. 3 - sieć komercyjna a naokoło
wielu życzliwych więc kopanie bez zezwoleń nie wchodzi w grę - choć
światłowód dawałby dużo większe transfery i bezpieczeństwo.

Pozdrawiam

Warunki techniczne przyłącza prądu


Też w Szczecinie? Bo ja składałem w listopadzie, wydali w grudniu, ale


Ano w Szczecinie. My dzwoniliśmy i jak w końcu ktoś (po paru _dniach_
prób!) odebrał telefon, powiedzieli że nadal nie ma.

Znalazłem podstawę prawną 14-dniowego terminu:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych,obrotu energia
elektryczną,świadczenia usług przesyłowych,ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
Dz. U. Nr 85, poz. 957, z dnia 25 września 2000 r.

§ 8. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i
dystrybucją energii elektrycznej określa warunki przyłączenia w terminie:
1) 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę
zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej,

Orientuje się ktoś, czy na tej podstawie można - nazwijmy to -
zaszkodzić zakładowi energetycznemu, który termin przekroczył
kilkakrotnie. Np. pozwać ich do sądu o wypłacenie różnicy w cenie
materiałów, które przez 2 miesiące zwłoki pewnie zdrożały o kolejne 30%
;) (wiem, to nie hameryka)

Warunki techniczne przyłącza prądu


| Też w Szczecinie? Bo ja składałem w listopadzie, wydali w grudniu, ale

Ano w Szczecinie. My dzwoniliśmy i jak w końcu ktoś (po paru _dniach_
prób!) odebrał telefon, powiedzieli że nadal nie ma.

Znalazłem podstawę prawną 14-dniowego terminu:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych,obrotu energia
elektryczną,świadczenia usług przesyłowych,ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
Dz. U. Nr 85, poz. 957, z dnia 25 września 2000 r.

§ 8. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i
dystrybucją energii elektrycznej określa warunki przyłączenia w terminie:
1) 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę
zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej,

Orientuje się ktoś, czy na tej podstawie można - nazwijmy to - zaszkodzić
zakładowi energetycznemu, który termin przekroczył kilkakrotnie. Np.
pozwać ich do sądu o wypłacenie różnicy w cenie materiałów, które przez 2
miesiące zwłoki pewnie zdrożały o kolejne 30% ;) (wiem, to nie hameryka)


Probowac zawsze mozna. Ale pewnie nic nie wskorasz bo w przepisie nic nie ma
osankcjach na opieszalosc urzednika. Ale mozesz wniesc skarge do Prezesa
URE, i on moze dyrektorowi formy, jej urzednikowi dolozyc kare pieniezna.
AL

czy robić wyłaz na dach ?

CIACH ...

Może to Ci się przyda:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 8 lutego 1995 r.)

§ 308. 1. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami
łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów oraz anten
radiowych i telewizyjnych.

2. Dojścia, o których mowa w ust. 1, na odcinkach o nachyleniu ponad 25%
powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem.

3. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla
lin
bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu.

Pozdrawiam
Antoni Broniak


Mam może głupie pytanie w związku z tym rozporządzeniem i ew. innymi : Jak
czytam w pkt. 2 i 3  "... powinny ..." to rozumiem, że nie muszą ?! Podobnie
też pkt. 1 " ... należy wykonać..." , czyli też nie musi być ?! A może
wszystkie rozporządzenia są tak pisane ...
I jak ma się rozporządzenie do praktyki ?

Pozdrawiam

P.S. A teraz się chwilę zastanowiłem i ... może się "czepiam" ... ;-)

Wysokosc oplat notarialnych/skarbowych

Oj, bylo juz o tym wielokrotnie na liscie:
powtorze jeszcze raz:
taksa notarialna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 kwietnia
1991 r. w sprawie taksy notarialnej. (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 1991 r.)
Do tego dochodzi ewentualnie VAT
Do tego dochodzi oplata skarbowa
Do tego dochodzi oplata sadowa (zalozenie, ewent. wpis do ksiegi
wieczystej).
Po to by o tym poczytac polecam male broszurki Murator'a. Jest tam to
szczegolowo opisane (Zanim kupisz dzialke i Zanim zaczniesz budowac dom), a
takze:


oplaty: skarbowa, za wpis do ksiegi, notarialna od umowy (jeszcze jakies
?), jakie trzeba poniesc przy kupnie nowego mieszkania od dewelopera ?

Slyszalem roznie, grzebalem troche w ustawach ale nie wiem czy czegos nie
przegapilem. Podobno w przypadku pierwszego mieszkania ktoras z tych oplat
nie obowiazuje ?

Bylbym wdzieczny za podpowiedz.

K.


Prawo budowalne a kontrukcja drabiny


I teraz zasadnicze pytanie, gdzie mogę znaleźć jakiekolwiek wytyczne  
dotyczące tego jakie wymagania powinna spełniać drabina aby móc na niej  
pracować. Bo nie wiem czy oni sobie z palca wyssali takie wymogi czy też  
tak jest rzeczywiście. Będę wdzieczny za wszelkie info


OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i  
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  
pracy.

(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

§ 108. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych  
podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad  
poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się  
poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej  
pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i  
zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały  
odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie;

Jest tam sporo więcej na temat drabin.
W ogóle nie rozumiem twojego zdziwienia tym że
drabina powinna być zamocowana i stabilna.
Ciesz się, że skończyło się na złamaniu.

Piotr

Czy robi się instalację gazową z lutowanych rurek miedzianych???

chcą mi wymienić instalecję gazową i zrobić to na miedzi.. na twardym
lucie,
czy tam na zimym lucie
Czy ktoś wię czy to dobre rozwiązanie????


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

    4. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
zagrodowych i rekreacji indywidualnej, a także w pozostałych budynkach za
gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub
lokali użytkowych powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2,
łączonych również z zastosowaniem połączeń gwintowanych bądź też z rur
miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym.

_______________________________MAT__________

Prawo budowlane- ZASADA WZAJEMNOŚCI

| ROZPORZA;DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
| w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac' budynki i ich
| usytuowanie a dokladnie to "ziennik Ustaw Rok 2002 Nr 75 poz. 690


z późniejszymi zmianami

Zwracam uwage, ze par. 12. powyższego Rozporządzenia, na który się wszyscy
na tej grupie powołują, nie jest jedynym traktującym o minimalnych
odległościach pomiędzy dwoma budynkami. Jest jeszcze warunek dobrego
nasłonecznienia oraz warunki p.poż, a one nie mają nic wspólnego z granicami
działek. Wątpię, żeby ktoś pozwolił wybudować drugi dom z oknem wychodzącym
na inne okno w odległości mniejszej niż 8 metrów (Tak, tak - oznacza to ni
mniej ni więcej, tylko tyle, że można wybudować dom 6 m od granicy działki.
Chyba, że sąsiad okno zamuruje, bo raczej nie wykonał go zgodnie z
przepisami.)

Jaka min. odleglość budynku od rury z gazem?

| Czy ktoś z Was wie jaka jest minimalna odległość w jakiej można postawić
| budynek od rury z gazem w ziemi?

| Pozdrawiam i dziekuję
| AF

O jakim ciśnieniu ? Szczegóły znajdziesz w "Rozporzadzeniu Ministra w
sprawie warunków jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie..."


Nie wiem jakie cisnienie ale gaz leci do jednego budynku a na mapie
oznaczony jest jako g25.
Moze ktoś mnie uświadomić? ;)

Pozdrawiam
AF

Drzwi do łazienki

Jeśli możesz - napisz proszę, w jakiej ustawie są te paragrafy, OK?


Dz.U.02.75.690

2002-12-16 zm. Dz.U.03.33.270 §1

2004-05-27 zm. Dz.U.04.109.1156 §1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr
115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) zarządza się, co następuje:

Wykonczenie mieszkania

 Czy "Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21
grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i
modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza
się podatek dochodowy" okresla rowniez wydatki na wykonczenie mieszkania do
dnia zasiedlenia, czy jest jakies odrebne rozporzadzenie. Moze znacie jakis
link do konkretnego wykazu (czy mozna np. odliczyc rowniez sprzety do
zabudowy?) Dzieki i pozdrawiam, Kuba

Wykonczenie mieszkania

Czy "Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21
grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i
modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które
zmniejsza
się podatek dochodowy" okresla rowniez wydatki na wykonczenie mieszkania
do
dnia zasiedlenia, czy jest jakies odrebne rozporzadzenie. Moze znacie
jakis
link do konkretnego wykazu (czy mozna np. odliczyc rowniez sprzety do
zabudowy?) Dzieki i pozdrawiam, Kuba


Do dnia zasiedlenia korzystasz z dużej ulgi budowlanej. W uldze remontowej
można odliczać zabudowy.

pozdrawiam

Wykonczenie mieszkania

A od którego momentu można korzystać z ulgi remontowej w przypadku nowego
mieszkania? Z tego, co wiem, to dopiero po uzyskaniu aktu notarialnego
(mieszkanie musi być własnością korzystającego z ulgi remontowej), a więc
zwykle po paru tygodniach od momentu zasiedlenia. Znaczyłoby to, że w ciągu
tych kilku tygodni wszystkie wydatki ( a wtedy jest ich najwięcej) nie będą
podlegać odliczeniom.
Marcin

| Czy "Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21
| grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i
| modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które
zmniejsza
| się podatek dochodowy" okresla rowniez wydatki na wykonczenie mieszkania
do
| dnia zasiedlenia, czy jest jakies odrebne rozporzadzenie. Moze znacie
jakis
| link do konkretnego wykazu (czy mozna np. odliczyc rowniez sprzety do
| zabudowy?) Dzieki i pozdrawiam, Kuba

Do dnia zasiedlenia korzystasz z dużej ulgi budowlanej. W uldze remontowej
można odliczać zabudowy.

pozdrawiam


pochwyty-prawo budowlane-mam juz dosc

Moze mi ktos podpowiedziec jak mówia przepisy odnoscnie montazu poreczy?
Porecz przy zejsciu do piwnicy fachowcy zrobili i zamontowali tak ze
miedzy sciana a poczatkiem pochwytu jest 10cm. troche duzo chciałem 5-6 cm
ale oni twierdza ze tak powinno byc.


Myślę, że poniższe powinno zamknąć gębę 'fachowcom':

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Par 298
6. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone
od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m.

Pozdrawiam

gazociag przechodz przez dzialke-pozwolenie budowanie

nie moge sie doszukac informacji kupilem dzialke
(pole rolne-odrolnione)
chce budowac domek ale przez duzo dzialke srodek przechodzi rurociag z
gazem

jakie sa warunki? jakie odleglosci od rurociagu musza byc?


    To zależy jaki to gazociąg. Czy niskie, czy średnie, czy wysokie
ciśnienie, oraz od średnicy (jeśli wysokie ciśnienie)
Obowiązuje Cię Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Tam
jest wszystko. Jeśli to jest wysokie ciśnienie, to strefa kontrolowana może
mieć nawet 12m szerokości, jeśli niskiego to tylko 1m.

gazociag przechodz przez dzialke-pozwolenie budowanie

   To zależy jaki to gazociąg. Czy niskie, czy średnie, czy wysokie
ciśnienie, oraz od średnicy (jeśli wysokie ciśnienie)
Obowiązuje Cię Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Tam
jest wszystko. Jeśli to jest wysokie ciśnienie, to strefa kontrolowana
może
mieć nawet 12m szerokości, jeśli niskiego to tylko 1m.


Serdeczne dzieki wszystkim za odpowiedz
juz obawialem sie jak w przypadku lini wysokiego napiecia :)

pozdrawiam
Adam